artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

Kysymyksiä ja vastauksia: Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhaku

Sitra on avannut yrityksille ja muille toimijoille suunnatun ratkaisuhaun, jossa kehitetään erilaisia datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluja energian säästämiseksi ja kulutuspiikkien tasaamiseksi. Vastaamme määräaikaan mennessä esitettyihin hakuun liittyviin kysymyksiin. 

Kirjoittaja

Tarmo Toikkanen

Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Hakuun liittyvät kysymykset

1. Onko kehitettävä ratkaisu suunnattava vain kuluttajille vai voiko se olla kehitetty myös energiayhtiöiden tarpeisiin?

Kuluttajien ja pk-yritysten tulee olla näiden nopeiden ratkaisujen keskeisiä hyötyjiä. Yksi arviointikriteerimme haussa on, että kuluttajien tulee voida ottaa ratkaisu käyttöön.

Jos ratkaisu toimii myös suuremmille toimijoille, se sopii kyllä. Jos kehitettävä ratkaisu toimii esimerkiksi myös energiayhtiöille ja suurille yrityksille ja on uskottava, sitä ei suljeta pois. Lisäksi energia-alalla on myös paljon pieniä yrityksiä, jotka voivat kiinnostua ratkaisusta.

2. Miksi keskitytte kuluttajiin? Entä toimistorakennukset, kauppakeskukset ja vastaavat?

Keskitymme pieniin, ketteriin kohderyhmiin, kuten kotitalouksiin, taloyhtiöihin ja pk-yrityksiin. Jos nopeasti kehitettävä ratkaisu on kuitenkin otettavissa myös kauppakeskusten tai toimistotalojen käyttöön, tästä ei ole haittaa.

3. Voiko rahoitusta hakea ratkaisulle, joka on jo olemassa ja jota jatkokehitetään?

Kyllä. Rahoitusta voi käyttää kehitteillä olevan ratkaisun jatkokehittämiseen.

4. Kuinka paljon raportointia rahoitus vaatii hakijoilta?

Rahoituksensaajilta vaaditaan lyhyt ja ytimekäs hallinnollinen loppuraportti sekä tiivis kuluraportti.

Tämän lisäksi pyydämme myös julkistettavan loppuraportin, jota Sitra voi käyttää kertoessamme ratkaisustanne julkisesti. Projektin rahoitusjakson jälkeen ei ole muita raportointivelvoitteita. Hakijoiden kannattaa tutustua sopimusmallipohjan kohtaan 7.

5. Jäävätkö kaikki syntyvät immateriaalioikeudet hakijan omaisuudeksi ja yksinoikeudeksi? Voimmeko vapaasti (ja yksin) hyödyntää niitä kaupallisesti? Sopimuksessa on tästä pitkä pätkä, ja ilmeisesti siinä tarkoitetaan, että loppuraportti, ja vain ja ainoastaan loppuraportti, siirtyy Sitran omaisuudeksi?

Kaikki hankkeen tulokset ja niihin kohdistuvat immateriaalioikeudet ovat rahoituksensaajan omaisuutta. Jos rahoituksensaajaa rahoitetaan de minimis -tuella eli taloudellisen toiminnan tukemiseen tarkoitetulla tuella, rahoituksensaaja saa hyödyntää tuloksia haluamallaan tavalla, myös kaupallisesti.

Ainoa poikkeus ja rajoite edellä mainittuun on se, että Sitra saa käyttöoikeuden tuloksiin lukeutuvaan loppuraporttiin. Omistusoikeus jää tällöinkin rahoituksensaajalle.

Rahoituksensaajalta vaadittava hallinnollinen loppuraportti sen sijaan on vielä eri raportti. Se laaditaan Sitralle ja se jää Sitran omistukseen. Hallinnollinen loppuraportti ei ole osa hankkeen tuloksia.

Energiadataan liittyvät kysymykset

6. Onko olemassa listaa energiankäytön avoimen datan lähteistä? Mistä saa avointa dataa tuntihinnoista?

Ei ole mitään yhtä paikkaa, josta saisi kaiken energiaa koskevan avoimen datan.

Sähköpörssi Nordpool myy tällaista dataa. Entso-e:llä on myös tällaista dataa saatavilla, mutta data on peräisin Nordpoolista eikä Nordpoolin antama käyttölupa välttämättä salli datan käyttöä sovelluksissa tai ratkaisuissa.

Kannattaa tutustua myös Energiaviraston ja Energiateollisuuden dataan.

7. Onko olemassa reaaliaikaista ja nopeasti vastaavaa API-rajapintaa, josta voisi kysyä sähköverkon vaihtovirran taajuutta?

Esimerkiksi Svenska Kraftnetillä on tällainen API-rajapinta. Fingridillä on taajuustiedoista rajapinta, jonka tieto päivittyy kolmen minuutin välein. Sähköjärjestelmän taajuus perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Lisätietoa löytyy Fingridin sivuilta.

Myös muuta taustatietoa löytyy esimerkiksi Fingridin sivuilta.

8. Onko olemassa rajapintaa, josta voi kysyä sähkön siirtohintoja (distribution tariffs) verkkoyhtiöittäin?

Tästä kannattaa kysyä esimerkiksi Energiateollisuudelta tai Energiavirastosta.

Mistä on kyse?