archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suuri murros haastaa Suomen

Kirjoittaja

Mikko Kosonen

Julkaistu

Länsimaisia yhteiskuntia vavisuttavat perusteelliset muutokset. Talouden ja työelämän perusteet ovat murroksessa samalla, kun massoittain ihmisiä liikkuu Euroopan halki etsien turvapaikkaa. Uudistumiskyky yhteisö- ja yksilötasolla on tärkeämpää kuin ehkä koskaan aiemmin.

Maapallo oli vuonna 2015 suomalaisille pienempi kuin ennen – katsoi asiaa sitten positiivisesta tai negatiivisesta näkökulmasta. Globaali keskinäisriippuvuus kietoi pohjoisen pikkukylät turvapaikanhakijoiden vyöryn kautta Lähi-idän epävakauteen. Työelämää muovasivat kansainväliset, erittäin kilpaillut markkinat, sekä digitalisaation ja tuloillaan olevan robotisaation kaltaiset ilmiöt. Start up -kulttuurin nousu loi uskoa positiiviseen muutokseen, kun taas marraskuinen Pariisin terrori-isku vavisutti turvallisuuden tunnetta siinä missä kotoiset uutiset sosiaalisesta eriarvoistumisesta tai vihapuheen lisääntymisestä. Lisäksi etenevä ilmastonmuutos oli ja on edelleen yksi vakavimmista koko ihmiskuntaa uhkaavista haasteista, vaikka sen suhteen joulukuussa 2015 Pariisissa nähtiinkin vuorostaan toivonpilkahduksia.

Kaikki edellä mainittu kuvaa sitä perusteellista muutosta, jota on kuvattu ennakointiraporteissa jo pitkään. Käynnissä on teolliseen vallankumoukseen vertautuva siirtymävaihe, jossa yhteiskunnan eri osat käyvät muutostaivalta hyvin eritahtisesti – osin kivuliaastikin. Suomalaisten arjessa haastetta kasvattavat kapeasta elinkeinorakenteestamme johtuva syvenevä taloudellinen ahdinko sekä muun muassa ikääntymisen seurauksena jatkuva julkisen talouden kestävyysvaje.

Sanotaan, että hyvinä aikoina ei nähdä riskejä, ja huonoina aikoina ei nähdä mahdollisuuksia. Kriisitietoisuuden kärjistyminen negatiivisuudeksi uhkaa Suomessa jo tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottamista ja niihin tarttumista: on helppo hautautua päälle kaatuvien ongelmien kanssa kamppailuun. Mutta jotta voisimme olla edelläkävijöitä, pitäisi meidän pystyä ennakoimaan aiempaa paremmin yhteiskuntamme kehitystä globaalissa muuttuvassa ympäristössä. Käynnissä olevaa siirtymävaihetta voi pitää eräänlaisena investointijaksona. Suuria rakenteellisia muutoksia on tehtävä, mutta samalla olisi säilytettävä luottamus yhteistyöhön ja parempaan huomiseen.

Megatrendit 2016: tulevaisuus näkyvissä

Tulevaisuutta pohtiessa on osattava hahmottaa kokonaisuuksia, ja siksi hitaastikin etenevät, suuret muutoslinjat on pidettävä mielessä. Maailman suuria yhteiskunnallisia muutoksia kuvaileva Sitran vuosittainen megatrendilista nostaa esiin tulevaisuuden kannalta keskeisiä pitkän aikavälin kehityskulkuja ja ilmiöitä, joilla on erityisen suuret vaikutukset suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle. Trendit kurkottavat pitkälle tulevaisuuteen, mutta ne vaikuttavat arkeemme jo tälläkin hetkellä.

Sitran vuoden 2016 megatrendilistassa käsitellään kolmea suurta muutosvoimaa. Nämä ovat nopeasti kehittyvä teknologia, keskinäisriippuvainen maailma sekä luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvä globaali kestävyyskriisi.

Teknologia muuttaa kaiken

Digitalisaation, virtualisaation, keinoälyn, terveyden instrumentoinnin, robotisaation, nanomateriaalien, bioteknologian, farmakologian, energiateknologian, blockchain-teknologian, digitaalisten joukkoalustojen ja globaalien ict-infrastruktuurien kaltaisten teknologioiden kehittyminen tulee muuttamaan arkemme, työmme ja toimintatapamme täydellisesti. Muutoksen tahti on nopea, eikä kyse ole enää siitä, mitä koneet voivat tehdä vaan mitä niiden pitäisi tehdä. Ja kuka nämä päätökset tekee.

Globaali arkinen ja jännitteinen keskinäisriippuvuus

Globalisaatio, maailmankauppa ja voimapolitiikka kietoutuvat toisiinsa yhä tiiviimmin. Samaan aikaan keskinäisriippuvuus on kuitenkin läpitunkevampaa, tiiviimpää ja arkisempaa kuin koskaan. Maailman talousfoorumi käyttää ilmiöstä nimeä geotalous, jossa kielenä on kaupankäynti, mutta logiikkana sota.

Kestävyyskriisi nyt!

Aikamme suurin haaste on talouskasvun ja luonnon- varojen käytön irtikytkentä. Tarvitaan täysin uusi tapa nähdä planeetta, talous ja hyvinvointi. Ratkaisut ovat jo käsissämme: energiavallankumous, kiertotalous, älykkäät palvelut ja tuotteet sekä älykäs liikenne. Teknologia ei kestävyyskriisiä kuitenkaan ratkaise, vaan kaiken ytimessä on se, mitä ihmiset ja yhteiskunnat valitsevat ja päättävät tehdä.

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Sitran Megatrendit 2016 from Sitra the Finnish Innovation Fund

Sitran toimintakertomus kertoo kaiken olennaisen tulevaisuustyömme tuloksista ja uusista avauksista. Lue toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 kokonaisuudessaan tästä tai tilaa painettuna osoitteesta julkaisut@sitra.fi.