archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hallintoneuvoston toimintakatsaus 3/2013

Kesä ja alkusyksy ovat olleet aktiivista aikaa Sitrassa. Sidosryhmätyö on ollut tiivistä ja moni iso hanke käynnistyi heti alkusyksystä. Sitran toimet uusilla, lupaavina pidetyillä alueilla osuvat hyvin Suomen muuttuneeseen tilanteeseen ja ovat entistäkin ajankohtaisempia talouden rakennemurroksen keskellä. 

Julkaistu

Yleiskuva Sitrasta

 Tästä hyvä esimerkki on terveydenhuollon tulevaisuuden ratkaisut, missä omahoito ja kehittyvä geenitekniikka ovat keskeisiä. Aiheen herättämä suuri mielenkiinto näkyi Sitran ja Kelan yhteistyössä järjestämässä Terveydenhuollon tulevaisuus -seminaarissa 3. syyskuuta. Paikalla oli liki 600 asiantuntijaa, jotka kuuntelivat ja keskustelivat terveydenhuollon tulevaisuuden rahoitus- ja ICT-ratkaisuista sähköisen terveydenhuollon pioneerin Eric Topolin johdattelemana.

Ekologisen kestävyyden puolella Resurssiviisauden kokeilut etenevät lupaavasti ja Teolliset symbioosit kiinnostavat teollisuuden toimijoita Suomessa. Teollisissa symbiooseissa, joissa yritykset hyödyntävät toistensa ylijäämämateriaaleja, odotetaan kasvavaa bisnestä. Toimintamallin avulla pyritään avaamaan yrityksille parempia mahdollisuuksia päästä kansainvälisille markkinoille ja luomaan uusia kotimaisia cleantech-työpaikkoja samanaikaisesti, kun kustannuksia ja ympäristöä säästyy.

 Uusien avainalueiden puolella Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä kick off  -tilaisuus keräsi paikalle lähes 200 vaikuttajaa 29. elokuuta. Tilaisuudessa julkistettiin Sitran yhteistyö Eläkeläisten etujärjestö EETU ry:n, Turun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Yhteistyökumppanien kanssa ryhdytään luomaan uusia toimintamalleja ikäihmisten odotusten ja tarpeiden perusteella.

 Nuoret ikäluokat ovat tulevaisuuden rakentamisen kannalta erittäin tärkeitä. Sitra on mukana Ylen kokoamassa Nuorille. Nyt! -kampanjassa yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Nuorille tarjottavan tuen lisäksi kampanja haastaa yrittäjät ja päättäjät toimimaan nuorten työllistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kampanjassa toteutettava valtakunnallinen Suunta-palvelu on osa Sitran Nuorten tilannekuva -kokonaisuutta.

 Oikeuskansleri julkisti päätöksensä niin kutsutussa Himas-asiassa 6. syyskuuta 2013. Oikeuskanslerin kannan mukaan hanke ei kuulunut hankintalain soveltamisalaan kuuluvaksi, mikä oli ollut myös Sitran ja muiden hankkeen osapuolien tulkinta hankkeeseen ryhdyttäessä. Oikeuskanslerin arvion mukaan, kun hankkeessa painottuvat tutkimukselliset piirteet, hankkeen hankinta tai rahoittaminen olisi hyvän hallintotavan periaatteista johdettavissa olevien potentiaalisten toimittajien tasapuolisen kohtelun ja avoimuuden vaatimuksien vuoksi tullut kilpailuttaa tai kilpailuttamatta jättäminen perustella esimerkiksi selvitykselle asetettujen tavoitteiden ja reunaehtojen kautta. Vaikka oikeuskanslerin muistutus ei kohdistunut suoraan Sitraan, sai Sitra yhtenä tutkimuksen rahoittajana osansa tapaukseen liittyvästä negatiivisesta julkisuudesta.

 Vaikea suhdannetilanne on heijastunut myös Sitran kohdeyrityksiin. Ahdinkoon ajautunut lähi- ja luomuruokakauppa Suomen Aitokauppa Oy haettiin konkurssiin kesäkuun lopulla. Konkurssiin päätyi myös moduulirakennusyhtiö Neapo Oy.

 Syksy jatkui aktiivisella sidosryhmätyöllä muun muassa Koli-foorumilla 17. – 18. 9. sekä Sitran ja Tekesin yhteisponnistuksella Health 2.0 -tapahtumassa.

 Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen 2. kurssi käynnistyi 10. syyskuuta.

Toimintokohtainen katsaus vaikuttavuustyöhön

Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet

Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä

Toiminta on käynnistynyt täysillä elokuussa ja toimenpiteet on sovittu suurelta osalta. Tampereen kaupungin kanssa on sovittu laajasta yhteistyöstä kokeilujen osalta. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU Ry:n kanssa on sovittu laajamittaisesta yhteistyöstä eläkeläisten aktivoimiseksi osaksi palvelutuotantoa.

Tietoyhteiskunnan mahdollistaminen

Palveluväylä ja kansallinen tunnistautuminen ovat edenneet toteuttamisvaiheeseen. Sitran alulle paneman hankkeen vetovastuu siirtyi kesän aikana valtiovarainministeriölle ja Sitra on edelleen vahvasti sitoutunut hankkeen läpiviemiseen. Sitralla on esimerkiksi valmius rahoittaa palveluväylään liittyviä kuntakentän kokeiluja.

Uutena kokonaisuutena avainalueelle on tullut reaaliaikainen ansiorekisteri (ICT2015 polku), jonka pohjasuunnittelua tehdään Sitran toimesta yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Hyvinvointia tiedosta

Yleiskuvassa mainittu Terveydenhuollon tulevaisuus -seminaari oli tarkastelukauden tärkeimpiä ulostuloja. Lisäksi syyskuun alussa julkaistiin Sitran toimesta Kuluttajille suunnatut genomitietopalvelut ja niiden liiketoimintamallit -raportti.

Palvelujohtamisen mahdollistaminen

Hollannin mallin mukainen nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn suunnattu liputusjärjestelmä on herättänyt laajasti kiinnostusta kunnissa. Mikkelin lisäksi Espoossa tullaa kokeilemaan järjestelmää.

Ylen Nuorille Nyt! -kampanja on käynnissä. Sitra rahoittaa Pelastakaa Lapset Ry:n valtakunnallista puhelinpalvelua tässä kokonaisuudessa.

Ekologinen kestävyys

Vihreän talouden lähiratkaisut

Avainalueen toimintakausi on päättynyt elokuun lopussa ja loppuraportti on valmistunut. Viimeiset sitoumukset viedään päätökseen vuoden loppuun mennessä. Loppupäätelmät saatetaan aloittavan työ- ja elinkeinoministeriön virkamiestyöryhmän tietoon.

Suomen Lähienergialiiton toiminta keskittyy tällä hetkellä jäsenpohjan laajentamiseen ja verkkoportaalin käyttöönottoon. Lähes kaikki isoimmat toimijat eli STU Suomen tuulivoimayhdistys, ATY Aurinkoteknillinen yhdistys sekä Lämpöpumppu-yhdistys on saatu mukaan toimintaan.

Sitran aloitteesta toteutettu Energiateollisuus ry:n sähköverkkoon liitäntälomakkeen ymmärrettävyyden testaus on helpottanut kuluttajapalveluja energian pientuotannon osalta.

Resurssiviisas alue

Kohti Resurssiviisautta -toimintamallin kehitys jatkui elokuussa toisella työpajalla, mikä sai osanottajilta erinomaiset arvosanat. Resurssienhallintamalli-hanketta on aloitettu Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakoulujen ja Lahden kaupungin kanssa. Tarkoitus on levittää tietoisuutta olemassa olevista resurssivirtojen hallinnan työkaluista sekä testata valittuja työkaluja eri alueilla.

Teolliset symbioosit

Teollisten symbioosien -avainalueella toiminta on painottunut yritysten ja toimintaympäristön sitouttamiseen sekä yritysten hankkeiden käynnistymisen. Globaalin markkinaselvityksen pohjalta tunnistetuista Hot Spot -ryhmistä on lähtenyt liikkeelle neljä yrityskonsortiota, jotka aktivoituivat kesäkuussa. Suurin tapahtuma oli elokuun lopun kolmas NISP-pilotointi ja seminaari Raumalla. Siinä saimme laajan osallistujajoukon ja kansallisen mediahuomion sekä tunnistimme paikalle tulleiden yritysten välillä 202 resurssia ja 360 yritysten välistä synergiaa.

Kestävän kaivostoiminnan neuvosto

Avainalueen toiminta on käynnistynyt sen vetäjän, Sylvie Fraboulet-Jussilan aloitettua Sitrassa 5.8.2013. Sylvien ympärille on muodostettu alkuvaiheen tiimi.

 Liiketoiminnan kehitys

Elokuussa tehtiin yksi ensisijoituspäätös yritykseen, jonka liiketoiminta tukee Ekologinen kestävyys -teeman tavoitteita. Sijoitus toteutunee alkusyksyn aikana.

Sitra on käynnistänyt selvityksiä niin kutsutusta vaikuttavuussijoittamisesta (”impact investing”). Tällä tarkoitetaan sijoituksia, joissa tavoitellaan yhtä aikaa sekä taloudellista tuottoa että mitattavia sosiaalisia ja/tai ympäristöön liittyviä positiivisia vaikutuksia. Tavoitteena on tunnistaa uusia rahoitusmekanismeja, joiden avulla voitaisiin houkutella enemmän yksityistä rahoitusta erityyppisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

 Yhteiskunnallinen koulutus ja tutkimus

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus on päässyt hyvään vauhtiin. Ulkopuolisista asiantuntijoista koottu korkeatasoinen neuvottelukunta aloitti toimintansa elokuussa ja myös kurssi numero kaksi on käynnistynyt. Neljäs Elinvoima-foorumi on käynnistymässä aiheesta: Uusi turvallisuus.

Sitra oman tutkimustoiminnan osalta Itä-Aasian tutkimus on edennyt suunnitellusti ja lisäksi kesän aikana on työstetty käännöstä Kestävän hyvinvoinnin keskustelupaperista.

Ennakointityössä Sitran oma megatrendilista on uudistettu ja Sitra on myös osallistunut kansallisen ennakointimallin suunnitteluun.

Mistä on kyse?