archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Strateginen design kysyy oikeat kysymykset

Yhteiskunnan viheliäisten ongelmien ratkaiseminen vaatii herkkyyttä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Strateginen design pureutuu yhteiskunnallisiin ongelmiin ja päätöksentekoon.

Kirjoittaja

Jenni Sarolahti

Julkaistu

”Tanskalaisen kaupungin uimahallin kävijämäärät olivat yllättäen romahtaneet ja kaupunginisät päättelivät sen johtuvan rempallaan olevasta hallirakennuksesta. Lähettivät suunnittelijan kuitenkin varmistamaan mistä on kysymys ja samalla tekemään suunnitelman uuden hallin rakentamisesta. Totta, rakennus oli kurjassa kunnossa. Mutta päättäjät yllättyivät melkoisesti, kun ongelmaa ja sen ratkaisua kuvatessaan suunnittelija vetikin esiin kaupungin vastikään uusitut linja-autoaikataulut”, Marco Steinberg kertoo esimerkin strategisen designin käytöstä ongelmanratkaisijana ja jatkaa:

”Tiedämme että meillä on ongelma, mutta emme tiedä mikä se itse asiassa on. Silloin olennaista on kysyä oikeat kysymykset ja luoda niiden pohjalta uusia rakenne-, toiminta- ja palvelumuotoja”.

Ja niin suunnittelija oli tehnyt. Jos bussiaikataulua ja uimahallin aukioloaikoja vertasi, ymmärsi hyvin pian mistä ongelmassa oli kyse: kaupunkilaiset eivät päässeet uimahallille tai sieltä pois järkevään aikaan ja uimahallin kävijämäärät olivat laskeneet sen vuoksi dramaattisesti.

Hallinto kohtaa designin

Jos perinteinen design etsii ratkaisuja tiloihin ja käyttötavaroihin, strateginen design pureutuu viheliäisiin ongelmiin ja päätöksentekoon. Maailma on muuttunut niin monimutkaiseksi ja monesta asiasta riippuvaiseksi, että sellaisiin asioihin kuin ilmastonmuutos, ympäristöongelmat tai vaikkapa uusi työelämä ei ole yhtä oikeaa vastausta.

Sitran Helsinki Design Lab on avannut uusia näkökulmia, laaja-alaisempia katsantokantoja ja antanut käytännön design-tukea päättäjille viimeisen viiden vuoden ajan. HDL2013 huipentui 10.6. klo 11–23 Helsingin Kellohallilla järjestettyyn juhlaan, jossa strategisen designin intohimoiset puolestapuhujat kokoontuivat jakamaan oppeja maailmalta ja keskustelemaan ajankohtaisista projekteistaan ja niissä löydetyistä ratkaisuista.

Helsinki Design Lab 1968 loi taustan Sitran design-toiminnalle

Sitran yhteys designiin alkoi jo vuonna 1968, kun joukko suomalaisia nuoren polven designereita, arkkitehteja ja insinöörejä marssi vastaperustetun Sitran ensimmäisen yliasiamiehen pakeille ehdottaakseen uudenlaisen teolliseen muotoiluun pohjautuvan kesäseminaarin järjestämistä. Syntyi tapahtuma, joka kokosi kahdeksi päiväksi Suomenlinnaan monipuolisen joukon ajan kuumimpia muotoilijoita Buckminster Fullerista Kaj Frankiin ja Victor Papanekista Antti Nurmesniemeen.

Kuva: Kristian Runeberg

Sitrassa ei ehkä aivan tuolloin vuonna 1968 ymmärretty, mistä tuossa design-keskustelussa oli kyse, mutta eipä rahoituskaan ollut suuri. Designväelle seminaari oli kuitenkin ollut käänteentekevä. Kun siitä vuonna 2008 oli kulunut 40 vuotta, osin sama – tässä vaiheessa ei enää niin nuoren polven – designerjoukko otti yhteyttä jälleen Sitran yliasiamieheen ja ideoivat juhlavuoden kunniaksi designseminaarin. Syntyi Helsinki Design Lab 2008 -tapahtuma: kolme päivää, yli 100 eri alojen design-mielistä asiantuntijaa, aiheena designin mahdollisuudet 2000-luvulla.

Samoihin aikoihin design sai Sitran työssä muutenkin jalansijaa: taloon koottiin tiimi, jonka tehtäväksi tuli tuoda strategista designia taloon, jatkaa keskustelua designista yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijana, kokeilla erilaisia metodeja ja tukea hallinnon kehittäjiä omassa työssään. Syntyi lukuisia julkaisuja, oppaita, tapahtumia, blogikirjoituksia. Paljon kansainvälistä keskustelua ja paljon oikeita kysymyksiä.

Kokeilemalla ratkaisuihin – esimerkkejä strategisen designin hankkeista

HDL2013-tapahtumassa Marco Steinberg, Justin W. Cook, Bryan Boyer ja Dan Hill kertoivat sitralaisista hankkeista, joissa strategisen designin lähestymistapaa on käytetty ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita.

Low2No-hankkeessa kehitettiin kansainvälisesti merkittävää kestävän kehityksen mukaista ja innovatiivista kaupunkikorttelia ja toimintamallia. Low2No-kehitystyöhön kuului sosiaalisesti kestävä, energiapihi ja hiiliniukka suunnittelu ja rakentaminen, joiden tuloksena synnytettiin kestävää rakennettua ympäristöä. Hanke siirtyi viime vuonna SRV:lle ja VVO:lle, jotka jatkavat Helsingin Jätkäsaareen rakentuvan Airut-korttelin suunnittelua.”Low2No” tulee sanoista ”from low carbon to no carbon. Low2No-hankkeen toimintamallista ja opeista valmistuu julkaisu vuoden 2013 lopussa.

Design Exchange Program (DEP) -hanke sai alkunsa Sitran sekä työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta, ja se kuului World Design Capital (WDC) -teemavuoden hankkeisiin. DEP-hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on ollut lisätä strategisen designin osaamista ja kasvattaa Suomeen uusi strategisten designereiden sukupolvi, jonka osaamista julkisen sektorin organisaatiot voivat hyödyntää tulevaisuudessa.

Käytännössä hankkeessa on kehitetty ja tuettu uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja designvalmiuksia julkisten organisaatioiden sisältä käsin: neljä julkisen sektorin organisaatiota palkkasi yksikköönsä DEP-suunnittelijan yhden vuoden ajaksi. Suunnittelijat sijoittuivat työ- ja elinkeinoministeriöön, ympäristöministeriöön, Lahden kaupungin maankäytön yksikköön sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirastoon. Hanke päättyy marraskuussa.

Brickstarter-blogissa on tarkasteltu osallistuvaa ja avoimuuteen perustuvaa päätöksentekoa. Yhtenä ratkaisuehdotuksena siinä on kehitetty uudenlaista päätöksentekoa helpottavaa asukkaille, yrityksille, virkamiehille ja poliitikoille suunnattua nettipohjaista yhteiskehittelyalustaa. Lue lisää Brickstarterista hankkeen blogista tai lataa pdf-julkaisu.

Open Kitchen kokosi 13 eri kulttuuritaustaista osallistujaa kolmen viikon kurssille perehtymään siihen, millaista ruokayrittäjyys on Suomessa. Kurssi ei keskittynyt vain ruuanlaittoon, vaan tarjosi osallistujille myös perustietoa ruokayrityksen aloittamisesta. Kurssin tavoitteena oli rikastuttaa paikallista ruokatarjontaa ja sen seurauksena korostaa ruoan sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia.

Työ jatkuu, kysymyksiä kysytään

Viiden viime vuoden aikana kerättyjä oppeja kootaan parhaillaan yhteen ja niitä tullaan hyödyntämään Sitran työssä tulevaisuudessa. Miten, se selviää lähiaikoina. Hankkeet päättyvät, mutta yhteiskunnan viheliäisten ongelmien ratkaiseminen vaatii herkkyyttä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joten oikeita kysymyksiä kysytään jatkossakin.

Siinä tanskalaisessa kaupungissakin oli käynyt niin, että bussivuoroja oli uusittu ottamatta huomioon sitä, mihin muihin asioihin vuoroilla olisi vaikutusta. Uimahallin kävijämäärät eivät tulisi nousemaan vaikka kaupunginisät rakennuttaisivat paikalle upouuden uimahallin, jos aikatauluongelmaa ei ratkaistaisi myös. Kun oikea ongelma on selvillä, ratkaisu saattaa olla yksinkertainen.

 

 

Kysy lisää:
Marco Steinberg, johtaja, Strateginen design, +358 29 461 8233

Lue lisää:
Helsinki Design Lab & strateginen design:  http://www.helsinkidesignlab.org
Low2no: www.low2no.org
Design Exchange Programme
Brickstarter: www.brickstarter.org
Open Kitchen: www.openkitchen.fi

 

Mistä on kyse?