archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Demokratia tarvitsee tuotekehitystä

Julkaistu

Olen Julius Oförsagd . Koulutustaustaltani olen teollinen muotoilija, olen Lapin Muotoilijat ry:n puheenjohtaja ja tällä hetkellä toimin Rovaniemi Design Weekin tuottajana. Muotoilu- ja innovaatiokentän lisäksi toimin aktiivisesti myös niin politiikan, partion kuin (improvisaatio)teatterin parissa.

Politiikassa minua kiehtoo sen laajuus ja haasteellisuus. Politiikkaa on monitasoista ja kätkee alleen hyvin erilaisia osa-alueita ja kokonaisuuksia. Aktiivisuus politiikassa ”pakottaa” tutustumiseen uusiin aiheisiin ja ilmiöihin. Aivan kuten muotoilussa, täytyy myös politiikassa pysyä ajan hermolla ja olla valmis kehittelemään uusia ratkaisumalleja, jotka vievät yhteiskuntaa ja sen toimintoja eteenpäin kohti tulevaisuutta.

Tämän hetken suuri haaste politiikassa ja demokratiassa on lokeroituminen. Vain osa kansasta on aidosti kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Usein tämä väite kohdistetaan vain nuoriin mutta väitän myös varttuneemmassa väestössä olevan paljon ihmisiä , joita politiikka ei kiinnosta laisinkaan tai varsin vähän. Politiikan kiinnostavuus on sinänsä mielenkiintoinen aihe, sillä esimerkiksi monet nuoret saattavat puhua ajankohtaisista asioista ja muodostaa niistä kärkeviäkin mielipiteitä, mutta eivät silti tunnista sitä poliittiseksi debaatiksi. No, pääasia on, että keskustelua käydään.

Yksi aivan ensimmäisiä lähtökohtia demokratian ongelmia ratkottaessa on paneutuminen sen tavoitettavuuteen, kiinnostavuuteen ja vaivattomuuteen. Valitettavasti nykymaailmassa tieto täytyy tuoda suoraan silmien eteen tai ruoka suoraan lautaselle. Ihmisten oma-aktiivisuus on vähentynyt (tai muuttanut muotoaan), joten ihmisten tavoittaminen on haastavaa. Nimenomaan haastavaa muttei missään mielessä mahdotonta. Politiikka ja demokratiaa koskevat asiat on tuotava niihin formaatteihin jotka kiinnostavat ihmisiä ja joita ihmiset käyttävät. Demokratian on oltava mielenkiintoista ja mielekästä. Se, millaista on mielenkiintoinen ja mielekäs demokratia on se kysymyksen ja haasteen ydin. Siihen me varmasti yhdessä tulemme paneutumaan ja kehittelemään uusia ratkaisumalleja, ennen kaikkea konkreettisia sellaisia.

Konkreettisuus on sitä mikä on meitä kaikkia lähellä. Meidän täytyy selvittää itsellemme minkälainen on nyky-yhteiskunta ja minkälainen yhteiskunta tulee olemaan tulevaisuudessa. Ennustajia me emme ole mutta kykenemme varmasti luomaan suuntaviivoja sille millaiseksi maailma ja yhteiskuntamme on muuttumassa. Sen jälkeen kun olemme miettineet millaiseksi yhteiskunta ja demokratia sen sisällä tai ympärillä tulee muuttumaan, mietimme niiden suhdetta toisiinsa ja niiden suhdetta ihmisiin. Voimme miettiä myös miten saavutamme politiikasta, demokratiasta ja vaikuttamisesta hohdokkaan brändin, jossa jokainen, tai ainakin suuri osa ihmisistä, haluaa olla mukana. Pohjoismaisella demokratialla on tähän edellytykset ja valmiudet, jos vain osaamme ja ennen kaikkea haluamme pelata korttimme oikein.