archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Softayrityksen hallitus remonttiin

Osaava hallitus auttaa yritystä pitämällä huolta siitä, että valittu strategia näkyy päivittäisessä työssä.

Julkaistu

Yritykset tavoittelevat kasvua usein kunnianhimoisin suunnitelmin, mutta riittämättömin välinein. Rahoitus muodostaa yhden pullonkaulan, osaaminen toisen. Yrityksen toimintaa strategisella tasolla ohjaavan hallituksenkaan koostumus ei aina ole paras mahdollinen, osaamista ei ehkä löydy kaikilta tarvittavilta osa-alueilta. Sitra ja Ohjelmistoyrittäjät r.y. tarjoavat liennytystä tähän vaivaan.

Koodin tie menestyväksi tuotteeksi on usein kuoppainen. Pulaa on paitsi osaavista koodaajista, myös kasvuun tarvittavasta rahoituksesta. Kuitenkaan osaava teknologiatiimi ja tukeva rahoituspaketti eivät yksinään ratkaise kaikkia yrityksen ongelmia. Tarvitaan myös osaavat ihmiset pitämään yrityksen suunta oikealla uralla. Toimivan johdon lisäksi tätä työtä tekee yrityksen hallitus.

Osaava hallitus auttaa yritystä pitämällä huolta siitä, että valittu strategia näkyy päivittäisessä työssä. Sitran johtaja Risto Kalske pahoittelee kuitenkin, että tämä voimavara on useissa yrityksissä jäänyt ottamatta tehokkaasti käyttöön. 

– Hyvin usein yhtiön hallitus on vain lain edellyttämä toimielin, joka miehitetään keskeisesti samoilla resursseilla kuin yhtiön johtoryhmäkin. Tuolloin menetetään paljon. Menetetään oikean hallituksen toimintoja kyseenalaistava ja vaihtoehtoja pohtiva resurssi sekä elämänkokemuksen mukanaan tuoma viisaus.

Hallituksen pitäisi siis olla tärkeässä roolissa myös pienelle yritykselle, sillä yrittäjien omat resurssit ovat rajalliset. 

– Monella pienellä ohjelmistoyrityksellä hallitus jää organisoimatta kontaktien puutteen, kustannussäästöjen, kiireen tai osaamattomuuden nimissä. Konsultit myyvät kyllä arvokkaita ennalta ehkäiseviä neuvojaan, mutta eivät korvaa sitoutuneen hallituksen vastuullisuutta hädän hetkellä, kiteyttää Kalske.

Mutta mistä löytää päteviä ja halukkaita hallitusresursseja? 

– Ohjelmistoyrittäjien jäsenyritykset ovat selvästi havahtuneet asiaan ja halukkaita ryhtymään hallitusremonttiin. Sopivista henkilökontakteista on kuitenkin pulaa. Sitran PreSeed-palvelulla on käytettävissään yli 400 bisnesenkelin verkosto, jossa on liiketoimintaosaamista ja hallituskokemusta tuhansia vuosia. Halusimme vastata Ohjelmistoyrittäjien aloitteellisuuteen ja tarjota yrityksille kontaktifoorumin, jossa on mahdollista käynnistää ulkopuolisten hallituksen jäsenten rekrytointi hallitusremontin aloittamiseksi, lausuu Kalske.

Torstaina syyskuun 28. päivänä Sitra järjestää yhdessä Ohjelmistoyrittäjien kanssa INTRO Hallitusfoorumin. Tilaisuuteen osallistuvat yritykset valitaan hakemusten perusteella. Kahdeksalla Ohjelmistoyrittäjien jäsenyrityksellä on mahdollisuus päästä mukaan tähän tilaisuuteen. Hakemuksen täyttöohjeineen saat ottamalla yhteyden Sitran PreSeed-tiimiin.

Sitran PreSeed-palvelu on suunnattu voimakasta kasvua tavoitteleville yrityksille, jotka hakevat pääomarahoitusta ja/tai osaajia tiimiään vahvistamaan. PreSeed järjestää vuosittain viisi INTRO Foorumia yritysten ja sijoittajien kohtauspaikaksi. Joka kolmas Foorumissa esitelty yritys on saanut sieltä tarvitsemansa rahoituksen.

Lisätietoja

Sitra

Risto Kalske
Johtaja, PreSeed-rahoitus
Puh. (09) 6189 9412
etunimi.sukunimi@sitra.fi

www.sitra.fi/preseed »

Artikkeli on julkaistu myös sivustolla www.swbusiness.fi »