archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Punkalaitumen päivähoidon rakenneuudistus ja LATU

Julkaistu

Punkalaitumen päivähoidon rakenneuudistus

Päivähoito siirtyi Punkalaitumella perusturvatoimesta sivistystoimen alle tämän vuoden (2012) alusta. LATU-hankkeen puitteissa sovittiin, että tämän siirtymän aiheuttamat muutokset tulisivat erityisesti suunnittelun kohteeksi.
Päivähoidon rakenneuudistuksen taustalla ovat olleet myös muutokset esiopetuksen järjestämisessä ja perhepäivähoidon työaikamuutokset. Perhepäivähoidossa varahoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti näiden työaikamuutosten myötä, ja myös perheiden päivähoitotarpeet ovat muuttuneet. Työssä käydään pitkien matkojen taakse, ja epätavalliset hoitoajat ovat lisääntyneet.

Vuorohoito

Esiopetuksen siirtyessä kokonaan kahden koulun yhteyteen, vapautuu päiväkodista paikkoja kokopäivähoidolle. Päivähoitopaikkojen vähentyminen huomioidaan yhdistämällä päiväkodilla nykyisin toimiva ryhmäperhepäivähoitoryhmä ja päiväkoti vuorohoitoyksiköksi, joka tarjoaa joustavasti päivähoitoa n. klo 5:00 – 21:00 välillä. Ryhmäperhepäivähoitajista kaksi lähihoitajaa siirtyy päiväkodin työntekijöiksi.
Ryhmäperhepäivähoitoryhmästä tulee yhden perhepäivähoitajan varahoitoyksikkö ilman lapsimitoitusta, lähinnä perhepäivähoidon varahoitoa tarjoamaan. Päivähoidossa tällä hetkellä toimiva vakituinen varahoitaja siirtyy lisäksi toimimaan osittain varahoitoryhmään osittain kotona tapahtuvaan perhepäivähoitoon avuksi.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito pyritään säilyttämään nykyisessä määrässä. Päiväkodin siirtyessä vuorohoitoaikoihin, tullaan perhepäivähoidossa pyrkimään tasaisimpiin työaikoihin, jotta työntasausvapaiden tarve vähenisi, ja perhepäivähoito pystyisi paremmin vastaamaan perheiden hoitotarpeisiin.

Suhteutettu päivähoito

Suhteutetun päivähoidon kriteereitä muutettiin. Suhteutettua päivähoitoa tarjotaan jatkossa osa- tai kokopäivähoitona joko 10 tai 15 pv/kk.

Muutoksia suunnittelemaan perustettiin oma työryhmä. Rakenneuudistuspäätösten myötä on henkilöstölle LATU-hankkeen puitteissa järjestetty koulutuspäivä. Sisäisten uudistajien rooli korostuu tämän kevään myötä, kun henkilöstön kanssa yhdessä ollaan suunnittelemassa syksyn toimintaperiaatteita ja yhteisiä toimintatapoja. Sisäisten uudistajien työ on merkittävä monien kehittämiskohteiden jatkuessa edelleen.

Johanna Saarinen
LATU viestintävastaava
Punkalaidun

Lisätietoa PUNKALAITUMEN KUNTA, Päivähoito Kajavanpolku 1 Punkalaidun 050–566 6351