archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Julkaistu

Etlan Discussion Paper 19.8.2011 jatkaa keskustelua siitä, mikä on suomalaisen koneteollisuuden rooli maailmantaloudessa. Raportissa tarkastellaan globaalitalouden muutosten vaikutusta maiden, toimialojen ja yritysten kilpailukykyyn.

Globaali työnjako on merkittävästi muuttunut viimeisten parin vuosikymmenen aikana ja suurten
kehittyneiden talouksien – lähinnä Kiinan – asema maailman teollisuustuotannossa on kasvanut hyvin nopeasti. Teollisuustuotteiden hinnat suhteessa kehittyneiden maiden hintakehitykseen ovat laskeneet ja perinteisten teollisuusmaiden yritykset ovat etsineet uusia kilpailukeinoja globaaleilla markkinoilla. Toimintoja on hajautettu ja ulkoistettu ja monet teollisuusyritykset ovat siirtyneet erilaisten palveluiden tuottajiksi. Suomen koneteollisuuden sopeutuminen globaalin kilpailutilanteen muutoksiin on tapahtunut merkittävän rakennemuutoksen kautta: alan sisällä kannattavuus- ja tuottavuuserot ovat kasvaneet, toimipaikkoja on lopetettu ja resursseja on siirtynyt paremman tuottavuuden yksiköihin.

http://www.etla.fi/files/2669_no_1255.pdf