archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Minkälainen talous on kestävä?

Kirjoittaja

Julia Jousilahti

Avustava asiantuntija, Strategia

Julkaistu

Kestävä talous on ainakin oikeudenmukainen, läpinäkyvä ja sopeutumiskykyinen, mutta mitä muuta?

Kestävä talous -foorumi kokoontui ensimmäistä kertaa lokakuun alussa. Sen tehtävänä oli luoda kehys kestävälle taloudelle, jonka pohjalta työtä kohti kestävää talouspolitiikkaa voitaisiin alkaa tehdä. Kehys tulee muuttumaan ja tarkentumaan vielä moneen kertaan foorumin aikana. Tässä ensimmäinen, foorumilaisten määritelmien pohjalta kiteytetty kuva siitä, mitä kestävä talous on.

Kestävän talouden…

Perusta

Kestävä talous toteuttaa kestävän kehityksen periaatetta. Se toimii maapallon ekologisen kantokyvyn rajoissa, ylisukupolvisista tarpeista huolehtien.

Tavoite

Kestävän talouden tavoitteena on tuottaa  ihmisille hyvinvointia oikeudenmukaisesti ja ilman kasvavaa luonnonvarojen kulutusta.

Arvopohja

Kestävä talous arvostaa läpinäkyvyyttä, luottamusta ja moniarvoisuutta. Se hyödyntää rahan ohella erilaisia arvon mittareita.

Järjestelmä

Kestävä talous rakentuu sopeutuvalle ja muutoskykyiselle, sekä erilaisia resursseja tehokkaasti kohdentavalle talousjärjestelmälle.

Ohjaus

Kestävä talous  hyödyntää mahdollistavia, mutta samalla kestävyyteen vastuuttavia ohjauskeinoja ja instituutioita,  jotka tukevat yksilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä monipuolisin keinoin.