archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Al Goren uusi missio: Kestävä kapitalismi

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen uhkakuvat yhdistyneenä rahoituskriiseihin ja globaalin talouden heilahteluihin  ennakoivat  yhteiskunnallista murrosta. Vihreä kasvu, puhdas energia, cleantech ja Energiewende ovat sanoja, joilla ajetaan taloutta ja kestävää kehitystä samoille raiteille. Maailman pelastamisesta pitää tehdä bisnestä, todettiin aikoinaan Sitran Ympäristöohjelmankin työpajoissa.

Ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen on vuosikymmeniä ollut vaivalloista ja hidasta, kuten juuri päättynyt Dohan ilmastokokouskin osoittaa. Mahtivaltioita ja suuria talouksia, kuten Yhdysvaltoja, Kiinaa ja Venäjää, on vaikea saada sitoutumaan ilmastonmuutoksen torjuntasopimuksiin.  Muutos ei vauhditu kahden kestävyyden pilarin mallilla, sillä siitä puuttuu tasapaino talouden, ekologian ja sosiaalisen kestävyyden välillä.  Kapitalistinen talousjärjestelmä etsii vielä kasvua kestävän kehityksen malleista, ja yksi etsijöistä on ilmastonsuojelijana tunnettu Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore.  

Al Goren tänä vuonna julkaistu white paper Sustainable Capitalism – ”kestävän kapitalismin valkoinen paperi” – pyrkii maksimoimaan taloudellista arvoa katsomalla osavuosikatsausten ja kvartaalien yli. Rahoitusmekanismien ja yritysten tulisi pyrkiä kasvun tielle sitoutumalla visionäärisemmin kestävään kehitykseen. Al Goren uusi kapitalismi haluaa uudistaa markkinoita keskittymällä ihmiskunnan todellisiin tarpeisiin ja integroida talous mitattavalla tavalla ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden päätöksentekoprosesseihin. Pyrkimys on irrottautua kvartaaliajattelusta, uskosta BKT:n kaikkivoipaisuuteen ja tosimaailmasta irtaantuneesta finanssimaailmasta.

Gore nostaa esiin viisi aluetta, joihin pitäisi tarttua: kestävyys omaisuusarvona, kestävyyteen liittyvien palvelujen kehittäminen pääoman hallintaan, kestävyyteen perustuvien finanssituotteiden kasvattaminen, BKT:ta parempien kasvun mittareiden kehittäminen ja kestävyyden sisällyttäminen kaikkeen bisneskoulutukseen.

Gore peräänkuuluttaa pitkäjänteisyyttä liiketoiminnan kehittämiseen, kestävyysnäkökulmiin integroitua raportointia, kannusteiden etsimistä kestävään kehitykseen tukeutuvalle investointitoiminnalle ja finanssimarkkinoiden uudistamista. Ilmastonmuutos, markkinoiden kasvava volatiliteetti ja epätasa-arvo vaativat rakenteellisia muutoksia. Goren mukaan kestävä kapitalismi on enemmän kuin yritysvastuullisuus tai vaikuttavuus rahoitus, impact investing.

Yrityksille muutos kohti kestävyyttä tarjoaa strategista etua vahvistamalla brändiä, luottamusta, kykyä tehdä tulosta ja palkitsevaa asemointia kehittyvillä markkinoilla. Käytännössä se voi tarkoittaa tehokkuuden kasvua ja säästöjä, jotka perustuvat resurssien tehokkaampaan käyttöön ja jätteiden vähentämiseen. Goren kestävä kapitalismi tuo myös parempaa riskien hallintaa.

Uudessa tilanteessa yhteiskunnallisen vastuun laiminlyöminen voi Goren mukaan olla yritykselle tuhoisa monella tavalla ja esimerkiksi johtaa tuotteiden boikotteihin, parhaan työvoiman karkaamiseen pois yhtiöstä hyvien alihankkijoiden siirtyessä muualle ja yhtiön arvon laskemiseen. Yhtiön ylin johto ei pysty yksin hallitsemaan tilannetta ilman vuosien muutosohjelmia kohti kestävyyttä.

Al Goren valkoinen paperi vaatii analyytikkoja katsomaan laaja-alaisemmin tämän päivän taloudellisten mittareiden taakse. Dohan kokouksessa syntyi sentään tahto saada aikaan kaikkia sitova päästösopimus kolmen vuoden kuluttua. Siihen pääseminen edellyttää kestävän kapitalismin etenemistä. 

Mistä on kyse?