archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Senioriohjelma kannustaa jatkamaan työelämässä

Seniorityöntekijä ei ole tarpeeton kehäraakki vaan työpaikan voimavara, joka levittää kokemuksen kautta saatua hiljaista tietoa koko työyhteisöön. Saarioisen palkittu Senioriohjelma on nostanut työntekijöiden eläköitymisikää ja muuttanut koko työyhteisön asenteen myönteiseksi senioreita kohtaan.

Julkaistu

Seniorityöntekijä ei ole tarpeeton kehäraakki vaan työpaikan voimavara, joka levittää kokemuksen kautta saatua hiljaista tietoa koko työyhteisöön. Saarioisen palkittu Senioriohjelma on nostanut työntekijöiden eläköitymisikää ja muuttanut koko työyhteisön asenteen myönteiseksi senioreita kohtaan.  

Saarioisen Sahalahden ruokatehtaalta jäi hiljattain eläkkeelle 67-vuotias työntekijä, joka oli työskennellyt tehtaalla 53 vuotta.  

– Viimeiseen hetkeen saakka hän työskenteli koneenhoitajana ja teki vielä viimeisenä päivänään ennätystuloksen, muistelee Sahalahden tehtaan työsuojeluvaltuutettu Eija Selander.  

Vuonna 2004 käynnistyneeseen Senioriohjelmaan pääsee mukaan jokainen sellainen Sahalahden tuotantolaitoksen yli 55-vuotias työntekijä tai toimihenkilö, joka on työskennellyt yhtiössä viisi vuotta.  

– Senioreiden työtaakkaa kevennetään, jonka ansiosta työnteko maittaa ihmisille eläkkeelle lähtöä enemmän. Tästä hyötyvät niin työntekijät itse, työnantaja kuin koko kansantaloutemme, huomauttaa puolestaan Sahalahden 800 henkilön tehtaanjohtaja Ritva Tuohimaa.  

Senioriohjelma on saanut Työelämäpalkinnon syksyllä 2010. Työelämäpalkinnon ovat perustaneet Sitra sekä sosiaali- ja terveysministeriö.   

Seniorita-vapaat auttavat jaksamaan   

Senioreiden työoloja helpotetaan Sahalahdella esimerkiksi siten, että kolmivuorotyöhön ei enää velvoiteta, palkkaryhmä pysyy samana vaikka työtehtävät vaihtuisivat ja sekä lomarahat että palveluvuosipalkkiot voi halutessaan vaihtaa vapaa-ajaksi. Senioriohjelmaan kuuluvilla on ollut myös etusija vuorotteluvapaalle pääsyssä ja tarjolla on ollut erityisesti heille suunnattua fysikaalista hoitoa.  

– Aivan aluksi nämä senioreille tarjotut etuoikeudet herättivät hiukan närää muissa työntekijöissä. Samoin seniorit itse vieroksuivat jonkun verran koko ”seniori”-sanaa. Vuodesta 2004 on kuitenkin tultu pitkä matka vuoteen 2011. Nykyisin meillä on hyvin tyytyväisiä senioreita, ja myös muu henkilöstö ymmärtää heidän arvonsa. Paljon hiljaista tietoa katoaa eläkkeelle lähtijöiden mukana ja sen talteen saamiseen aiommekin panostaa jatkossa vielä nykyistä enemmän, kertoo Tuohimaa.  

– Sahalahden henkilökunnan naisseniorit eivät ainakaan enää seniori-sanaa arastele. He ilmoittavat nykyisin pilke silmäkulmassaan lähtevänsä ”seniorita-vapaille”, kun aloittavat Senioriohjelmaan liittyvän vapaajakson, naurahtaa Selander.     

Sahalahden malli leviää laajemmalle   

Senioriohjelma on nostanut Sahalahden tuotantolaitoksen keskimääräisen eläkeiän 61,5 vuoteen, joka on reilusti yli suomalaisen keskimääräisen eläkeiän. Senioriohjelmassa on keväällä 2011 mukana noin 100 henkilöä Sahalahden 800 henkilöstä.  

– Meillä on Sahalahdessa 16 henkilön työryhmä, jonka tarkoituksena on henkilöstön työkyvyn ylläpito (tyky). Ryhmään kuuluvat työntekijöiden, toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden sekä työterveyshuollon edustajat. Sieltä idea Senioriohjelmaan alunperin syntyi. Nyt ohjelmaa ollaan ottamassa käyttöön myös Saarioisen muissa toimipisteissä, sanoo Selander.  

Saarioisen oman väen lisäksi Sahalahdella on käynyt tyky-ihmisiä tutustumiskäynnillä useasta muusta yrityksestä. ”Sahalahden malli” on niinikään löytänyt tiensä myös elintarvikealan työehtosopimuksiin.   

Esimiesten asenne ratkaisee paljon   

Ikäjohtaminen on suurten ikäluokkien eläköitymisen vuoksi paljon esillä oleva asia Suomessa. Sahalahden Senioriohjelma on eräs hyvä esimerkki ikäjohtamisen käytännön saavutuksesta. Siinä ei ole jääty juhlapuheiden tasolle, vaan ikäjohtaminen on muuttunut tuloksia tuottavaksi todellisuudeksi.  

– Esimiehille Senioriohjelma on teettänyt paljon töitä. Työvuorojen suunnittelu on aikaisempaa haasteellisempaa, kun seniorien poikkeavat työajat on otettava vuorolistojen tekemisessä huomioon. Asenne on kuitenkin ollut myös esimiehillä kohdallaan. Kokonaisuudessaan Senioriohjelma on tuottanut meille juuri niitä tuloksia, joita olemme siltä odottaneetkin, painottaa Tuohimaa.  

Teksti: Kai Tarkka / TrueStory
Kuvat: Saarioinen Oy
Kuvaajat: Jussi Koivunen ja Anne Metsä-Simola