archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kari Rissa: Venäjällä valtaisat energian tehostamisen mahdollisuudet

Venäjän teollisuustuotanto ja rakennukset ovat suuria energiasyöppöjä. Säästömahdollisuudet ovat valtavia. Haasteena on rahapula.

Julkaistu

Venäjän teollisuustuotanto ja rakennukset ovat suuria energiasyöppöjä. Säästömahdollisuudet ovat valtavia. Haasteena on rahapula.

Tällä hetkellä Venäjän energiantuotanto rakentuu hiilen, maakaasun, öljyn sekä ydinvoiman varaan lähes kokonaan. Etenkin maan raskas kaivos- ja metalliteollisuus tarvitsee runsaasti energiaa. Energiankulutus on kuitenkin nyt vähäisempää kuin neuvostoaikana, koska teollisuustuotanto on merkittävästi vähentynyt, joillakin aloilla suorastaan romahtanut. Heikkokuntoisimpia voimaloita on myös suljettu. Venäjällä on ryhdytty viime vuosina puhumaan energian käytön tehostamisesta ja myös uusiutuvista energiamuodoista. Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö Nefco on arvioinut, että Venäjän olisi mahdollista vähentää järkevin toimin jopa noin 45 prosenttia nykyisestä energian käytöstään. Energiansäästö olisi myös taloudellisesti erittäin kannattavaa. Investointien takaisinmaksuaika on usein lyhyt, etenkin jos täysin vanhentunut tuotanto- tai lämmitystekniikka vaihdetaan nykyaikaiseen. Edellytyksiä parempaan on, sillä Venäjän uusi lainsäädäntö tukee energiatehokkuusinvestointeja ja kannustaa säästämään. Vanhakantaisen teollisuuden ja energiantuotannon muuttaminen nykyaikaiseksi voi tarjota myös suomalaisille alan osaajille paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Teollisuus avainasemassa

Ekotehokkuudessa ja energiansäästössä avainasemassa ovat suuret teollisuusyritykset. Niillä on ratkottavanaan edelleen ongelmia, jotka ovat peräisin jopa useiden vuosikymmenien takaa. Vanhoja toimitiloja ja tuotantoprosesseja on kuitenkin mahdollista huomattavasti parantaa. Monet investoinnit olisivat taloudellisesti kannattavia. Parhaisiin ympäristövaikutuksiin päästään, kun energiatehokkuus otetaan huomioon uusien teollisuuslaitosten ja voimaloiden rakentamisessa. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto säästää sekä rahaa että ympäristöä. Merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia on myös valtion ja kuntien rakennuksissa – esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa. Joissakin niistä on jo korjattu lämmönjakohuoneita sekä ryhdytty uusimaan putkistoja ja eristeitä. Pattereihin on myös asennettu termostaatteja.

Aiemmin kunnat ja sairaalat saivat energiainvestointeihin ilmaista rahaa muun muassa Nefcolta. Nyt tämä tuki on muuttunut lainoiksi. Samalla Venäjän julkishallinnon innostus energiansäästöön on monin paikoin hiipunut. Moniin kaupunkeihin on syntynyt energiatehokkuuskeskuksia, jotka neuvovat muun muassa, miten eristää seinät ja putket ja miten lämmittää mahdollisimman tehokkaasti, mutta ympäristöystävällisesti. Monet kansalaisjärjestöt ovat myös heränneet ajamaan ekotehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Mutta jo lyhytkin kiertely muutamassa venäläiskaupungissa paljastaa, että energiansäästötoimet ovat kuitenkin vasta aivan alkutekijöissään. Paljon on parannettavaa. Suurena haasteena on etenkin energiasyöppö vanha rakennuskanta, josta ei ole pidetty huolta vuosikymmeniin. Lämpövoimalat ovat myös ikäloppuja. Kunnossapitoasioissa esteenä on usein taloyhtiöiden sekava hallinto. Yhteisistä lämmityslaitteista tai energia-asioista ei kukaan ota vastuuta. Taloyhtiöiden suurin ongelma energiajärjestelmien uusimisessa on lopulta rahan puute.

Uusiutuvien mahdollisuus

Näyttää vahvasti siltä, että Venäjän energiantuotanto rakentuu tulevaisuudessa pääasiassa edelleen fossiilisten polttoaineiden, etenkin öljyn ja hiilen, varaan. Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että vähitellen myös päästöttömien uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy. Murmanskin alueella on jo ryhdytty tutkimaan, miten esimerkiksi bio-, tuuli- ja vuorovesienergiaa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Etenkin tuulivoimalla uskotaan olevan suuret mahdollisuudet rannikkoalueiden etäisissä kylissä, joihin sähkön siirto on liian hankalaa ja kallista. Komin alueella puolestaan tutkitaan, miten bioenergiaa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän ja tehokkaammin rakennusten lämmittämiseen. Haaste on suuri, koska alueella on käytössä metsien lisäksi paljon myös öljy-, maakaasu- ja hiilivaroja. Kylmän Komin alueella Uralin kupeessa merkittäviä energiasäästöjä voidaan saavuttaa helposti myös talojen rakenteiden sekä putkistojen nykyistä paremmilla lämpöeristyksillä.

Asiantuntijoiden mukaan uusiutuvien energiamuotojen käyttö voisi lisääntyä, jos Venäjälle tulisi riittävän korkea syöttötariffi. Myös hintapolitiikalla voitaisiin ohjata energian säästöön.

Tällä hetkellä Venäjältä puuttuvat investoijat, jotka haluaisivat sijoittaa runsaasti varojaan uusiutuviin energiamuotoihin ja ekotehokkuuteen. Ulkomaista lainarahaa on kuitenkin saatavilla – esimerkiksi Pohjoismaisesta ympäristörahoitusyhtiö Nefcosta ja Pohjoismaisesta investointipankki NIB:stä.

Kari Rissa
Ympäristöasioihin erikoistunut freelancetoimittaja, VTM

Kirjoittaja vieraili elokuussa Venäjällä ja tutustui energia-asioihin mm. Kuolassa ja Komissa.

Mistä on kyse?