AJANKOHTAISTA

Mitä on uusi demokratia?

Uusi demokratia -foorumi kokosi 29 hengen moninaisen joukon pohtimaan demokratian tilaa Suomessa ja ideoimaan ratkaisuja sen haasteisiin. Foorumi kokeili ratkaisuja käytännössä ja hahmotti samalla, millaista on 2010-luvun demokratia Suomessa.

Uusi demokratia on tekemisen demokratiaa. Ihmiset ovat ryhtyneet oma-aloitteisesti toimeen edistääkseen yhteiseen hyvään liittyviä asioita. Sen ei enää oleteta olevan pelkästään julkisen sektorin tai markkinoiden vastuulla. Tämä on meille mahdollista: Olemme koulutetumpia kuin koskaan ja meillä on enemmän vapaa-aikaa kuin aikaisemmin. Sosiaalinen media välittää tietoa ja kokoaa joukot toimintaan nopeasti. Tekemisen demokratiassa osallistuminen tuottaa enemmän suoria tuloksia kuin vaatimuksia siitä, mitä jonkun muun pitäisi tehdä.

Uusi demokratia on ideoimista ja tekemistä yhdessä julkishallinnon kanssa. Kansalaiset eivät ole hallinnon asiakkaita vaan yhteiskunnan jäseniä, joten heidät otetaan mukaan julkisten palveluiden suunnitteluun, testaukseen ja toteutukseen. Näin lopputulos vastaa aitoa tarvetta ja ihmiset kokevat omistavansa yhteiset palvelut. Demokraattisessa hallinnossa uusia asioita kokeillaan – rohkeasti ja nopeasti, joskus myös epäonnistuen. Näin saadaan aineksia jatkoideoiksi ja uusiksi käytännöiksi.

Uusi demokratia on sekä hallinnon että päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kaiken julkisen tiedon oletusasetukseksi on asetettava avoimuus. Suomessa laki määrää julkisen tiedon avoimeksi, mutta käytännössä tietojen saaminen on usein hidasta ja kallista tai niitä pitää anoa erikseen, jopa oikeusteitse. Demokratia ja kansalaisten vaikutusmahdollisuudet paranevat, kun he pääsevät käsiksi aidosti avoimeen tietoon.  Julkisen toiminnan jatkuva läpinäkyvyys toimii tehokkaammin kuin jälkikäteinen valvonta, koska se ehkäisee väärinkäytöksiä ja tuo asioita keskusteluun silloin, kun kansalaiset pystyvät niihin vielä vaikuttamaan. Avoimesta julkisesta datasta tehdyt sovellutukset voivat myös osoittautua kullan arvoisiksi innovaatioiksi.

Tästä yhteenvedosta voit lukea kokonaisuudessaan, mistä foorumissa oli kyse ja millaista uusi demokratia foorumilaisten mielestä on. Foorumiin kuului verkossa ollut avoin ideakuulutus, jonne kerättiin ideoita ja jo käynnissä olevia hankkeita, jotka uuden demokratian hengessä vievät eteenpäin suomalaista demokratiaa. Ideoista toteutettiin 12 kokeilua, joilla testattiin niiden toimivuutta käytännössä. Foorumin loppumetreillä valittiin vielä rahoitettavaksi neljä demokratiaa edistävää hanketta: Avoin ministeriö, Datavaalit, Osallistuva budjetointi ja Sosiaalinen Hub. 

Katso video!

 

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?