Yhteiskunnalliset yritykset

Suomessa on tuhansia yhteiskunnallisia yrityksiä, joiden tavoite on tuottaa yhteistä hyvää. Sitra on ollut edistämässä yhteiskunnallisen yritys- ja rahoitusmallin kehittymistä.

AJANKOHTAISTA

Suomessa on tuhansia yhteiskunnallisia yrityksiä, joiden tavoite on tuottaa yhteistä hyvää. Sitra on ollut vuosina 2009–2012 aktiivisesti mukana edistämässä yhteiskunnallisen yritys- ja rahoitusmallin kehittymistä.

Mahdollisuus uuteen

Yhteiskunnallisen yrityksen (social enterprise) tarkoitus on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Tyypillisesti yritys perustetaan halusta tuoda ratkaisu tai uusi toimintamalli yhteiskunnalliseen haasteeseen. Yritysten toiminta on kannattavaa, mutta arvopohjaista  ja siksi ne eivät ensisijaisesti tavoittele voittoa omistajilleen. Yhteiskunnallisen yrityksen voi tunnistaa seuraavista ominaisuuksista:

Yhteiskunnallinen yritys voi valita minkä tahansa yritysmuodon toimintamuodokseen. Suomen lainsäädäntö ei tunnista yhteiskunnallisia yrityksiä erikseen. Ne eivät saa erityistä tukea, vaan niitä kohdellaan kuten muita yrityksiä.

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin myöntää Suomessa Suomalaisen Työn Liitto.

Uusi yrittämisen tapa yleistyy Suomessa ja maailmalla

Maailmalla on paljon esimerkkejä yhteiskunnallisista yrityksistä. Yritykset toimivat monilla aloilla, mutta yhteiskunnallisen yrittäjyyden edelläkävijämaassa Englannissa ne täydentävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Suomessa tunnetuimpia yhteiskunnallisia yrityksiä ovat Lastenpäivän säätiön Linnanmäki ja Diakonissalaitos.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys karsinoidaan herkästi sosiaali- ja terveyssektoriin. Uutta toimintaa voi kuitenkin syntyä minkä tahansa yhteiskunnallisen epäkohdan tai mahdollisuuden ympärille. Mahdollisuuksia on valtavasti: nuorten hyvinvoinnissa, ympäristöongelmissa, alueellisessa elinvoimaisuudessa, kulttuurissa, liikunnassa, erityisryhmien tarpeissa ja koulutuksessa.

Sitra edistää uutta yritys- ja rahoitusmallia

Sitra edistää osaltaan yhteiskunnallisen yritysmallin kehittymistä Suomessa luomalla yrityksille toimintamahdollisuuksia. Sitra on ollut aktiivisesti mukana luomassa yhteiskunnallisille yrityksille määritelmää sekä suunnittelemassa toiminnan brändäämistä sitä kuvaavan merkin tai symbolin avulla. Sitra on ollut mukana Koukkuniemi ja Kierrätysverkko -kehityshankkeissa, joissa käytetään yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintatapaa.

Sitra on ollut myös mukana kehittämässä yhteiskunnallisia yrityksiä rahoittavan rahaston toimintamallia sekä selvittämässä toiminnan edellytyksiä yhdessä Eeran, Ajatushautomo Demos Helsingin, Helsingin diakonissalaitoksen, Helsingin kaupungin, Kuntaliiton ja Tapiola-yhtiöiden kanssa. Ehdotuksessa on pyritty löytämään Suomeen soveltuvaa rahoitusrakennetta, joka kannustaisi instituutioita ja yksilöitä hyvän tekemiseen sekä synnyttäisi että kehittäisi yhteiskunnallisia yrityksiä. Päätös rahaston mahdollisesta kokoamisesta tehdään vuoden 2012 aikana.

Tutustu Euroopan komission tiedotteeseen:
”More responsible businesses can foster more growth in Europe”

JULKAISUT

Mistä on kyse?