archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

S-ryhmän suunnitelmallisuus energiansäästössä tuottaa tulosta

S-ryhmä on vähentänyt energiankulutusta yli 30 % viidessä vuodessa mm. tuulivoiman käyttöä lisäämällä. Asiakkaillekin on tarjolla päästöjä vähentäviä vaihtoehtoja.

Julkaistu

S-ryhmä onnistui vähentämään energian kulutusta yli 30 prosenttia viidessä vuodessa. Kaupparyhmän hiilijalanjälkeä vähentää myös tuulivoiman kasvava käyttö. Asiakkaillekin on tarjolla päästöjä vähentäviä vaihtoehtoja.

S-ryhmällä on Suomessa yli 1600 toimipaikkaa ja se on maan suurin ei-teollinen sähkönkäyttäjä. Viime vuosina osuuskaupparyhmä on etsinyt järjestelmällisesti keinoja energian kulutuksen vähentämiseksi myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa, liikenneasemilla ja logistiikkakeskuksissa. S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen sanoo, että tulosta on syntynyt.

”S-ryhmän toimipaikkojen energiankulutus on vähentynyt yli 30 prosenttia vuoden 2010 tasosta”, Rankinen laskee.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen vähentää S-ryhmän sähkölaskua merkittävästi. Se myös vahvistaa kuluttajien ja muiden sidosryhmien mielikuvaa S-ryhmästä vastuullisena toimijana ympäristöasioissa.

”Konkreettiset tulokset ovat osoittaneet johdolle ja henkilöstölle, että energiatehokkuuden eteen kannattaa tehdä työtä. Toteutuneet taloudelliset säästöt antavat mahdollisuuden laskea tuotteiden hintaa.”

Seurantajärjestelmä kaikissa kiinteistöissä

S-ryhmän kiinteistöissä energiaa kuluu eniten kylmätekniikkaan, valaistukseen, ilmanvaihtoon, lämmitykseen ja keittiölaitteisiin.

”Energian säästäminen edellyttää tarkkaa tietoa siitä, mihin energiaa kuluu. Käytössämme on energian kulutuksen seurantajärjestelmä, joka kattaa kaikki S-ryhmän kiinteistöt.”

Energian kulutusta on saatu laskettua esimerkiksi lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien entistä fiksummilla säädöillä. Ruokakaupoissa yksi suurimmista sähkönkuluttajista ovat kylmälaitteet. Niiden energiankulutus on tehostunut merkittävästi, kun vanhat laitteet on korvattu ovellisilla ja kannellisilla kylmäkaapeilla ja -altailla.

Myös valaistus on merkittävä sähkön kuluttaja kiinteistöissä. S-ryhmässä säästöä on saatu aikaan kehittämällä valaistuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmiä.

”Myös uusi tekniikka, esimerkiksi valaisimien korvaaminen energiatehokkailla led-valaisimilla on tuonut selkeää säästöä”, Rankinen huomauttaa.

Johdon rooli tärkeä energiansäästössä

Rankinen korostaa, että koko henkilöstön ja etenkin johdon sitoutuminen ovat oleellisia asioita energian säästämisessä.

”Energiatehokkuuden parantaminen on mitä suurimmassa määrin johtamiskysymys. Siksi myös liiketoimintojen ylimmälle johdolle raportoidaan säännöllisesti toimipaikkojen energian kulutuksesta.”

Rankisen mukaan S-ryhmä on nyt tehnyt energiansäästössä kaikki ne asiat, jotka ovat suhteellisen helppoja ja edullisia toteuttaa. Jatkossa tulosten saavuttaminen vaatii enemmän työtä. Energiatehokkuus otetaan huomioon kaikissa uusissa rakennuskohteissa ja muissa investoinneissa. Meneillään on myös urakka, jossa jokaiselle toimipaikalle määritellään yksilöllinen tavoite energiankulutukselle.

”Tavoitteen toteutumista voidaan seurata jatkossa rakennuksen tarkkuudella.”

Puolet sähköstä tulee kohta tuulivoimasta

S-ryhmä on vähentänyt hiilijalanjälkeään myös lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Vuonna 2009 S-ryhmä ja energiayhtiö St1 perustivat TuuliWatti Oy:n, jolla on tällä hetkellä yhteisyrityksellä on tällä hetkellä 84 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa eri puolilla Suomea. Lisäksi rakenteilla on 47 uutta tuulivoimalaa.

”Tällä hetkellä jo runsas kolmasosa S-ryhmän käyttämästä sähköstä katetaan itse tuotetulla tuulivoimalla. Tavoitteena on, että tuulisähkön osuus nousee 50 prosenttiin tänä vuonna.”

Tuulivoiman ohella S-ryhmä selvittää myös muita uusiutuvia energiamuotoja, joilla voitaisiin vähentää kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä.

”Esimerkiksi uusissa rakennushankkeissa selvitetään aurinko- tai maalämmön hyödyntämismahdollisuudet.”

Toimipaikkojen saneerauksissa päästöjä on vähennetty vaihtamalla esimerkiksi vanhoja öljylämmitysjärjestelmiä kauko- ja maalämpöön. Sähkön käyttöä voidaan vähentää myös älykkäällä kiinteistön energiahallinnalla. S-ryhmän kiinteistöissä Sipoossa ja Oulussa on tällä hetkellä meneillään pilottihanke, jossa testataan uutta menetelmää sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi. VTT:n vetämässä hankkeessa älykäs järjestelmä kertoo reaaliaikaisesti, paljonko rakennuksen energiankulutusta on mahdollista nostaa tai vähentää.

Päästöjä vähentäviä ostopäätöksiä

Lea Rankisen mukaan S-ryhmä auttaa myös asiakkaita tekemään päästöjä vähentäviä ostopäätöksiä. ABC-asemilla on myynnissä EkoFlex E85 -polttoaine, joka sisältää 80–85 prosenttia bioetanolia. Rankisen mukaan biopolttoaineen elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia fossiilista polttoainetta pienemmät.

”EkoFlex valmistetaan kotimaisesta elintarviketeollisuuden ja ruokakaupan biojätteestä. Sen tuotanto ei kilpaile viljelysmaasta ruoantuotannon kanssa.”

Rankisen mukaan myös yhä useampi ruokakaupan asiakas miettii ostopäätöstensä ilmastovaikutuksia. Päästöjä voi pienentää esimerkiksi vähentämällä eläinperäisten tuotteiden kulutusta ja lisäämällä kasvisten osuutta ruokakassissa.

”Tuomme ruokakaupoissa esille satokausituotteita, jotka kulloinkin ovat parhaimmillaan. Se on lisännyt vihannesten, juuresten ja hedelmien kysyntää.”

Teksti: Matti Remes

Mitä voit itse tehdä?

Sitra on tuottanut yritysten käyttöön työkalupakin, joka kattaa hiilineutraaliuden kannalta keskeiset yritystoiminnan osa-alueet: strategia, yritysjohtaminen, uudet liiketoiminnat sekä päästötehokkuus. Avaamme siinä yrityksille hiilineutraaliuden hyötyjä tarjoamalla ideoita, malleja ja esimerkkejä toimintatavoista, joilla jotkin yritykset ovat jo rakentaneet menestyviä ratkaisuja. Työkalujen avulla voit kehittää yrityksesi liiketoimintaa vähähiilisemmäksi ja puhtaammaksi, mikä pitää yllä kilpailukykyä.

Lataa pdf-muotoinen työkalupakki omalle koneellesi tai lue sitä suoraan verkkosivuillamme. Avaamalla PDF-version Adobe Acrobat Readerissä pystyt navigoimaan klikkaamalla sisältöjä ja osioita, joista haluat lukea lisää. Eteen- ja taaksepäin pääset myös nuolinäppäimillä, jos haluat tutustua koko sisältöön.

Mistä on kyse?