archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Mitä on strateginen design?

Julkaistu

Toukokuun toisella viikolla Elinvoima-foorumi kokoontuu työstämään uuden työn aiheen haasteita kädet savessa. Elinvoima-foorumilaiset ovat jakautuneet kolmeen ryhmään ja valinneet itseään eniten kiinnostavat aiheet, joita ovat kokonaan uudet työt, nuoret ja työelämän rakennuspalikat sekä maahanmuuttajat ja uusi työ.

Kiinnostavaa tulevan viikon työskentelyssä on paitsi aihe, myös metodi. Porukka tulee työskentelemään strategisen designin keinoin saadakseen käyttökelpoisempia ratkaisuja haasteisiin.

Kysyimme Sitran strategisen designin asiantuntijalta Bryan Boyerilta mistä oikein on kyse.

Bryan, mitä on strateginen design ja mitä sillä on tekemistä Elinvoima-foorumin kanssa?

Strategista designia voi avata vertaamalla sitä perinteiseen designiin. Perinteisessä designissa etsitään ratkaisuja tiloihin ja käyttötavaroihin, strategisessa designissa puolestaan ongelmiin ja päätöksentekoon. Strateginen design on siis metodi, jossa hyödynnetään design-ajattelua jotta voidaan paremmin huomata jonkin ongelman ekosysteemi. Eli mitä kaikkea ongelmaan oikeastaan liittyy, mitkä asiat siihen vaikuttavat ja miten ratkaisut pitäisi muotoilla jotta ne vastaavat ongelmaan kokonaisvaltaisesti.

Maailma on muuttunut niin monimutkaiseksi ja monesta asiasta riippuvaiseksi, että sellaisiin asioihin kuin ilmastonmuutos, ympäristöongelmat tai vaikkapa uusi työelämä ei ole yksiä oikeita vastauksia. Strateginen design on keino joka auttaa keksimään mitä tehdä kun ei keksi mitä pitäisi tehdä! Tätä tulemme kokeilemaan myös Elinvoima-foorumin kanssa toukokuussa.

Kuulostaa monimutkaiselta! Olisiko sinulla antaa esimerkkejä strategisesta designista apuna ongelmanratkaisussa?

Lempiesimerkkini on sosiaalisen asunnontuotannon projekti Santiago de Chilessä, jonka suunnittelutoimisto Elemental on toteuttanut. Chilessä on paljon slummeja. Normaalisti köyhät saavat jonkinlaista tukea saadakseen asunnon, ja usein asunnot ovat hökkeleitä, joita itse kyhätään ja laajennetaan sitä mukaa kun perhe kasvaa.  Elementalissa pohdittiin voisiko asunto auttaa ihmisiä nousemaan köyhyydestä ja miten oikeanlainen suunnittelu voisi auttaa tässä? Eli asunto on tässä tapauksessa paljon muutakin kuin seinät ja katto.

Elemental kehitti yksinkertaisen ja edullisen taloratkaisun, jota voi rakentaa vaiheittain, sitä mukaa kun asukkaan perhe kasvaa. Perhe on itse vastuussa laajennuksesta, mutta koska mahdollisuus on sisällytetty jo perusratkaisuun se on perheelle etu, mahdollisuus ja motivaattori. Perheet ovat mukana suunnittelemassa taloja ja koulutuksessa jossa käydään läpi mitä talossa asumiseen kuuluu. Näin ihmiset joutuvat ottamaan myös vastuuta talosta, mahdollisesta laajennuksesta jonka he joutuvat tekemään itse. Vastuunoton myötä he saavat työkaluja omaan elämänsä hallintaan. Tämä vaati asumisen ja köyhyyden yhdistelmän kokonaisvaltaista tarkastelua ja sen ymmärtämistä, että pelkkä rakennus ei vielä ole ratkaisu, vaan ne asiat, joita kodin mukana tulee.

Sitrassa Strategisen designin tiimi, joka tulee vetämään Elinvoima-foorumin työpajaa. Millaisia suunnitelmia tiimillänne on edistää strategista designia Suomessa?

Yritämme auttaa erilaisissa yhteiskunnallisissa projekteissa joiden kanssa Sitra on tekemisissä kartoittamaan ongelmien ja haasteiden arkkitehtuuria ja etsimään niihin oikeita ratkaisuja. Esimerkiksi Jätkäsaaren kestävän rakentamisen korttelissa olemme hyödyntäneet tätä ajattelutapaa. Kukaan ei vielä tiedä, miten rakennetaan kortteli, jossa otetaan huomioon kestävyys niin sosiaalisesti, ekologisesti että arkkitehtonisesti. Tällaiseen kokonaisuuteen ei ole asiantuntijoita. Pyrimme auttamaan tässä ongelmanratkaisussa ja parhaiden ratkaisujen löytämisessä. Suomi on erittäin mielenkiintoinen maa tällaisiin kokeiluihin!  Suomella on vahva maine tulevaisuusorientoituneena maana jolla on mahtavaa insinööriosaamista sekä visioita. Meidän hommamme on olla välissä ja auttaa kulkemaan tulevaisuustyön, insinööriosaamisen ja visioiden välimaastossa ja disainata siihen toimivia käytännön ratkaisuja.
 

Bryan taka-alalla viime kesänä järjestetyssä Helsinki Design Labissa, jossa hallinnon haasteita ratkottiin designin avulla. Bryan Boyer on Sitrassa strategisen designin asiantuntija. Bryan on valmistunut Harvardin yliopiston arkkitehtiosastolta, työskennellyt erilaisissa suunnitteluprojekteissa sekä it-yrittäjänä Piilaksossa ennen Sitraan tuloaan.

Helsinki Design Labin studioviikolla ratkottiin ikääntymisen, kestävyyden ja koulutuksen haasteita.

Helsinki Design Lab oli kansainvälinen tapahtuma, jossa mukana oli hallinnon ja designin ammattilaisia ympäri maailmaa.