archived
Arvioitu lukuaika 7 min

Hallintoneuvoston toimintakatsaus 4 /2013

Sitran toiminta ja aloitteet ovat olleet syksyllä vahvasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tämä johtuu pitkälti Suomessa käynnissä olevasta rakennemuutoksesta ja suhdannetaantumasta, minkä takia pohdinta systeemisestä muutoksesta ja Suomen tulevista menestyksen eväistä on tiivistynyt.

Julkaistu

1 Yleiskuva Sitrasta

Terveydenhuollon painopisteen siirtymisestä sairaudenhoidosta ennakoivaan terveydenhoitoon on raportoitu laajasti etenkin talousviestimissä. Kiinnostusta on herättänyt erityisesti tulevaisuuden terveydenhuollon käytännön ratkaisut, terveydenhoidon verkkopalvelut ja yritysten liiketoimintamahdollisuudet, joiden parissa Sitra on työskennellyt aktiivisesti Hyvinvointia tiedosta -avainalueellaan.

Avainalueen yksi merkittävimmistä tapahtumista oli yritysten konferenssi- ja verkottumismatka Kalifornian Santa Claraan sekä San Diegoon 28.9.–6.10.2013. Health 2.0 -konferenssimatkan kohderyhmänä olivat erityisesti yritykset, joiden toiminta liittyi terveydenhoidon ratkaisuihin ja genomitiedon hyödyntämiseen yksilöllisessä terveyden edistämisessä. Matka järjestettiin yhdessä Tekesin kanssa Team Finland -ryhmänä ja mukana oli liki 80 osallistujaa Suomesta.

Myös hyvä yksittäinen esimerkki työstämme systeemisen muutoksen parissa on Teolliset symbioosit -avainalueen globaali markkinaselvitys, josta muun muassa Kauppalehti kirjoitti, että Sitran selvitys uusista teollisista vientimahdollisuuksista on hyvä yritys hakea ratkaisua Suomen ykkösongelmaan, joka on syntynyt Nokian ja metsäteollisuuden rakennemuutoksesta.

Näitä kysymyksiä pohditaan laajasti myös työn tulevaisuuden kannalta uudessa talousavauksessamme eli Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit -teemassa, jonka toiminta käynnistyy ensi vuonna. Uuden teeman johtajaksi on valittu Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm, joka aloittaa tehtävässään 1.1.2014.

Tarkastelujaksolla julkistettiin myös toinen merkittävä nimitysuutinen eli Mari Pantsar-Kallion siirtyminen Sitraan Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teeman johtajaksi 1.1.2014. Pantsar-Kallio seuraa tehtävässä Jukka Noposta, joka jatkaa Senior Advisor -roolissa.

Mikko Kosonen oli kuultavana eduskunnan talousvaliokunnassa vuoden 2012 toimintakertomukseen liittyen. Tilaisuudessa luotiin yleiskatsaus Sitran toimintaan ja keskusteltiin tämän pohjalta muun muassa Sitran roolista liiketoiminnan kehityksessä.

Hallintoneuvostoa ja hallitusta informoitiin Sitran taloushallinnon yt-neuvotteluista, jotka päättyivät marraskuun alussa. Uudelleenorganisoitumisen ja käynnistettävien ulkoistusten vuoksi kolmen henkilön työsuhde Sitrassa on sovittu päättyväksi. Muutosten taustalla on Sitran pitkäjänteinen kehitystyö, joka tähtää yhteiskunnallisen vaikuttavuustehtävän hyvään toteuttamiseen.

Avainalueista Vihreän talouden lähiratkaisut sekä Luonnosta hyvinvointiliiketoimintaa ovat päättyneet, mutta molempien osalta tehdään vielä vaikuttavuus- ja viestintätyötä Sitrassa.

2 Toimintokohtainen katsaus vaikuttavuustyöhön

2.1  Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet

Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä

Merkittävin uusi avaus on kartoittaa vapaaehtoistyön toimintaympäristöä (lainsäädäntö, viranomaisohjeistus, käytännön menettelyt). Kilpailu- ja kuluttajavirasto valmistelee Sitran toimeksiannosta selvitystä, jonka tehtävänä on tarvittaessa tarjota ehdotuksia toimintaympäristön kehittämiseksi niin, että vapaaehtoistyön mahdolliset esteet voidaan karsia. Kokonaisvaltaista selvitystä asian tiimoilta ei ole.

Tietoyhteiskunnan mahdollistaminen

Kansallisen palveluväylän sekä Kansalaisen sähköisen tunnistamisen hankkeet etenevät valtiovarainministeriön johdolla.

Merkittävä etappi saavutettiin, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 19.11. Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisesta ja kansallisen Tietoviraston suunnittelun käynnistämisestä.

Hyvinvointia tiedosta

Sitra oli mukana järjestämässä Slush-pääomasijoitustapahtuman (Helsinki 13.–14.11) Health Track -ohjelmaa, jonka kohderyhmänä olivat erityisesti terveys- ja hyvinvointiteknologian yritykset ja sijoittajat. Sitra tarjosi 12 yritykselle mahdollisuuden osallistua tapahtumaan.

Jo aiemmin mainittu Health 2.0-matka oli osa Hyvinvointia tiedosta -avainalueen sidosryhmätapahtumien sarjaa.

Terveys- ja hyvinvointipelit ovat parhaimmillaan osa sitä ratkaisua, jolla terveydenhuollon painopistettä muutetaan sairauksien hoitamisesta terveyden edistämiseen. Avainalueen järjestämä Gesundheit-terveyspelikilpailu sai paljon myönteistä huomiota sidosryhmien keskuudessa. Palkintojenjako pidettiin Wärk-festivaalin yhteydessä lokakuun alussa. Samalla julkaistiin myös selvitys terveys- ja hyvinvointipelien eri markkina-alueiden tilasta ja erityispiirteistä. Yhtenä toimenpide-ehdotuksena kannustettiin kuntia miettimään mahdollisuutta investoida pitkäjänteisesti 1-2 % terveydenhuollon menoistaan uusiin ja innovatiivisiin palveluihin.

Palvelujohtamisen mahdollistaminen

Sitra osallistui Ylen Nuorille.Nyt!-kampanjan rahoittamalla Suunta-verkkopalvelua. Kohderyhmään kuuluvia nuoria saatiin Suunta-palvelun piirin, mutta hivenen ennakoitua vähemmän. Vuoden loppuun mennessä ennakoidaan noin 500 nuoren hakeutuvan palveluun. Sinänsä palvelu toimii ja lähes kaikille nuorille on löytynyt apua.

Ylen kampanjassa haettiin myös vapaaehtoisia yksityisiä ja yrityksiä auttamaan nuoria. Vapaaehtoisia löytyi ennakoitua enemmän.

2.2  Ekologinen kestävyys

Vihreän talouden lähiratkaisut

Avainalueen toimintakausi on päättynyt elokuun lopussa ja loppuraportti on valmistunut. Viimeiset sitoumukset viedään päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Suomen Lähienergialiiton toiminta keskittyy tällä hetkellä jäsenpohjan laajentamiseen ja verkkoportaalin käyttöönottoon. Yhdistyksen jäsenhankinta on edennyt odotettua hitaammin mutta isoimmat toimijat eli STU Suomen tuulivoimayhdistys, ATY Aurinkoteknillinen yhdistys sekä Lämpöpumppuyhdistys on saatu mukaan toimintaan.

”Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu” -selvitys on julkaistu ja se saavutti suurta kiinnostusta ja huomiota tiedotusvälineissä.

Resurssiviisas alue

Alueellisen resurssitehokkuuden toimintamallin rakentamiseen liittyvät kokeilut ovat olleet hyvässä vauhdissa. Kokeilut ovat herättäneet laajasti julkisuutta, eli avainalueen tavoitteen saavuttaminen kestävien elämäntapojen tunnettavuuden lisäämiseksi on hyvällä mallilla. Erityisen onnistuneita ovat olleet Lähiapu– sekä tähdelounaskokeilut, jotka ovat muuttaneet nykyisiä toimintatapoja luonnonvaroja säästäviksi ja jatkuneet ilman lisärahoitusta.

Kansanedustajat Reijo Tossavainen (ps.) ja Oras Tynkkynen (vihr.) tekivät tähderuokailusta ja ruokahävikin vähentämisestä myös eduskunnassa hallitukselle kirjallisen kysymyksen ja viittasivat Jyväskylän ruokakokeilun tuloksiin.

Joulukuussa Kansallinen resurssiviisaus -foorumi kokoaa yli 300 kuntapäättäjää ja resurssitehokkuusasiantuntijaa Finlandia-talolle pohtimaan, miten suomalaisista kaupungeista voidaan käytännössä tehdä talouden vetureita ja edelläkävijöitä luonnonvarojen kestävässä käytössä

Teolliset symbioosit

Teollisten symbioosien toimintamalli on saatu näkyvästi mukaan Euroopan resurssitehokkuuden tiekartalle (Roadmap to a Resource Effecient Europe). Merkittävin toimenpide oli yhteistyö uuden European Industrial Symbiosis Associationin (ERR ISA) perustamisessa. Verkoston perustamistilaisuudessa Brysselissä Sitran Jyri Arponen alusti ympäristökomissaari Janez Potočnikin ja International Synergies Ltd:n perustajan Peter Laybournen kanssa yhteisessä tilaisuudessa.

Teimme myös avainaluetyössä mukana olevien yritysten kanssa globaalin päänavauksen luomalla vahvat siteet Indonesian jätehuoltoon tapaamalla alan toimijoita osana elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren (kok.) vierailua Jakartaan lokakuun lopussa.

Kestävän kaivostoiminnan neuvosto

Sidosryhmien tapaamiset ja keskustelut ovat jatkuneet. Mahdollisilta tulevilta neuvoston jäseniltä on kerätty näkemyksiä ja ehdotuksia. Kestävän kaivostoiminnan kehittämisestä ja siihen liittyvistä toimielimistä on hankittu tietoa mm. Kanadasta, Australiasta ja Chilestä. Kestävän kaivostoiminnan neuvoston valmistelua varten on perustettu ”käynnistystiimi”, johon kuuluvat Suomen Luonnonsuojeluliitto, Kaivannaisteollisuus ry, Lapinliitto ja Metallityöväenliitto.

3  Liiketoiminnan kehitys

Sitra on irtautunut onnistuneesti Deltagon Group Oy:stä, joka on sähköpostiliikenteen ja verkkoasioinnin turvallisuuteen ja yksityisyyteen keskittyvä yritys. Sitra teki sijoituksensa Deltagoniin vuonna 2002 myötäsijoittajana ja riskinjakajana mahdollistaen kolmen yksityissijoittajan tekemän ensisijoituksen. Sijoitus oli ensimmäisiä PreSeed-sijoituksia, joilla alettiin rakentaa bisnesenkelirahoitusta alkaville teknologiayrityksille.

4 Strategia, tutkimus ja yhteiskunnallinen koulutus

Sitran tutkimus järjesti 2.–3.10. työpajan Strategically Adaptive Governments -hankkeeseen liittyen. Työpaja kokosi 25 kansainvälistä eri alojen huippuasiantuntijaa Sitraan. Tutkimushankkeen tulokset julkistetaan kesäkuussa 2014 Helsingissä järjestettävässä kansainvälisessä symposiumissa.

Sitra julkaisi kalvoesityksenä tutkimuksensa megatrendeistä digitaalisilla kanavillaan. Megatrendit on herättänyt laajaa ja innostunutta keskustelua sekä sosiaalisessa mediassa, mutta myös valtamediassa mistä hyvä esimerkki Kauppalehti Option laaja artikkeli.

Pekka Himasen kansainvälisen tutkimushankkeen ohjausryhmä hyväksyi hankkeen lopputeoksen 15.10. järjestetyssä ohjausryhmän kokouksessa. Hankkeen tulokset julkaistiin 7.11. valtioneuvoston seminaarissa Säätytalolla.

Sitran yhteiskunnallinen koulutus on vakiinnuttanut toimintansa ja Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen 2. kurssi päättyi lokakuun lopussa. Palaute myös 2. kurssin osalta on ollut erittäin myönteistä.

Uusi turvallisuus -foorumi kokoaa puolestaan 30 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä ovat tämän päivän ”uuden turvallisuuden” haasteet ja mahdollisuudet. Syksyllä 2013 alkaneen foorumin aikana tehdään kokeiluja, joilla testataan, kuinka uusia turvallisuushaasteita voidaan konkreettisesti ratkoa ja mahdollisuuksia edistää. Tulevia kokeiluja varten haemme parhaillaan avoimella ideakuulutuksella turvallisuutta edistäviä ideoita ja hankkeita.

14.–15.11. Sitra osallistui viidettä kertaa järjestettyyn Global Peter Drucker Forum -tapahtumaan Wienissä. Tilaisuudessa oli osio myös julkishallinnon johtamishaasteista monimutkaistuvassa maailmassa. Sitra oli osion pääyhteistyökumppani ja tilaisuudessa kuultiin Sitran Strategically adaptive governments -tutkimushankkeen Yves Dozia sekä yliasiamies Mikko Kososta. Tilaisuus tarjosi erinomaiset mahdollisuudet arvioida tutkimushankettamme kansainvälisesti erittäin korkeatasoisessa dialogissa. Tilaisuuden kokemusten perusteella tutkimushankkeemme on etenemässä oikeaan suuntaan ja sillä on mahdollisuuksia herättää kansainvälistä kiinnostusta.

Mistä on kyse?