archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

5 uuden työn ja toimeentulon asiantuntijaa, joita kannattaa seurata

Julkaistu

Athea EricksonAlthea Erickson: Ihmislähtöisen uuden talouden puolestapuhuja

 • Kuka?  Käsityötuotteiden myyntialusta Etsyn politiikkajohtaja (Director of Policy), yhteisöllisen ja ihmislähtöisen alustatalouden puolestapuhuja.
 • Miksi häntä kannattaa seurata? Erickson on etsinyt ratkaisuja säännöllisemmän toimeentulon lisäämiseksi alustatalouden piirissä. Hän on myös pohtinut sitä, mitä tapahtuu, kun yhä useammat ihmiset eivät ole enää kokopäivätyössä, eivätkä siten kunnolla sosiaaliturvajärjestelmän piirissä. Monet Etsyn käyttäjät ovat tällaisessa elämäntilanteessa.
 • Ericksonin johdolla Etsy julkaisi raportin, jossa ehdotetaan parannuksia nykytilanteeseen. Raportissa esitetään, että sosiaaliturvatuet, itsemaksetut sosiaaliturvamaksut ja verotus pitäisi saada yhtenäisemmäksi järjestelmäksi, jota olisi helppo hallita työelämän sirpaloituessa.
 • https://twitter.com/altheaerickson

 

fivethinkers_2

Olli Kangas: Suomen perustulokokeilun suunnittelija

 • Kuka? Suomalainen professori ja KELAn yhteiskuntasuhteiden johtaja, sosiaalipolitiikan kansainvälinen huippuasiantuntija. Tutkinut muun muassa eri hyvinvointivaltiojärjestelmiä ja niiden poliittisia taustoja.
 • Miksi häntä kannattaa seurata? Kangas on johtanut runsaasti kansainvälistä huomiota herättäneen Suomen perustulokokeilun suunnittelua ja toteutusta. Hän on myös kommentoinut kokeilua ahkerasti eri medioissa.
 • Vuonna 2017 toteutettavalla perustulokokeilulla Siinä noin kahdelle tuhannelle työttömälle maksetaan 560 euroa kuussa – rahamäärä, jota ei menetä, vaikka saisi töitä.
 • https://twitter.com/ollikan

 

Rachel Botsman

Rachel Botsman: Yhteistyön ja luottamuksen asiantuntija

 • Kuka? Kirjailija ja Oxfordin Saïd Business Schoolin vieraileva tutkija. Kansainvälisesti tunnettu yhteistyön ja luottamuksen asiantuntija.
 • Miksi häntä kannattaa seurata? Botsman tutkii, miten teknologian muutos vaikuttaa ihmisten väliseen luottamukseen, ja mitä seurauksia sillä on liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle. Time-lehti ja Thinkers50-ranking-organisaatio ovat palkinneet hänen ideansa yhteisöllisestä kuluttamisesta. Botsmanin idea kuvailee talouden suurta muutosta, jossa omistamisen arvostus laskee ja yhteisomistus, lainaaminen ja jakaminen nousee omistamisen tilalle.
 • http://rachelbotsman.com/
 • https://twitter.com/rachelbotsman

 

fivethinkers_4

Trebor Scholz: Solidaarisuudesta kiinnostunut aktivisti-tutkija

 • Kuka? Aktivisti-tutkija The New Schoolissa New Yorkissa. Tutkii uuteen alustatyöhön liittyviä ongelmia.
 • Miksi häntä kannattaa seurata? Scholz on kiinnostunut alustatyöhön liittyvien ongelmien ratkaisemisesta ja solidaarisuuden yhdistämisestä digitaalisen työn uusiin muotoihin. Scholzille on tärkeää, että digitaalisuuden mahdollisuuksia ei jätetä pelkästään suuryrityksille.
 • Scholz on ehdottanut ratkaisuksi alustojen osuuskuntaliikettä (platform cooperativism), jonka tavoitteena on yhdistää alustat osuuskuntamaiseen, ihmisläheiseen toimintaan. Ihanteena olisi ekosysteemi, joka koostuu yhteisöllisyyteen kannustavista ja yhdessä omistetuista alustoista. Sen avulla voitaisiin hyödyntää alustatalouden potentiaalia, mutta välttää uuden työn haitat.
 • https://twitter.com/TreborS

 

Alanna Krause

Alanna Krause: Uuden ajan avointen organisaatioiden tutkija

 • Kuka? Tällä hetkellä Uudessa Seelannissa vaikuttava tutkija ja tekijä, joka on ollut perustamassa useita yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen pyrkiviä yrityksiä ja yhteisöjä.
 • Yksi ryhmien sisäistä päätöksentekoa helpottavan Loomio-ohjelmiston perustajista. Jäsen osuuskuntamallisessa The Enspiral -verkostossa, joka yhdistää yhteiskunnallisesta yrittämisestä kiinnostuneita ihmisiä ja yrityksiä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi.
 • Miksi häntä kannattaa seurata? Krausen tekemistä ohjaa kysymys kuinka johtaa ilman johtajaa? Hän on kiinnostunut siitä, miten johtaminen onnistuu hajautuneissa uuden ajan organisaatioissa. Krause on usein tuonut esiin, että johtaminen ei edellytä johtajaa, vaan valta kannattaa jakaa toisiaan tukevien itseohjautuvien toimijoiden kesken.
 • http://www.alanna.space

Mistä on kyse?