archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tiina Mattila-Sandholm: Innovaatiot ja uusiutunut yhteistyö kasvattavat ja kehittävät elintarvikealaa

"Kotimaisuus on arvo suomalaisille kuluttajille. Kävely kaupan tuoretuoteosastolla paljastaa kuitenkin elintarvikealan kansainvälisen kirjon. Ei ole sattumaa, mikä tuote valtaa parhaimman hyllytilan ja mitä ostetaan eniten. Miten käy tuotteillemme kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla?"

Julkaistu

Kotimaisuus on arvo suomalaisille kuluttajille. Kävely kaupan tuoretuoteosastolla paljastaa kuitenkin elintarvikealan kansainvälisen kirjon. Ei ole sattumaa, mikä tuote valtaa parhaimman hyllytilan ja mitä ostetaan eniten. Miten käy tuotteillemme kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla?

Kotimaiset markkinat ovat rajalliset. Suomalaisten tuotteiden rinnalla kilpailevat maailmanlaajuisten yritysten tunnetut merkit, niin kotikaupassa kuin rajojen ulkopuolellakin. Kansainvälistyminen on omille tuotteillemme suuri mahdollisuus ja valtava haaste. Kilpailuun vastaaminen edellyttää kansallisella tasolla hyvin toimivalle elintarviketeollisuudellemme uusiutumista toimintatavoissa ja käytännöissä. 

Innovaatioiden merkitys

Suomi tarvitsee enemmän elintarvikealan innovaatioita, jotka päätyvät menestystuotteiksi myös kansainvälisen kaupan hyllyille. Todellisten innovaatioiden luomiseen tarvitaan rakentavaa, nykyistä tiiviimpää yhteistyötä sekä uusia toimintamalleja tutkimuksen, tuotekehityksen sekä teollisuuden ja viranomaisten välille. 

Suomi on teknologiaosaamisen ja tutkimuksen huippumaa, jonka suurena haasteena on osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen. Oleellista on nopeasti luoda uusia toimintatapoja ja parantaa voimakkaasti tasavertaista dialogia tutkimusyhteisöjen, teollisuuden ja viranomaisten välillä.

Vahvuuksien tunnistaminen ja imagon vahvistaminen

Suomalainen maito kävisi jo sellaisenaan luomutuotteesta USA:ssa. Kotimaiset elintarvikkeemme ovat turvallisia, korkealaatuisia ja niiden jäljitettävyys on parempi kuin missään muussa maassa. Vahvuutemme ja osaamisemme ovat meille itsellemme selvyyksiä, ja tavoitteena voisi ollakin tehdä näistä kansainvälinen brändi. Haasteita ovat myös keksintöjen kaupallistaminen ja niiden parempi hyödyntäminen kansainvälistymisessä ja terveyden edistämisessä. 

Syömällä kuntoon

Monet terveyteen liittyvät tekijät ovat ihmisten henkilökohtaisia, tietoisia valintoja. Elintarviketeollisuudella on merkittävä vastuu siitä, miten terveyteen liittyviin valintoihin vaikutetaan. Terveyden edistämisellä ja ylläpidolla on myös kansantaloudellisia vaikutuksia. Yhdistämällä terveyttä edistävien tuotteiden tutkimusta ja teollisuuden tuotekehitystä uudella tavalla saamme kaikille terveellisemmän ja herkullisemman tulevaisuuden. 

Tiina Mattila-Sandholm
Puheenvuorot-palstalle artikkeleita kirjoittavat asiantuntijat sekä Sitrasta että sen ulkopuolelta. Palautetta kirjoittajalle ja ehdotuksia artikkelikirjoittajiksi tai artikkelien aiheiksi voi lähettää osoitteeseen toimitus@sitra.fi.

Mistä on kyse?