Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuusajattelun oppimateriaali alakoululaisille

Oppimateriaalin avulla voi harjoitella tulevaisuusajattelua ja muotoilla tulevaisuutta.

Julkaistu

Mitä jos? Toisenlaisia tulevaisuuksia -oppimateriaali löytyy Designmuseon sivuilta ja se on tuotettu yhteistyössä Sitran kanssa.

Tehtävien kautta harjoitellaan tulevaisuusajattelua, pohditaan
tulevaisuutta ja muotoillaan sitä.

Tehtävien tavoitteena on oppilaiden uteliaisuuden herättely
tulevaisuuden suhteen ja heidän ajatustensa kuunteleminen.
Miltä tulevaisuus näyttää ja tuntuu, mitä tulevaisuudessa ehkä
tarvitaan ja millaisia ajatuksia tulevaisuus herättää?

Mistä materiaalipaketti koostuu? Materiaalipaketti sisältää PowerPoint-esityksen sekä tulostettavat tehtävät A4-koossa, joista toinen on kirjoitustehtävä ja toisessa muotoillaan tulevaisuuden esine.

Koululaisen arkipäivä vuonna 2050 -tehtävä kutsuu oppilaat kuvittelemaan millaista on arki tulevaisuudessa. Tulevaisuuden esine -tehtävässä taas muotoillaan jokin tulevaisuuden käyttöesine tai -asia, joko ideatasolla tai ihan konkreettisesti tehden.

PowerPoint-esityksen dioja voi hyödyntää keskustelun virittämiseen tulevaisuudesta ennen tehtävien tekoa. Esityksen dioja voi muokata ja soveltaa tilanteen mukaan. Opettajan ohjeet tehtäviin löytyvät PPT-esityksen lopusta.

Kenelle? Tehtävät on suunnattu alakouluikäisille, mutta materiaalia ja tehtäviä voi muokata vapaasti oman ryhmän tarpeisiin. Tehtävät sopivat erityisen hyvin esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden, kuvataiteen ja käsityön oppitunneille. Tulevaisuus ei kuitenkaan tunne oppiainerajoja, joten tehtäviä voi hyödyntää ja soveltaa moneen oppiaineeseen.

Mihin liittyy? Oppimateriaali liittyy Designmuseossa 2022 –2023 esillä olleeseen Mitä jos? Toisenlaisia tulevaisuuksia -näyttelyyn. Näyttely kutsui pohtimaan tulevaisuutta uteliaasti, olemassa olevia oletuksia haastaen ja se pohjautui Sitran heikot signaalit -työhön.