archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aho: Ulkoiset paineet tervetulleita

Lue verkkoartikkeli aiheesta

Julkaistu

Verkkoartikkeli 6.9.2004 Kun julkisessa keskustelussa puhutaan ”paineista”, sana yhdistyy harvemmin mihinkään kovin positiiviseen: muutospaineet, ulkoiset paineet tai vaikka työpaineet saavat puheessa usein kielteisen värityksen. Sitran uusi yliasiamies Esko Aho kokee paineen tietyissä tilanteissa hyvin myönteiseksi asiaksi.    

”On hienoa, että Sitraan kohdistuu ulkoisia paineita. Meiltä vaaditaan ja odotetaan yhteiskunnassa paljon, ja yliasiamiehen näkökulmasta tämä paine on erittäin tervetullutta”, heinäkuun alussa työnsä aloittanut Aho sanoo. Ahon mukaan Sitran profiili on viime aikoina entisestään noussut, ja rahasto on tullut entistä näkyvämmin mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suunnan kirkastamiseksi Sitran hallintoneuvosto vahvisti viime keväänä Sitralle uuden strategian, joka Ahon mukaan tarjoaa hyvät periaatelinjaukset käytännön toiminnalle. Strategia ulottuu ensi vuoden alusta vuoteen 2007. Strategian punainen lanka on, että Sitra tehostaa toimintaansa ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Keinona on etenkin keskittyminen muutamiin tärkeinä pidettyihin aihealueisiin.    

”Strategia määrittää toimintamallin. Se, mihin toiminta käytännön työss kohdistuu, määritetään matkan varrella erikseen. Uusia painopistealueita voi tulla mukaan koska tahansa, ja vanhoja voi sulkeutua”, Aho sanoo. Hänen mukaansa strategian antama liikkumavara on suuri – ja käytännön toiminnassa välttämätön, koska kukaan ei voi ennakoida maailman muutoksia vuosien tähtäyksellä kovin tarkasti. ”Olennaista on, että pystymme reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti muuttuviin tilanteisiin ja tekemään sitä, mitä meidän Suomen tulevan talouskasvun hyväksi pitää tehdä.” Strategian mukaan Sitra keskittyy muutamiin tärkeisiin painopistealueisiin. Niistä on toistaiseksi  julkistettu neljä: innovaatiotoiminnan kehittäminen terveydenhuolto, Venäjä ja Intia. Aho lupaa tietoa muista uusista painopistealueista vielä syyskuun aikana. ”Pian kerromme, montako uutta fokusaluetta meillä on ja mitä ne ovat. Vuodenvaihteessa kaikki on valmista niin, että toiminta näiden painopistealueiden hyväksi alkaa täydellä teholla.” Ahon mukaan Sitran henkilöstö on ollut erittäin aktiivisesti mukana uusien painopistealueiden pohdinnassa. Kun Sitran linjausten mukaan suomalaisen yhteiskunnan tulee olla ”luova, dynaaminen ja uudistuskykyinen”, tämä vaatimus koskee myös rahastoa itseään.  ”On selvää, että tämän talon on itsekin toimittava tavalla, jota se toivoo muilta”, Aho sanoo. Ahon mukaan Sitran strategian toteuttaminen on käytännössä sitä, että toiminnan sisältö muokataan perusteellisesti uusiksi. ”Toiminnot pysyvät kutakuinkin ennallaan, mutta sisältö muuttuu radikaalisti.” Aho korostaa, että Sitran perustehtävä on ennallaan. Sitran tehtävänä on Suomen tulevan talouskasvun kannalta elintärkeiden asioiden rohkea esiinotto, johon kuuluu myös riskien ottaminen. Aho muistuttaa, että organisaatiolla on oltava varaa myös epäonnistumisiin, koska ei ole harvinaista, että ”epäonnistunut” hanke onkin tuottanut jotain hyvin olennaista eli se toisesta näkökulmasta onkin onnistunut. Sitran itsenäinen ja riippumaton asema mahdollista Ahon mukaan yhden elintärkeän ominaisuuden, joustavuuden. ”Meidän ei ole vaikeaa reagoida ja tehdä päätöksiä tarvittaessa nopeastikin.” Entä miten yliasiamies itse on kokenut uuden työnsä; millainen työpaikka Sitra on? ”Kyllä tämä on vähintäänkin sitä, mitä etukäteen kuvittelin. Tämä työ tarjoaa suunnattomat mahdollisuudet luovuuteen ja ideointiin. Nyt on hyvin paljon minusta itsestäni ja omista ideoistani kiinni, mitä saan tässä työssä aikaan”, Aho sanoo. Verkkotie Oy    

Mistä on kyse?