archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tanskan malli ja työ – ei joustoa ilman turvaa

Julkaistu

Kuva: Tarja Cronberg työskenteli Elinvoima-foorumilaisten kanssa uuden työn kysymysten parissa

Elinvoima-foorumi suuntaa huhtikuussa ekskursiolle Tanskaan katsomaan millaista on uusi työ Tanskassa ja katsomaan miltä se näyttää toisesta pohjoismaisesta perspektiivistä. Erityisen mielenkiintoisen Tanskasta tekee se, että maassa toimii elinvoimainen palvelutalous ja työttömyys on erittäin pientä.

Entinen työministeri Tarja Cronberg, itsekin pitkään Tanskassa asuneena avaa maan eroja muihin eurooppalaisiin.

-Tanskalaiset suhtautuvat poikkeuksellisen positiivisesti globalisaatioon. Jopa 77 prosenttia tanskalaisista katsoo eurobarometrin mukaan, että globalisaatio on positiivinen asia. Suomessa yli puolet kokee saman ilmiön negatiivisena. Tutkimusten mukaan pysyvä työsuhde ei myöskään ole tanskalaisille tärkeää, mikä on iso ero Suomeen verrattuna, Cronberg kertoo.

Mistä tämä kaikki sitten johtuu?

-Tanskassa rakennettiin 70-luvulla työelämän joustoturvamalli. Tässä mallissa irtisanominen on erittäin helppoa mutta toisaalta sosiaaliturva on selvästi korkeampi kuin Suomessa ja uudelleen koulutukseen satsataan tehokkaasti. Lisäksi maassa on hyvin toimivat vuokra-asuntomarkkinat, jotka mahdollistavat joustavan liikkuvuuden, Cronberg sanoo.

Tanskassa työmarkkinajärjestöillä ja työnantajapuolella on myös erittäin vahva luottamus toisiinsa sekä Tanskan mallin toimivuuteen.

Suomi ja Tanskan malli

Suomen elinkeinorakenne on kuitenkin hyvin erilainen kuin Tanskan. Suomen talous nojaa paljolti muutamiin suuryrityksiin sekä suureen määrään hyvin pieniä yrityksiä. Tanskassa puolestaan on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä jotka työllistävät myös paljon ihmisiä. Koko ajan syntyy uutta työtä. Joustoja ja uusia ketterästi syntyviä työpaikkoja kuitenkin tarvittaisiin myös Suomessa.

– Suomeen Tanskan malli ei sellaisenaan sovi, mutta on selvää että jonkinlaista joustoa tarvitaan. Jos joustoa haluttaisiin luoda, tulisi jouston ja turvan välille luoda uusi tasapaino. Tämä ei tarkoita että että työntekijän turvaa heikennetään vaan epävarmojen ja pysyvien työsuhteiden välistä juopaa on kavennettava. Tänä päivänä epävarmoissa työsuhteissa olevat joustavat. Cronberg pohtii.

Käytännössä tämä voisi toteutua Cronbergin mukaan kolmen käytännön toimenpiteen kautta; sosiaaliturvaa olisi nostettava, työmarkkinoiden elinkeinorakennetta olisi nostettava pk-yrityspainotteiseksi ja vuokra-asuntomarkkinoiden tulisi toimia paremmin.

– Monesti kuulee että Suomella ei ole varaa yhtä korkeaan sosiaaliturvaan kuin Tanskalla. Minun nähdäkseni Suomella ei ole varaa olla nostamatta sosiaaliturvaa. Työstä toiseen on voitava siirtyä joustavasti ja taloudellisesti turvatusti, kun globalisaatio heiluttelee maailmaa, Cronberg summaa.