archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Viisi kiinnostavinta demokratia-ajattelijaa ja -tekijää

Kirjoittaja

Elina Kiiski Kataja

Julkaistu

Listasimme demokratian ja osallisuuden TOP 5 -kiinnostavimmat ajattelijat ja tekijät joita kannattaa seurata:

Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari on tämän hetken kiinnostavin tulevaisuusajattelija monella tavalla. Harari pohtii ihmiskunnan tulevaisuutta teknologian nopean kehityksen ja keinoälyn aikakaudella. Näkökulmaa Hararilla riittää, hän on itse asiassa Oxfordin yliopistosta väitellyt historioitsija ja työskentelee Jerusalemin yliopistossa professorina. Harari tuo kiinnostavan näkökulman demokratian pohdintoihin haastamalla ihmisiä pohtimaan kuka tulevaisuuden omistaa. Hararin väite on, että tällä hetkellä teknologia muuttaa maailmaa nopeammin kuin mikään muu, mutta tämän muutoksen määrittävät teknologian kehittäjät esimerkiksi Piilaaksossa. Harari haastaa ihmisiä mukaan tähän keskusteluun ja kysymään millaista tulevaisuutta teknologian avulla oikeastaan haluamme rakentaa. Osallistuminen keskusteluun siitä millainen on teknologian läpäisemä tulevaisuutemme on Hararin mukaan tämän hetken tärkein aihe demokratioille.

Harari kertoo aiheesta New Statemanin artikkelissa Who owns the Future.

 

Jawhara Ettis

Jawhara Ettis on tunisialainen poliittinen aktivisti ja opettaja joka oli mukana kirjoittamassa Tunisiaan perustuslakia jonka onnistuminen toi Nobelin rauhanpalkinnon Tunisian kansallisen vuoropuhelin prosessille. Ettis on kiinnostava hahmo siksi, että hän edustaa Arabikevään vallankumousten jälkimainingeissa pintaan nousseiden islamilaisten puolueiden demokratiaa ja naisten oikeuksia ajavia voimia, jotka ovat olleet ahtaalla vallankumousten jälkeen. Lähi-idän maiden demokratiat ovat erittäin hauraita ja toistaiseksi onnistumisia on ollut vähän, maat ovat yksi toisensa jälkeen joutuneet sekasorron tilaa ja naisten oikeuksia ajavien tila on kaventunut. Tunisian esimerkki on kuitenkin ollut toivoa antava ja Ettisin ponnisteluja viedä islamilaista demokratiaa ja naisten asemaa eteenpäin vaikeissa olosuhteissa kuvataan hienosti dokumentissa ”A Revolution in Four Seasons”. Dokumentti kuvaa Tunisian perustuslain kirjoitusta ja kansallista vuoropuhelua kahden vastakkaisia perinteitä edustavan naisen näkökulmista, joista toinen on islamilaista kulttuuriperintöä vaaliva Jawhara Ettis ja toinen länsimaisesta näkökulmasta politiikkaa edistävä Emna Ben Jemaa.

Elokuvan ”Revolution in Four Seasons” traileri youtubessa.

 

Dani Rodrik

Harvardin yliopiston poliittisen taloustieteen professori Dani Rodrik on viime vuosina pohtinut ahkerasti globalisaation paradoksia. Rodrikin ydinväite on, että demokratia, kansallinen itsemääräysoikeus ja globalisaatio muodostavat trilemman, joka ei ole ratkaistavissa. Rodrikin mukan edellisestä kolmesta pystytään aina yhdistämään kaksi, mutta ei kaikkia kolmea yhtä aikaa. Jos halutaan edistää globalisaatiota, on luovuttava kansallisvaltiosta tai demokraattisesta politiikasta. Jos halutaan säilyttää demokratia tai syventää sitä, on valittava kansallisvaltion ja kansainvälisen yhdentymisen välillä. Jos halutaan pitää kansallisvaltio ja itsemääräysoikeus, on päätettävä, syvennetäänkö demokratiaa vai globalisaatiota. Rodrik on hahmotellut eri vaihtoehdoista malleja, jotka voisivat olla toteuttamiskelpoisia, mikäli poliittista tahtoa löytyisi ja valottaa hyvin trilemman eri osien hyviä ja huonoja puolia, jotka väistämättä syntyvät, riippuen siitä, mitä pinotetaanko kansallista vai globaalia demokratiaa.

Rodrikin kotisivu.

 

danah boyd

danah boyd (hänen nimensä kirjoitetaan pienillä kirjaimilla) on tutkija Microsoft Researchilla sekä Data & Society -tutkimusinstituutin perustaja. Hän työskentelee myös vierailevana professorina New Yorkin yliopiston vuorovaikutteisen telekommunikaation ohjelmassa. Boydin kiinnostuksen kohteena on teknologian ja yhteiskunnan kohtaamispisteet ja erityisesti nuoret yhteiskunnallisina toimijoina ja teknologian käyttäjinä. Boyd tutkii ja keskustelee paljon myös datan käyttöön liittyvistä ilmiöistä, yksityisyyden suojasta, julkisuudesta, datan käytöstä ja väärinkäytöstä sekä kansalaisoikeuksista liittyen aikamme tuomaan teknologian kehitykseen ja datan käyttöön. Boyd on aktiivinen bloggaaja ja työskentelee myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä, joihin hän on tuonut mukaan teknologian mahdollisuuksia esimerkiksi nuorten elämää koskevien haasteiden ratkaisemiseksi.

danah boydin verkkosivu

 

Marcin Gerwin

Marcin Gerwin on puolalainen ympäristöalan opiskelija ja aktivisti, joka on ollut ajamassa paikallisten kansalaisraatien käyttöönottoa Puolassa ja pyrkii saamaan kansalaisraadin mukaan Puolan perustuslain muuttamisesta käytävään keskusteluun yksinomaisen kansanäänestyksen sijaan. Erityisen kiinnostavaa Gerwinin aikaansaamassa toiminnassa kansalaisraatien osalta on se, että kansalaisraadit ottaisivat kantaa vain aidosti lainsäädäntöprosessissa oleviin aiheisiin kaupungeissa ja se, että niiden tulokset ovat päätöksentekijöitä sitovia. Tällaisia prosesseja on nyt järjestetty kahdessa suuressa kaupungissa Puolassa. Kansalaisraadit ovat osa trendiä, johon liittyy myös osallistava budjetointi, joka on Puolassa käytössä yli 200:ssa kaupungissa. Uutiset Puolasta veivät viime aikoina myöskään ole olleet varsinaisesti demokraattista kehitystä mairittelevia, joten siksi on kiinnostavaa, että paikallisella tasolla kansalaislähtöisesti on luotu ja otettu käyttöön kansalaisraatitoimintaa. Gerwin uskoo vakaasti, että paikallisista asioista nouseva osallistumisen kulttuuri tulee pitkällä aikavälillä vaikuttamaan myös koko Puolan demokraattiseen kulttuuriin ja kansalaisosallistumiseen positiivisesti.

Marcin Gerwinin kotisivu (puolaksi)

Mistä on kyse?