archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lisätietoa ideakuulutuksen teemoista

Kirjoittaja

Hannele Laaksolahti

Johtava asiantuntija, Koulutus

Julkaistu

Ideakuulutukseen valikoituneet teemat työstettiin yhdessä Uusi turvallisuus –foorumin seminaarijaksolla 5-6.11.2013. Työstössä tunnistettiin keskeisiä haasteita, jotka liittyvät uuteen turvallisuuteen ja muodostettiin kysymyksiä, joiden pohjalta ratkaisuja haluttiin kuuluttaa. Tässä tekstissä avataan foorumilaisia pohdituttaneita kysymyksiä ja teemoja, joita voit hyödyntää inspiraationa omaan ideointiin. Lisää foorumin ajatuksista ja teemoista voit lukea täältä.

Foorumilla keskusteltiin siitä, että uuteen turvallisuuteen liittyy uudenlaisia uhkakuvia kuten kyberhyökkäysten mahdollisuus tilanteessa, jossa yhteiskuntamme ovat yhä riippuvaisempia tietoverkoista. Miten voisimme Suomessa luoda kansainväliset pelisäännöt kyberhyökkäysten varalle ja ohjata tätä keskustelua etunenässä? Entä miten ruokahuollon riippuvuutta sähköjärjestelmän toimivuudesta voitaisiin pienentää ja lisätä lähiruoan merkitystä? Miten voitaisiin vahvistaa energiaomavaraisuutta, kestävyyttä ja resilienssiä ruoan ja energian tuotannossa, erityisesti poikkeutilanteissa?

Foorumi pohti paljon eriarvoistumisen seurauksia yhteiskunnassamme. Yksinäisyys ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen ovat myös isoja turvallisuuskysymyksiä. Miten voisimme lisätä luottamusta ja turvallisuuden tunnetta moninaistuvassa ja yksilöllistyneessä yhteiskunnassamme niin nuorten, iäkkäiden kuin myös maahanmuuttajien näkökulmasta? Miten voisimme pitää huolta vanhenevasta väestöstä paremmin ja lievittää yksinäisyyttä sekä kasvanutta turvattomuuden tunnetta. Suomi myös moninaistuu ja yhä useampi nuori elää kahden kulttuurin välissä. Miten luomme tiloja kulttuurien kohtaamiselle? Miten voimme vahvistaa toisen polven suomalaisten osallisuuden tunnetta ja rakentaa kulttuuristamme suvaitsevamman?

Foorumin tärkeä viesti on se, että uudessa turvallisuudessa ei ole kyse vain uhkakuvien maalaamisesta vaan mahdollisuuksien, uusien palveluiden ja toimintatapojen tunnistamisesta. Miten voisimme käydä avoimempaa keskustelua turvallisuusmarkkinoiden kääntöpuolesta eli myymisestä pelolla ja uhkakuvilla? Miten voisimme luoda kestävämpää turvallisuusliiketoimintaa?

Entä, miten jokainen meistä voisi paremmin osallistua turvallisuuden kehittämiseen siellä missä asumme ja toimimme? Miten voitaisiin huomioida erilaiset paikkakunnat kaupungeista haja-asutusseutuun?

Foorumi nosti esille erityisesti näitä teemoja ja kysymyksiä. Kaipaamme kuitenkin uusia innovatiivisia ideoita myös muihin uuden turvallisuusteeman aiheisiin liittyen. Ideoi rohkeasti!

 

 

Mistä on kyse?