archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Elinvoimafoorumin ekskursio: Iso vai pieni yhteiskunta?

Kirjoittaja

Julkaistu

Tämä kirjoitus on osa verkkoartikkelisarjaa siitä mitä Elinvoima-foorumi oppi ekskursiollaan Iso-Britanniaan 14.-19.1.2012 uudesta demokratiasta.

 Viime vuosina brittiläisestä yhteiskunnasta puhuttaessa joutuu väistämättä keskusteluun ajatuksesta nimeltä ”Big Society”. Big Society on David Cameronin hallituksen lanseeraama ajatus siitä, että ison julkisen sektorin sijaan tarvitaan iso yhteiskunta, jossa ihmiset ottavat yhä enemmän vastuuta omasta elinympäristöstään, palveluistaan ja osallisuudestaan. Esimerkiksi paikallisilla kansalais- ja hyväntekeväisyysjärjestöillä on ajattelussa vahva rooli palvelujen tuottajina. Big Societyn puolestapuhujat luonnehtivat ajatusta vallan antamisena takaisin ihmisille. Kriitikot puolestaan sanovat, että Big Society on naamio julkisen sektorin leikkauksille.

Elinvoima-foorumi tapasi sekä puolestapuhujia että kriitikoita. Institute for Government on riippumaton lahjoituksin toimiva instituutti, jonka tehtävänä on auttaa hallintoa uusiutumaan ja tehostamaan toimintaansa. IFG on ollut tiiviisti mukana kehittämässä Big Societya yhdessä Cameronin hallituksen kanssa.

 – Big Societyn myötä olemme yrittäneet kääntää ajattelua siitä miten julkisen sektorin ja toisaalta ihmisten pitäisi toimia yhdessä. Tässä ajattelussa on totta että mietimme uudestaan ihmisten vastuita ja oikeuksia, samoin kuin hallinnon on kyettävä uusiutumaan ja avautumaan. Tällä hetkellä ihmisille maksetaan työttömänä olosta tai sairaana olosta. Kuitenkin fiksumpaa voisikin olla jos maksaisimme ihmisille siitä että he saavat työn ja pystyvät pitämään sen, kertoi IFG:n Jill Rutter joka toimii instituutin johtavana poliittisena asiantuntijana.

 Big Societyn ajatukseen kuuluu olennaisena Rutterin mukaan myös läpinäkyvyys.

 –  Olisi hienoa jos hallinto ja palvelut olisivat eräänlaisen ”trip advisorin” alla jossa kansalaiset voivat kertoa saamastaan palvelusta ja rankata niitä. Näin hallinnon on parannettava itseään ja toisaalta ihmiset näkevät ne aukot missä he voisivat itse tarttua toimeen ja parantaa asioiden laitaa.

 Big Society herättää myös vastakkaisia näkemyksiä. Ajatuspaja New Economics Foundationin sosiaalipolitiikan tutkimuksen johtaja Anna Coote näki Big Societyn kriittisemmässä valossa.

 –  Big Society tarkoittaa brittiläisen hyvinvointivaltion lopettamista. Se siirtää vastuun valtiolta ihmisille ja perheille sekä julkiselta sektorilta itsensä auttamiseen, hyväntekeväisyydelle, paikallisille ja globaaleille yrityksille. Se on myös massiivinen siirto pois maksetusta työvoimasta vapaaehtoisuuteen, Anna Coote sanoi.

 Coote sanoi myös, että leikkaukset ja Big Society koskettavat kaikkein eniten niitä, joilla jo muutenkin on vähän. Syrjäiset paikat, köyhät perheet ja ne joiden on muutenkin vaikeaa osallistua tulevat Cooten mukaan kärsimään eniten.

 Coote ei kuitenkaan halua kritiikissään, että Big Societyn hyvät puolet menisivät täysin ohi. Cooten mukaan ajatuksessa positiivista on hyvinvointivaltion automaattisuuden haastaminen, ihmisten kapasiteetin näkeminen sekä ihmisten ja julkisen sektorin yhteistyön ja yhteistuotannon vahvistaminen.

 – Big Society -ajattelu tarvitsee myös selkeät tavoitteet. Tavoitteita voisivat olla sosiaalinen oikeudenmukaisuus, puuttuminen syrjäytymisen todellisiin syihin jotta yhä useampi voisi osallistua, tuen tarjoaminen paikallisille pienille palveluntuottajille sekä reiluuden tavoittelu sen suhteen kuinka ihmisille maksetaan työstä jota tekevät ja kuinka paljon tehdään vapaaehtoisesti.

 Katso Anna Cooten esitys täältä.