Arvioitu lukuaika 1 min

Pk-yritysten liiketoiminta­edellytykset sosiaali- ja terveysalalla

Kuva: Joanna Moorhouse

Julkaistu

Sosiaali- ja terveyspalvelut kokevat suuren muutoksen tulevien vuosien aikana johtuen mm. meneillään olevasta sote-uudistuksesta. Muutokset toimintaympäristössä tulevat kohdistumaan erityisesti PK-yrityksiin. Muutoksen ymmärtämiseksi tunnistettiin tarve selvittää sote-keskuksen kilpailukykyistä ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa sekä tunnistaa PK-yritysten uudenlaisessa toimintaympäristössä kohtaamia haasteita ja niiden ratkaisumalleja.

Tutustu aihetta käsittelevään raporttiin täällä.

Julkaistu