archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Timo Nikinmaa: Tuotannon verkostoituminen luo kasvumahdollisuuksia

Suomalaiset koneteollisuuden yritykset ovat menestyneet hyvin maailmanmarkkinoilla. Globaalin taantuman vuoksi toimialan lähiajan näkymät eivät ole parhaat mahdolliset.

Julkaistu

Suomalaiset koneteollisuuden yritykset ovat menestyneet hyvin maailmanmarkkinoilla. Niiden menestykseen ovat myötävaikuttaneet osaavat alihankkijat, jotka ovat voineet päähankkijoiden vanavedessä laajentaa omaa toimintaansa. Globaalin taantuman vuoksi toimialan lähiajan näkymät eivät ole parhaat mahdolliset. Pitemmällä aikavälillä koneteollisuuden alihankkijoilla ja osatoimittajilla on kuitenkin edelleen lupaavia kasvumahdollisuuksia, jos kohta ne kohtaavat myös uusia haasteita.

Kilpailukykyään kohentaakseen päähankkijat ovat lisänneet hankintojaan edullisemman kustannustason maista. Ne saattavat edelleen kasvaa, kun koneteollisuuden yritykset laajentavat omaa toimintaansa esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa ja luovat uusia liikesuhteita paikallisiin toimittajiin. Toisaalta korkeatasoista osaamista vaativat komponentit ja osakokonaisuudet hankitaan kotimaista tuotantoa varten – ja osin Aasiassakin tapahtuvaa tuotantoa varten – edelleen pääosin kotimaasta.

Myös alihankkijat voivat yhdistää suomalaisen osaamisen ja vähemmän vaativien komponenttien hankinnat alhaisemman kustannustason maista samalla lailla kuin monet päähankkijat nyt tekevät. Alihankkijat voivat myös käyttää päähankkijoiden kansainvälistymistä hyväkseen laajentamalla omaa toimintaansa ulkomaille. Päähankkijat haluavat luonnollisesti hyödyntää paikallisten markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet edullisiin hankintoihin, mutta monet seikat puoltavat myös tuttujen toimittajien käyttöä, jos se vain on mahdollista.

Kaikkien osien ja järjestelmien toimittajia ei ole helppo löytää kehittyviltä markkinoilta. Myös laadun ja toimitusvarmuuden kehittäminen vie aikaa. Kansainvälistyvä kotimainen toimittaja voi nopeuttaa päähankkijan tuotannon käynnistymistä ja pienentää sen riskejä samalla, kun kasvattaa itse liiketoimintaansa. Alihankkijoiden on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, etteivät päähankkijat halua toimittajiensa jäävän niistä riippuvaisiksi sen paremmin kotimaassa kuin ulkomaillakaan. Se vuoksi ulkomaille sijoittumista suunnittelevan alihankkijan kannattaa jo valmisteluvaiheessa miettiä, kuinka se voi laajentaa asiakaskuntaansa ja liiketoimintaansa uudessa sijaintikohteessa.

Tuotannon verkostoituminen avaa alihankkijoille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kasvaa ja kehittää liiketoimintaansa. Monet suuret päähankkijat pyrkivät kasvavassa määrin keskittymään ydinosaamiseensa. Ne toivovat, että keskeiset alihankkijat voisivat järjestelmätoimittajina ottaa vastuun aiempaa suuremmista kokonaisuuksista ja antaa panoksensa myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kun verkoston osat erikoistuvat siihen, mitä osaavat parhaiten, koko verkoston suorituskyky kasvaa ja sen kaikkien osien liiketoiminta voi laajentua.

Jotta päähankkijat olisivat kiinnostuneita kehittämään kumppanuutta järjestelmä- ja osatoimittajien kanssa, näillä pitää tietenkin olla jotakin tarjottavaa. Parhaiten liiketoimintaa voi lisätä esittämällä suunnitelman siitä, kuinka päähankkija voi toimittajan avulla kehittää uuden kilpailukykyisen tuotteen, tai laskelman siitä, kuinka paljon päähankkijan kustannukset alenevat, kun se alkaa käyttää tarjottua komponenttia tai prosessia. Esittelemällä konkreettisen edun toimittaja voi myös helpoimmin hankkia uusia yhteistyökumppaneita perinteisen asiakaskuntansa ulkopuolelta.

Timo Nikinmaa
Projektijohtaja
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA