archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sähköinen terveystili avaa paljon mahdollisuuksia

Pii­ron­gin­laa­ti­kos­sa ma­kaa­vis­ta po­ti­las­tie­dois­ta on ai­ka siir­tyä säh­köi­seen ter­veys­ti­liin.

Kirjoittaja

Tiina Heinilä

Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suo­men kan­nat­tai­si siir­tyä ny­ky­ai­kai­seen jär­jes­tel­mään, jo­hon voi­daan tal­len­taa kaik­ki sai­raus- ja ter­veys­tie­dot. Jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­to hyö­dyt­täi­si myös vien­tiä.

Lue lisää: www.hs.fi/paivanlehti/09062014/paakirjoitukset/S%C3%A4hk%C3%B6inen+terveystili+avaa+paljon+mahdollisuuksia/a1402196878832

Mistä on kyse?