artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Avoimet ekosysteemit – uusi keino luoda arvoa asiakkaille, yrityksille ja kumppaneille

Liiketoimintaympäristön ja ihmisten kulutustottumusten muutokset ovat yritysten arkea ja vaativat kykyä ripeisiin muutoksiin. Avoimet ekosysteemit voivat tarjota yrityksille mahdollisuuden toimia nopeasti, koska valmius muutoksille on uudessa mallissa sisäänrakennettuna.

Kirjoittajat

Pinja Heimala

Asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Julkaistu

Liiketoimintaympäristössä vain muutos on varmaa

Jatkuvat ja yhä nopeammat muutokset ja kriisitilanteet vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen voimakkaasti. Ajankohtainen esimerkki on covid-19-kriisi, joka on osaltaan paljastanut nykyisissä jäykissä toimintamalleissa piilleet kipupisteet harvinaisen nopeasti ja läpinäkyvästi. Kuluttajatottumukset muuttuvat myös kriisiaikojen ulkopuolella, ja esimerkiksi vaatimukset tuotteita ja palveluita kohtaan ovat nousseet jatkuvasti.

Kuluttajakäyttäytymiseen ja kysynnän muutoksiin vastaaminen on haastavaa perinteisille yrityksille, jotka tasapainoilevat toimitusketjun joustavuuden ja kilpailukyvyn säilyttämisen välillä. Yritysten täytyy hakea uusia keinoja toiminnan mukauttamiseen uuteen tilanteeseen, olipa muutoksen syy mikä tahansa.

Yhden ratkaisun yrityksille tarjoaa avoimen ekosysteemin malli, joka nojaa datan jakamiseen ja dynaamisiin kumppanuussuhteisiin. Avoimessa ekosysteemissä yritykset voivat rakentaa digitalisen arvonluontiverkoston tai liittyä sellaiseen. Tämä uudenlainen kopioitavissa oleva toimintamalli on kuvattu Petri Laineen ja Kari Uusitalon raportissa (PDF) ”The Ecosystem Pattern – Systemic abstraction of open digital network architecture”.

Alustatalous on välivaihe, kun siirrytään ekosysteemitalouteen

Raportissa käsitellään erityisesti menneisyyden arvoketju- ja nykyisyyden alustaliiketoimintamalleja. Alustapohjaisissa liiketoimintamalleissa yritykset jakavat arvoa yhdessä yhden vahvan toimijan johdolla toisin, kuin perinteisessä toimitusketjussa arvoa tuotetaan asiakkaille yksin.

Perinteisen toimitusketjun haavoittuvuus on sen jäykkyydessä ja liiallisessa erikoistumisessa. Alustojen suurimpana haasteena nähdään erityisesti markkinoiden näkökulmasta kilpailun yksipuolinen vääristyminen, koska niihin liittyy vahvasti omistajan kontrolli alustalla toimivien jäsenten välisistä suhteista ja liiketoiminnan resursseista, kuten datasta.

Raportin mukaan muutos perinteisistä arvoketjuista alustatalouteen on pakollinen välivaihe ennen siirtymistä avoimiin liiketoimintaekosysteemeihin. Avoimet ekosysteemit painottavat kokonaisvaltaista jäsenten keskistä arvonluontia yksittäisten toimijoiden etujen ja halujen painottamisen sijasta.

Raportissa kuvattu malli on ensimmäisiä aihioita avointen ekosysteemien systemaattiseen kuvaamisen ja sillä on vahva tutkimuksellinen pohja, jota kannattaa hyödyntää ja jatkojalostaa.

Uusi ratkaisu: avoimiin ekosysteemeihin perustuva toimintamalli – ekosysteemikaava

Avoimilla ekosysteemeillä ei ole omistajaa tai määriteltyä organisaatiota. Nämä ekosysteemit ovat avoimia kaikille toimijoille, ne toimivat täysin markkinapohjaisesti ja niiden toimintaa ohjaa avoin ja jaettu data. Verkostot ovat avoimessa ekosysteemissä joustavampia ja innovatiivisempia, kuin suljetuissa ekosysteemeissä. Verkostot ja niissä toimivat yritykset kykenevät vastaamaan asiakkaiden kysyntään entistä paremmin.

Kirjoittajat esittelevät myös avoimiin ekosysteemeihin perustuvan ekosysteemikaavan, joka on käytännössä yksinkertaistettu systeeminen malli avoimesta digitaalisesta verkostoarkkitehtuurista. Avoimien ekosysteemien lähtökohtana on ekosysteemin yhteisen ja sen jäsenten omien liiketoimintamallien sekä arkkitehtuurin yhteiskehitys.

Ekosysteemikaavassa esitellään uusi strateginen asetelma, jonka myötä verkoston jäsenet kykenevät järjestäytymään uudelleen yhä joustavammin ja kestävämmin verkoston sisällä. Raportin mukaan tämä ominaisuus antaa arvonluontiverkostoon osallistuville yrityksille keinot vastata aiempaa ketterämmin sekä kriiseihin että jatkuvasti muuntuvaa asiakaskysyntään.

Joustavuus luo yrityksille myös uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, kun kaikkea arvoa ei tarvitse luoda oman yrityksen seinien sisällä, vaan siihen voidaan hyödyntää kumppaneita. Sitran Reilun Datatalouden sääntökirja toimii yhtenä avaintyökaluna, kun avoimien ekosysteemien verkostorakenteita muodostetaan ja ylläpidetään luottamukseen perustuen.

Siirtyminen avoimiin ekosysteemeihin vaatii yrityksiltä ajattelutavan muuttamista, koska johto ei enää voi huomioida vain omaa yritystään entiseen malliin. Päättäjien tulee avata ajatteluaan käsittämään yhä laajempaa arvonluontiverkostoa, jonka yritys muodostaa kumppaniensa kanssa. Näin yritykset pääsevät ”minä”-ajattelusta ”me”-ajatteluun, joka mahdollistaa uudenlaisen yritysten välisen kilpailun ja kaikkia hyödyttävän yhteistyön. Avoimen ekosysteemin ajattelumalli voi jäsentyä liiketoiminnaksi paikallisesti ja skaalautua pienistä kokonaisuuksista globaaleiksi ilmiöiksi kaavaa uudelleen soveltamalla.

Mistä on kyse?