archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hallintoneuvoston toimintakatsaus 1/2012

Kirjoittaja

Juha Kostiainen

Johtaja, viestintä ja yhteistyösuhteet, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

1.Yleistä

Sitran toimintatavan uudistaminen on edennyt alkuvuonna vauhdikkaasti. Nykymuotoiset ohjelmat päättyvät vuoden 2012 aikana ja niiden tekeminen siirtyy uusien, pitkäkestoisten teemojen alle. Valitut teemat ovat työnimeltään Kestävät elämäntavat ja älykäs luonnonvarojen käyttö sekä Voimaantuva kansalainen ja mahdollistavat rakenteet. Näiden teemojen sisältöjä valmistellaan laaja-alaisesti henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Tämän lisäksi työskennellään talouden kasvun kapeikkoihin liittyvän teema-aihion kanssa. Huhtikuun loppuun mennessä varmistuu syntyykö siitä itsenäinen teemansa. Osana toimintatapauudistusta siirrytään 1.4. alkaen uuteen, projektipohjaiseen organisaatioon. Projektipohjaisessa organisaatiossa saadaan henkilökunnan osaaminen laajemmin ja tehokkaammin käyttöön ja samalla ihmisille itselleen tarjoutuu aikaisempaa enemmän kehittymismahdollisuuksia. Uudella toimintatavalla tavoitellaan aikaisempaa parempaa vaikuttavuutta, ketteryyttä sekä tiiviimpää strategian ja toiminnan yhteyttä.

2. Hankkeiden eteneminen ja tulokset

Koneteollisuuden kasvuohjelma päättyi vuoden vaihteessa. Alan toimijat yhteenkokoava korkeatasoinen päätösseminaari pidettiin 16.2.2012. Parhaillaan työstetään loppuarviointia. Ohjelman alkuperäistä pääomasijoituspohjaista suunnitelmaa laajennettiin alaa vuosina 2008 – 2009 kohdanneen taantuman johdosta erilaisten kehittämishankkeiden ja julkaisujen suuntaan. Kehittämishankkeissa keskityttiin kansainvälistymiseen kohdemaina Ruotsi, Puola, Brasilia, Kiina ja Venäjä.

Energiaohjelmassa kansallisen energianeuvonnan toimintamallin kehitystyö saatiin valmiiksi. Uuden toimintamallin jatkuvuus on turvattu TEM:n päätettyä jatkaa rahoitusta ja Motivan otettua kansallinen koordinaatiovastuu. Asuntorakentamisen energiatehokkuuden osalta myönteinen tulos on, että Tampereella pidettävien vuoden 2012 asuntomessujen pääteemaksi on valittu energiatehokkuus. Kymmenen passiivienergiatalon ohella alueelle tulee kaksi lähes nollaenergiataloa, joista toinen on Sitran osarahoittama Lantti. Sitran ja Tampereen kaupungin ECO2-ohjelman ansiosta messualueen viereen rakennetaan kokonainen puukerrostaloalue. Jätkäsaaren Airut-korttelin osalta työskennellään edelleen markkinaehtoisen hinnan ja nykysäännöksiä selvästi alemman päästötason yhdistävän ratkaisun aikaansaamiseksi.

Maamerkit-ohjelmassa on viety eteenpäin käynnissä olevia hankkeita, jotka liittyvät erityisesti lähiruokaan, hajautetun biotalouden ratkaisuihin ja sekä vihreän hoivan (green care) liiketoimintaan. Tämän lisäksi erityistä huomiota on kiinnitetty ohjelman tulosten koontiin ja viestintään ohjelman toimintojen siirtyessä uuden Kestävät elämäntavat ja älykäs luonnonvarojen käyttö -teeman alle. Osa maaseututoimijoista on nähnyt erillisen ohjelman symboliarvon suurena, joten on oleellisen tärkeää viestiä tärkeiden sisältöalueiden – kuten biotalous – jatkuvuus.

Julkishallinnon johtamisohjelmassa on jatkettu ihmiskeskeisen palvelukehityksen hankkeita hyvin tuloksin. Eräissä hankkeissa on voitu osoittaa, että ottamalla asiakkaat mukaan julkisten palveluiden kehittämiseen, voidaan saavuttaa parempaa tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Valtion konserniohjauksen kehittäminen jatkuu kansainvälisellä yhteistyöhankkeella VM:n ja Valtioneuvoston kanslian kanssa. Parhaillaan etsitään 3-4 maakumppania mukaan, lisäksi OECD kytkeytyy hankkeeseen. Liikennerevoluution keskeiset ajatukset on sisällytetty hyvin liikennepoliittisen selonteon valmisteluun. Sitra on mukana yhdessä jatkohankkeessa (MALPE-Lahti) sekä konserniohjauksen että strategisen designin näkökulmasta.

Kuntaohjelmassa painopiste on ollut Terveystaltio-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli ja alusta, joka mahdollistaisi sekä ammattimaisen terveydenhuollon että kansalaisen itsensä tuottaman terveystiedon kokoamisen yhteen paikkaan. Kansalaisen itsensä hallitsemat tiedot voitaisiin hänen luvallaan antaa käyttöön erilaisten lisäarvopalvelujen saamiseksi. Alkuvuodesta saatiin päätös ehdotettavasta alustasta, joka on suomalaisen Medixin Microsoftin työkalujen pohjalle kehittämä. Palveluita kehittämään perustetaan toimijoiden osuuskunta ja palvelun operoijana on Fujitsu. Terveyskioski-hanke etenee suunnitellusti, seuraavat kioskit tulevat Kuopioon, Orimattilaan ja Varkauteen.

 3. Liiketoiminnan kehittäminen

Sitra on ollut aktiivisesti valmistelemassa Vision+ -rahastoa ja peruspääoma on saatu koottua. Parhaillaan valmistellaan osapuolten kesken sopimuksia ja itse sijoitustoiminta käynnistyy alkuvuonna. Pääomasijoitusmarkkinan elvyttämiseksi Sitra on työskennellyt tiiviisti Finnish Business Angels Networkin (FIBAN) kanssa syndikointiin perustuvan toimintamallin rakentamiseksi ja periaatteelliset ratkaisut on tehty. Käytännön toimintatapa vaatii vielä täsmentämistä. Alkuvuonna on tehty yksi suora sijoitus. Energiaohjelma sijoitti lahtelaiseen lähienergiaratkaisuja tarjoavaan toimivaan One 1 -yhtiöön.

 4. Yhteistyö, koulutus ja viestintä

Sitra on mukana tulevaisuusselontekoon liittyvässä laajassa selvityksessä yhdessä Valtioneuvoston kanslian, TEM:n, Tekesin ja Suomen Akatemian kanssa. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja hanke tukee hyvin Sitran omaa ennakointia. Keväällä käynnistettävän ensimmäisen talouspolitiikan kurssin valmistelu on aktiivisimmillaan. Toinen Elinvoima-foorumi etenee suunnitellusti. Uuteen demokratiaan keskittyvä foorumi teki onnistuneen tutustumismatkan Lontooseen, jossa Suomen demokratian haasteita tarkasteltiin Britannian kokemusten valossa.

Sitra julkaisi uuden verkkosivuston (www.sitra.fi) 24.1.2012. Uudistamishankkeessa kokeiltiin ”open source” -lähestymistapaa, jossa teknisen alustan rakentamiseen käytettiin avoimesti saatavilla olevia elementtejä, jotka kehitettyinä palautettiin yhteisön käyttöön. Myös kilpailutuksessa kokeiltiin uutta lähestymistapaa. Sivuston keskeisenä periaatteena on dynaamisuus ja vuorovaikutus eli sisällöt rakentuvat jatkuvasti ja asiantuntijoiden rooli tuottajina ja keskustelijoina kasvaa merkittävästi.

Mistä on kyse?