archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Asiantuntijan työhyvinvointi on monen palasen summa

Joustava työaika on luottamuslaji, jossa voittajina voivat olla kaikki työyhteisön osapuolet.

Julkaistu

Työelämän muutos ei ole uusi ilmiö. Ainakin sadan vuoden ajan muutokseen vaikuttivat seuraavat kaksi trendiä: työajan lyheneminen sekä työn ja muun elämän jyrkkä erottaminen toisistaan. Jälkimmäinen trendi tarkoitti sitä, että teollisen ajan kulttuurissa työpaikalla tehty työ, vapaa-aika, lomat ja eläke olivat selkeästi toisistaan irrallaan olevia palasia.

Nyt elämme toisenlaista aikaa, jota voidaan nimittää vaikkapa työaikamosaiikiksi. Siinä työaika on enemmän henkilökohtaista, ja rajat työn tekemisen paikan ja ajan suhteen ovat hämärtyneet. Tulevien vuosien uudessa työelämässä nämä piirteet voivat edelleen yleistyä. Paluu teollisen ajan kulttuuriin on epätodennäköistä – eikä kaikilta osin edes toivottavaa.    

Uuden työn piirteitä ovat vahvistaneet ICT-teknologian luomat mahdollisuudet, ja muutos näkyy eriytyisesti asiantuntija- ja tietotyössä. Näissä töissä korostuvat työn itsenäisyys, henkisen kuormituksen hallinta sekä esimiestyön merkitys. 

Työajan seurannalla on vahvat työsuojeluun ja terveyteen liittyvät perusteet. Kello on lahjomaton riskikuormituksen mittari ainakin useiden viikkojen mittaisilla jaksoilla. Yksittäiset työpäivät ja jopa viikot voivat venyä ilman välitöntä riskiä, mutta jatkuvasti ylipitkät työrupeamat murentavat terveyttä ja työn laatua.

Mutta millaista olisi toimiva tietotyön kuormituksen hallinta? Motivoitunut asiantuntija sitoutuu kiinnostavaan työprojektiin. Siinä tarvitaan itsensä johtamista, johon kuuluu myös työhön käytetyn ajan omaehtoinen hallinta. Kaavamainen päivittäisen työajan ylös kirjaaminen tuntuu turhalta, jos todellinen työaika ja sen vaihtelu on jotain aivan muuta.     

Itse työsuorituksen valvonta käy asiantuntijatyössä yhä hankalammaksi ja samalla myös tarpeettomaksi. Moniko esimies todella ymmärtää tiimissään olevan asiantuntijan työn sisällön? Mitä kaikkea työ käsittää ja miten se pitäisi tehdä?

Hyvinvointi asiantuntijatyössä syntyy monesta palasesta. Niitä ovat työn itsenäisyys, itsensä johtamisen taito, luottamus tehdyn työn laatuun, vapaus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä laadukas esimiestyö. Joustava työaika on ennen kaikkea luottamuslaji, jossa voittajina voivat olla kaikki työyhteisön osapuolet. 

Vaikka esimies ei tunne asiantuntijan työn substanssia, on hänen kuitenkin tunnettava ihminen, joka itsenäistä asiantuntijatyötä tekee.  

Suomen työelämäpalkinto jaetaan viimeisen kerran vuonna 2017 ja avoimen haun teemana on tahdonvoima. Haemme esimerkkejä siitä, miten omalla toiminnallaan voi onnistuneesti mukautua muuttuvaan maailmaan. Hakuaika 2.1.–15.2.2017. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

#tahdonvoima #työelämäpalkinto