UUSI KOULUTUS

Osaavat ihmiset ovat Suomen menestyksen edellytys. Mihin suomalaisen koulutuksen vahvuudet tulevaisuudessa perustuvat?

JULKAISUT

AJANKOHTAISTA

Uusi koulutus -foorumi

Koulutus on suomalaisen yhteiskunnan ylpeyden aihe ja koulutusjärjestelmämme kuuluu maailman parhaimmistoon. Työelämän murros, digitalisaatio, eriarvoistuminen ja monikulttuurisuuden kasvu sekä globalisaatio haastavat kuitenkin myös koulutuskentän tulevaisuuden.

Miten koulutuksella vastataan tulevaisuuden työelämän muuttuviin osaamisvaatimuksiin? Kuinka vaalimme koulutuksellista tasa-arvoa ja yhtäläisiä koulutusmahdollisuuksia kaikille yhä polarisoituvassa yhteiskunnassa? Miten koulutusta uusitaan oppijalähtöisesti, teknologiaa hyödyntäen ja tulevaisuuteen katsoen? Tulisiko koulutusjärjestelmän perustua perinteisten oppiainejakojen sijaan ilmiölähtöisyydelle? Piileekö koulutusbisneksessä Suomen kilpailuvaltti tulevaisuudessa?

Sitra kokosi 31 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä on tulevaisuuden uusi koulutus. Uusi koulutus -foorumi teki myös kokeiluja, joilla testattiin, kuinka suomalaisen koulutuskentän haasteita voidaan konkreettisesti ratkoa. Foorumi vietti puolen vuoden aikana 14 päivää yhdessä Suomessa sekä oppimatkalla Bostonissa, kuuli eri alojen asiantuntijoita ja kävi lukemattomia keskusteluja myös isomman verkoston kanssa. Foorumin oivallukset on koottu Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista -julkaisuun.

Keskustelu ja uuden koulutuksen kehittäminen jatkuu Koulutuskeskiviikko-tapahtumien sarjana. Hyppää mukaan! Twitterissä keskustelemme hashtagilla #koulutuskeskiviikko, ja Facebookissa löydät somekotipesämme täältä.

Työkirjaan keräsimme foorumin ajatuksia ja materiaaleja foorumin edetessä. Uusi versio on julkaistu aina jokaisen lähijakson jälkeen.

Sitran Elinvoima-foorumit kokoavat yhteen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. He oppivat toisiltaan ja etsivät rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia Suomessa olisi kunkin foorumin teemaan liittyen tehtävä. Foorumien tuloksena syntyy käytännön kokeiluja ja tekemistä, joiden avulla pyritään ratkaisemaan foorumissa tunnistettuja yhteiskunnallisia ongelmia. Uusi koulutus -foorumiin valittiin 31 osallistujaa sekä avoimen osallistujahaun että suorarekrytoinnin kautta.

Aiempia foorumeita ovat olleet Uusi työ (2011), Uusi demokratia (2011-2012), Kestävä talous (2012-2013) ja Uusi turvallisuus (2013-2014). Sitran koulutustoiminnasta voit lukea lisää täältä.

Uusi koulutus -foorumin aikataulu

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?