archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vauhtia paljon parjattuun lainvalmisteluun

Lainvalmisteluprosessin on oltava hyvin öljytty kone, jotta kansakunta saa käyttöönsä laadukkaita lakeja nopeasti ja tehokkaasti. Oikeusministeriö ja Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma hiovat lainvalmistelusta pois turhia nurkkia ja oikaisevat mutkia. Tulevaisuuden lainvalmistelu on aikaisempaa avoimempaa ja tulevaisuuden lait nykyistä ymmärrettävämpiä.

Julkaistu

Lainvalmisteluprosessin on oltava hyvin öljytty kone, jotta kansakunta saa käyttöönsä laadukkaita lakeja nopeasti ja tehokkaasti. Oikeusministeriö ja Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma hiovat lainvalmistelusta pois turhia nurkkia ja oikaisevat mutkia. Tulevaisuuden lainvalmistelu on aikaisempaa avoimempaa ja tulevaisuuden lait nykyistä ymmärrettävämpiä.

Valtion tuottavuusohjelma tekee valtionhallinnon kehittämishankkeista entistä haasteellisempia. Jo tällä hetkellä ministeriöissä valitetaan, ettei väkeä voida irrottaa lainvalmisteluun riittävästi. Jatkossa tämän lainvalmistelun pitäisi kuitenkin olla vielä aikaisempaa avoimempaa ja tehokkaampaa.

– Sitran kanssa yhteistyössä toteutettavan Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen tehtävänä on löytää tarvittavat ihmiset ja muut resurssit eri ministeriöistä. Lainvalmistelu ei ole Suomessa niin avointa ja tehokasta kuin mitä se voisi olla. Kansalaisten suhtautuminen virkamiehiin on muuttunut ja se pitäisi ymmärtää valtionhallinnossa paremmin. Virkamies ei voi enää istua norsunluutornissaan ja piiloutua pykäliensä taakse. Kansalaiset odottavat virkamiehiltä asiakaspalvelua ja sitä meidän täytyy heille myös tarjota. Niin lainvalmistelussa kuin muussakin toiminnassamme, listaa oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Maija Salo. Maa- ja metsätalousministeriöstä läksiäislahjaksi saatu pehmolehmä kuuntelee Salon puheita rauhallisen näköisenä työhuoneen ikkunalaudalla.  

Kaikki lainvalmistelu ei ole huonoa tai hidasta

Yli kaksi vuosikymmentä eri virastoissa työskennellyt Salo tietää ministeriöiden johtamishaasteet suuriksi. 15 vuotta maa- ja metsätalousministeriössä vaihtuivat tämän hallituskauden alussa oikeusministeriöön. Lainvalmistelua on parannettu ministeriössä jo vuosikymmeniä, mutta nyt ollaan aikaisempaa vahvemmilla voimilla liikkeellä. Asia on muun muassa kirjattu ensimmäisen kerran omana kohtanaan hallitusohjelmaan.

– Lainvalmistelu on kestotyytymättömyyden aihe ministeriöissä. Myös mediassa arvostellaan lainvalmistelun laatua jatkuvasti. Osittain kritiikki on kyllä aivan paikallaan. Kehitystyötä tarvitaan, sillä maailma muuttuu jatkuvasti monimutkaisemmaksi paikaksi. Aina välillä lainvalmistelu on ”huonoa” kuitenkin vain sen tähden, että poliitikot tai eturyhmät eivät ole saaneet johonkin lakiin riittävästi omia painotuksiaan. Se on siis hyvä tekosyy ja lyömäase, jonka iskuja voidaan välttää entistä suuremmalla avoimuudella, uskoo Salo.  

Kansalaiset mukaan lainvalmisteluun

Poikkihallinnolliset hankkeet ovat aina haastavia, mutta myös hyödyllisiä. Aikaisempaa suuremmasta avoimuudestaan huolimatta ministeriöt ovat edelleen melko mustasukkaisia omasta hallinnonalastaan. Monimutkainen nykymaailma rajoittuu kuitenkin vain harvoin yhden ministeriön hiekkalaatikkoon. Pitää osata kysellä ja selvittää asioita myös muista ministeriöistä.

– Lainvalmistelun paremman laadun ja ministeriöiden keskinäisen yhteistyön paranemisen ohella hankkeen suurin voittaja on kansalainen. Hän pääsee nyt aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa osallistumaan lainvalmisteluun. Tätä varten kehitetään parhaillaan uudenlaista verkkopohjaista osallistumisympäristöä www.otakantaa.fi -palvelun tilalle, kertoo Salo.

Järjestöt ja yhdistykset ovat jo nykyisin mukana lainvalmistelussa. Tulevaisuudessa mukana voivat olla myös aivan tavalliset rivikansalaiset.

– Tämä on uutta virkamiehillekin, joiden on opeteltava verkkokeskustelutaitoja. Muuten kansalaisten virkamiehille tarjoamia ajatushelmiä ei osata poimia talteen, Salo arvelee.

Lainvalmistelun kehittämisen on oltava jatkuvaa

Sujuvampaan lainvalmisteluun -hanke alkoi vuoden 2010 huhtikuussa ja jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka. Eikä lainvalmistelun sujuvoittaminen luonnollisestikaan tämän hankkeen loppumiseen pääty. Lainvalmisteluprosessi on – tai ainakin sen pitäisi olla – eräs keskeisimmistä asioista ministeriöissä. Siksi sen kehittämisenkin on oltava jatkuvaa.

– Hankkeen alkuvaiheessa arvioimme nykyisen lainvalmisteluprosessin huolellisesti ja keräämme kehittämisehdotuksia ministeriöistä. Alkuvaiheessa mukana ovat aktiivisemmin ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM), kertoo Salo.

Uusi toimintatapa jalkautetaan ministeriöihin   Nykyisen lainvalmisteluprosessin arvioinnin ja kehitysehdotusten pohjalta kootaan uusi lainvalmisteluprosessin ideaalimalli. Pidemmän ajan tavoitteena on tuottaa valtionhallinnon virallisella kielellä ”visio lainvalmistelun vahvistamisesta konserniohjauksessa”.

– Hankkeen viimeisessä vaiheessa uusi ja sujuvampi lainvalmistelumalli jalkautetaan kaikkialle ministeriöihin, sanoo Salo.   Ministeriöiden ja Sitran lisäksi hanketta ohjaavat myös valtion rahoja ja tuloksellisuutta valvova Valtiontalouden tarkastusvirasto, elinkeinoelämän etuja ajava Keskuskauppakamari, työntekijöitä edustava AKAVA sekä tutkimuskenttää edustava Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.