AVOIN DATA

Avoin data on julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta tietoa, johon on maksuton pääsy kaikille kiinnostuneille.

AJANKOHTAISTA

Avoin data on avain menestykseen

Tiedon avoimuus lisää yhteiskunnan toimivuutta ja sen avulla on mahdollista rakentaa entistä parempia palveluita. Avoimilla toimintamalleilla tuotetut palvelut voivat olla Suomen uusi menestystarina niin talouskasvun luomisessa kuin julkisen sektorin kestävyyden kannalta.

Tiedon avoimuuden lisäämisessä on kuitenkin paljon työtä. Tällä hetkellä suurin osa tiedosta on siiloutunut eri virastoihin ja yrityksiin, jotka kehittävät omia portaalejaan eri tietokantoihin. Kansalaisten ja yritysten näkökulmasta tilanne on harmillinen, sillä aikaa kuluu tiedon löytämiseen, erilaisten portaalien systeemien oppimiseen, metadatan lukemiseen ja eri lähteistä saadun datan yhteensovittamiseen. Tarjolla oleva data on lisäksi staattista, ja koska tiedon jalostaminen vie kauan, tilastot laahaavat usein pari vuotta perässä.

Virastojen ja yritysten tulisikin rohkeasti tarjota reaaliaikaista raakaa dataa, eli käsittelemätöntä tietoa, julkisesti käytettäväksi, jotta palveluntarjoajat voisivat jalostaa tietoa sovelluksiksi. Hallinnon, yritysten ja ihmisten on tehtävä yhteistyötä yli rajojen, koska vain siten voidaan ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia ihmislähtöisesti. Jäykistä rakenteista on päästävä verkostomaisiin ja joustaviin toimintamalleihin, jotka mahdollistavat suomalaisen yhteiskunnan menestyksen. Tässä uudenlaiset verkkotyöskentelyn ja avoimen yhteiskehittelyn tavat sekä tiedon avoimuus ovat suurena apuna.

Parhaillaan Suomessakin on kehittymässä uudenlaisia palvelukonsepteja, jotka helpottavat kansalaisten ja yritysten asioimista, tiedon jakamista sekä lähentävät yrityksiä, hallintoa ja kansalaisia toisiinsa. Monet palveluista käyttävät julkista informaatiota uusilla tavoilla ja samalla jalostavat sitä eteenpäin. Kehityksen keskeisenä elementtinä on, että kansalaiset osallistuvat aktiivisesti uusien palvelumallien kehittämiseen tai jopa käynnistävät niitä.

Työ tiedon avoimuuden lisäämiseksi ja sen hyödyntämiseksi tarkoittaa uudenlaisten palvelukonseptien kehittämistä ja pilotointia. Ajatuksena on saada selville niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden potentiaali, viestiä kokeilujen tuloksista ja levittää syntyneitä hyviä käytäntöjä ja palveluja. Uusi syntyy tekemällä ja kokeilemalla.

Kokeilujen alustoja:

Avoin data tarkoittaa julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta tietoa, johon on avattu tai avattavissa maksuton pääsy kaikille kiinnostuneille.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?