TULEVAISUUDEN HALLINTO

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman keskushallinnon ja sen johtamisen uudistamista. Isot kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, ennakoivan terveydenhoidon kehittäminen ja työelämän murros, vaativat kaikki yli hallituskausien ulottuvaa strategista, pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

JULKAISUT

julkaisut

Mallia lainvalmisteluun

AJANKOHTAISTA

Poiminnat

Keva Podcast: Johtamisen taito palveluiden aikakaudella

artikkelit

Puoliväliriihi: strategisen hallitusohjelman oppeja

uutiset

Sitra käynnistää selvityksen tulevaisuuden ohjauskäytännöistä julkishallinnossa

archived

Parempi strateginen johtaminen lääke ideapulaan?

Poiminnat

Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä

archived

Suomi tarvitsee strategista kasvupolitiikkaa!

uutiset

Hyvinvointiyhteiskunnissa tarvetta suurille uudistuksille

archived

Uudistuakseen Suomen tulisi ottaa mallia ruotsalaisten ”diskuteeraamisesta”

archived

Kuuma pelaaja

archived

Strategia pinteessä

uutiset

Onko talouspoliittisen konsensuksen aika ohi?

archived

Pukukoppi­elämää

uutiset

Pohjattomasta optimismista pohjattomaan pessimismiin?

archived

La mano de Dios – Jumalan käsi

Nainen ja ilmapallo Senaatintorilla
artikkelit

Millainen on tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta?

archived

Seitsemän huonoa kautta takana

MISTÄ ON KYSE?

Yhteiskunnan uudistaminen ei onnistu ilman keskushallinnon ja sen johtamisen uudistamista. Isot kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, ennakoivan terveydenhoidon kehittäminen ja työelämän murros, vaativat kaikki yli hallituskausien ulottuvaa strategista, pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Keskushallintoamme ei ole rakennettu globaalia, moninapaista, keskinäisriippuvaista ja nopeasti muuttuvaa maailmaa varten. Rakenteelliset uudistukset eivät etene, koska yritämme vastata uuden maailman haasteisiin vanhan maailman työkalupakilla.

Suomen kaltaiselle pienelle ja vientivetoiselle maalle uudistuminen on suorastaan elinehto. Meidän on oltava suurempia maita strategisempia ja ketterämpiä pärjätäksemme yhä tiukemmassa globaalissa kilpailussa.

Sitra on tehnyt pitkäjänteistä selvitystyötä hyvinvointiyhteiskunnan hallinnon uudistamiseksi.

Governments for the Future – Building the Strategic and Agile State (2014) paneutuu länsimaisen yhteiskunnan hallinnon ongelmiin – ja osoittaa, että ne ovat ratkaistavissa. Julkaisun laatijoiden, Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja strategisen johtamisen professorin Yves Dozin mukaan valtio voi olla strategisesti ketterä, mikäli se kykenee ratkaisemaan kolme asiaa:

Sitran hallitusohjelmapaperi Viisi ehdotusta Suomelle antaa niin ikään mallin strategisesta hallitusohjelmasta, jota tarvitaan suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi, yritystoiminnan kehittämiseksi ja talouden sekä työpaikkojen määrän kääntämiseksi kasvu-uralle.

Governing the welfare state and beyond – Solutions for a complex world and uncertain future (2016) jatkaa Sitran aiempaa työtä julkishallinnon johtamisen ja valtionhallinnon kehittämisen parissa ja kertoo, miten voimme siirtyä reaktiivisesta hyvinvointivaltiomallista kohti proaktiivista hyvinvointiyhteiskuntaa. Niin ikään Sitran yliasiamies Mikko Kososen ja johtava asiantuntija Eeva Hellströmin yhdessä eurooppalaisen työryhmän kanssa tuottama tutkimuspaperi linjaa tähän viisi keinoa:

  1. strategisesti ketteriin hallintamalleihin liittyvän johtamisosaamisen kehittäminen
  2. ilmiöiden kokonaisvaltaiseen käsittelyyn perustuvien hallintamallien luominen.
  3. hyvinvointiyhteiskunnan demokraattisen pohjan vahvistaminen.
  4. valtion roolin uudistaminen hyvinvoinnin turvaamisessa.
  5. EU:n kehittäminen kohti legitiimiä sosiaalipolitiikkaa

 

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä from Eeva Hellström

Ota yhteyttä

ihmiset
Mikko Kosonen
ihmiset
Eeva Hellström
Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus
ihmiset
Timo Hämäläinen
Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Mistä on kyse?