Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Työ terveystietojen tietoturvallisen ja sujuvan käytön puolesta Euroopassa jatkuu

Yksilöllistettyä terveydenhuoltoa mittaava vertailu osoittaa eurooppalaisten terveysjärjestelmien monimuotoisuuden. Sitran koordinoima TEHDAS-hanke tukee Euroopan komissiota ja eurooppalaisia maita yhdenmukaistamaan terveysdatan hyödyntämisen käytänteitä.

Kirjoittaja

Maria Nurmi

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomi sijoittui ensimmäiselle sijalle Personalised Health Index -vertailussa, jossa selvitettiin Euroopan maiden terveysalan toimintaympäristön digitalisaation tasoa ja kykyä ottaa käyttöön alan edistyneitä ratkaisuja. Vertailun suoritti riippumaton asiantuntijapaneeli terveysalan yritys Rochen Future Proofing Healthcare -aloitteesta. Paneeli hyödynsi julkisia tietolähteitä, kuten Maailman terveysjärjestön ja Maailmanpankin raportteja.

Paneelin jäsen ja Sitran Terveysdata 2030 -projektin johtava asiantuntija Minna Hendolin taustoittaa Suomen menestystä: “Suomen menestys vertailussa on monen tekijän summa. Esimerkiksi kansalaisten luottamus yhteiskuntaan on suuri. Lisäksi digitaalisaatiota ja teknologisia ratkaisuja hyödynnetään yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Terveyskentässä myös eri hallinnon alat tekevät hyvää yhteistyötä.”

Vaikka Suomi sijoittui vertailun kärkeen, Hendolinin mukaan kehittävääkin on: “Tarvitsemme ketterämpiä tapoja ja rohkeutta hyödyntää uusia innovaatioita ja hoitokäytänteitä terveydenhuoltojärjestelmässämme. Lisäksi pienenä maana, Suomen tulisi olla vielä aktiivisempi kansainvälisessä yhteistyössä.”

TEHDAS-hanke luo pohjan eurooppalaiselle terveysdata-avaruudelle

Vertailu osoittaa, että yksilöllistetyn terveyden toimintaympäristössä on vielä paljon kehitettävää Euroopassa: Maiden datainfrastruktuuri, digitalisaation taso ja käytänteet vaihtelevat. Digitaalisuuden edistämiseksi Euroopan komissio on julkaissut aloitteen eurooppalaisen terveysdata-avaruuden luomisesta osana Euroopan datastrategiaa.

Sitra koordinoi eurooppalaista TEHDAS-yhteistoimintahanketta, jossa on mukana Euroopan komissio ja 26 Euroopan maata. Kolmivuotisessa hankkeessa tarkoituksena on kehittää terveysdatan Euroopan laajuisen käytön periaatteita. Tavoitteena on mahdollistaa turvallinen, helppo ja saumaton pääsy suojattuun terveysdataan, mikä tukee sekä terveydenhuollon tarjoamista että terveydenalan tutkimusta ja terveyspolitiikan laadintaa.

“Terveyssektori on jäänyt jälkeen muista aloista datan hyödyntämisessä. Edistyksellisempi datan käyttö mahdollistaisi parempien terveyspalveluiden kehittämisen ja kasvavan liiketoiminnan”, Minna Hendolin päättää.

Haku TEHDAS-hankkeen asiantuntijaryhmiin on käynnissä. Hae mukaan 21. maaliskuuta mennessä.

Lue lisää Minna Hendolinin englanninkielisestä Rochen haastattelusta.

Mistä on kyse?