TULEVAISUUDEN HALLINTO

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman keskushallinnon ja sen johtamisen uudistamista. Isot kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, ennakoivan terveydenhoidon kehittäminen ja työelämän murros, vaativat kaikki yli hallituskausien ulottuvaa strategista, pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

JULKAISUT

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman keskushallinnon ja sen johtamisen uudistamista. Isot kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, ennakoivan terveydenhoidon kehittäminen ja työelämän murros, vaativat kaikki yli hallituskausien ulottuvaa strategista, pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Keskushallintoamme ei ole rakennettu globaalia, moninapaista, keskinäisriippuvaista ja nopeasti muuttuvaa maailmaa varten. Rakenteelliset uudistukset eivät etene, koska yritämme vastata uuden maailman haasteisiin vanhan maailman työkalupakilla.

Suomen kaltaiselle pienelle ja vientivetoiselle maalle uudistuminen on suorastaan elinehto. Meidän on oltava suurempia maita strategisempia ja ketterämpiä pärjätäksemme yhä tiukemmassa globaalissa kilpailussa.

Sitra on tehnyt pitkäjänteistä selvitystyötä hyvinvointiyhteiskunnan hallinnon uudistamiseksi.

Governments for the Future – Building the Strategic and Agile State (2014) paneutuu länsimaisen yhteiskunnan hallinnon ongelmiin – ja osoittaa, että ne ovat ratkaistavissa. Julkaisun laatijoiden, Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja strategisen johtamisen professorin Yves Dozin mukaan valtio voi olla strategisesti ketterä, mikäli se kykenee ratkaisemaan kolme asiaa:

Sitran hallitusohjelmapaperi Viisi ehdotusta Suomelle antaa niin ikään mallin strategisesta hallitusohjelmasta, jota tarvitaan suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi, yritystoiminnan kehittämiseksi ja talouden sekä työpaikkojen määrän kääntämiseksi kasvu-uralle.

Governing the welfare state and beyond – Solutions for a complex world and uncertain future (2016) jatkaa Sitran aiempaa työtä julkishallinnon johtamisen ja valtionhallinnon kehittämisen parissa ja kertoo, miten voimme siirtyä reaktiivisesta hyvinvointivaltiomallista kohti proaktiivista hyvinvointiyhteiskuntaa. Niin ikään Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja johtava asiantuntija Eeva Hellströmin yhdessä eurooppalaisen työryhmän kanssa tuottama tutkimuspaperi linjaa tähän viisi keinoa:

  1. strategisesti ketteriin hallintamalleihin liittyvän johtamisosaamisen kehittäminen
  2. ilmiöiden kokonaisvaltaiseen käsittelyyn perustuvien hallintamallien luominen.
  3. hyvinvointiyhteiskunnan demokraattisen pohjan vahvistaminen.
  4. valtion roolin uudistaminen hyvinvoinnin turvaamisessa.
  5. EU:n kehittäminen kohti legitiimiä sosiaalipolitiikkaa

 

Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä from Eeva Hellström

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?