archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Edelläkävijät energiasotaan!

Kirjoittaja

Tero Niemi

Julkaistu

Syke ja Sitra polkaisivat viime vuonna käyntiin Edelläkävijät -hankkeen, jossa oli ajatuksena haastatella ja kutsua kokoon Suomesta energiatehokkuuden edistäjiä. Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin Pyhtäällä joulukuun 2011 alkupuolella. Kukaan ei oikein tiennyt mitä odottaa, kun pistetään toistakymmentä eri taustan omaavaa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian Edelläkävijää samaan tilaan viikonlopuksi.  Itse olen rakentanut Tuusulaan Villa Unelman, joka on asuinmukavuudesta yhtään tinkimättä energiatehokkuudeltaan passiivitalon luokkaa.

Minulla ei ollut viikonlopun suhteen mitään odotuksia, lähdin täysin avoimin mielin nauttimaan muiden kaltaisteni edelläkävijöiden seurasta.  Osallistujajoukko koostui todellakin sellaisista henkilöistä, jotka ovat tavalla tai toisella paneutuneet energia-alan piirteisiin. Jo menomatkalla Pyhtäälle oli hyvät keskustelut muiden tulevaisuuden rakentamisen ja todella energiatehokkaiden talojen edelläkävijöiden, Jussi Eilolan sekä Nikolas Salomaan kanssa.

Viikonlopun ohjelma oli yksinkertainen: ”Työpajan tavoitteena oli tunnistaa yhdessä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämisen mahdollisuuksia ja esteitä sekä tarjota edelläkävijähenkilöille mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia”.

En todellakaan uskonut, että viikonlopun tuloksena voisi seurata jotain niin nerokasta, kuin mitä sitten saimme aikaan.

Tavoitteena energiatehokkuuuden haasteiden ratkaiseminen

Pyhtään työpajassa ryhmäläisille annettiin tehtäväksi ratkaista joku kohtaamansa energiatehokkuuden leviämisen haaste.

Osallistujat jakautuivat neljään ryhmään kiinnostuksensa mukaan. Yksi ryhmistä oli selkeästi innovaatiokeskeinen, toinen lähestyi asioita kuluttajan näkökulmasta. Meidän ryhmämme, jossa oli mukana Thomas Commondt, Panu Kontio ja Ilpo Värre, pohti, miten saataisiin energiatehokkuutta koskeva keskustelu arkipäiväistymään – siirtymään esimerkiksi työpaikkojen kahvipöytiin.

”Energiasota” TV-formaatti keksittiin ryhmätyön tiimellyksessä: Ideoita heiteltiin puolin ja toisin, ja sieltä lähti muotoutumaan ajatus, että eihän tavallinen asukas, varsinkaan kerrostaloissa, hahmota mihin lämmitysenergiaa kuluu. Ja vaikka joku käsitys olisikin, niin jo kokeneemmallekin isännöitsijälle on vaikeaa hahmottaa miten asioita parannetaan.

Toisaalta hahmoteltiin Sitran Karoliina Auvisen kertomien super-talojen esittelyn ”suomettamista”: Briteissä on tavoitteena, että jokaiselta löytyisi 50km säteeltä superenergiatehokkaita taloja, joihin pääsee tutustumaan ja ottamaan oppia sekä ideoita.

Ongelma, jota lähdettiin ratkaisemaan oli suunnilleen se, että mistä ja miten kuluttajille voitaisiin tarjota puolueetonta, mutta silti asiantuntevaa tietoa juuri hänelle sopivista toimenpiteistä tai tuotteista energiatehokkuuden parantamiseksi. Mutta jonkin muun, kuin Motivan mallin mukaan.

Ratkaisuksi keksittiin ”Energiasota” TV-formaatti, jossa ihmiset kilpailevat talojensa energiatehokkuuden parantamisesta virallisten asiantuntijoiden lisäksi itse jo parannuksia tehneiden ja toimenpiteistä henkilökohtaista kokemusta omaavien edelläkävijöiden vertaistuen avulla.

Tunnistettujen ongelmien välttämiseksi kehiteltiin ratkaisuja: puolueettoman tiedon varmistamiseksi Edelläkävijöistä koottaisiin puolueeton ”tuomaristo”, joka arvioisi kilpailijoiden esittämien energiatehokkuustoimenpiteiden hyvyyttä. Kilpailijat kokoaisivat oman tiiminsä toteuttamaan energiatehokkuustoimenpiteet: tiimissä voisi olla esimerkiksi suunnittelijoita, tavarantoimittajia ja rakentajia, kunkin tapauksen edellyttämällä tavalla. Suunnitelmat arvioitaisiin ja toteutettaisiin. Viimeisellä seurantajaksolla mitattaisiin rakennukset /kohteet. Yhteenvetona koostettaisiin, minkälaiseen energiankulutuksen vähenemiin päästiin ja voitaisiinpa vielä laskea toimenpiteiden taloudellisuuskin.

Energiasotakierros starttaa 2012 syyskuussa

Pyhtään annin tiivisti Demoksen ja Palmu Inc:in. väki omaan näkemykseensä ehkä hieman nojaten. Kannattaa tutustua tärkeään esitykseen ajatuksen kanssa.

Helmikuussa 2012 järjestettiin sitten Edelläkävijät -klinikka. Tarkoituksena oli yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa miettiä, miten meidän edelläkävijöiden osaaminen saataisiin paremmin hyödynnettyä Suomessa. Tilaisuudessa me Edelläkävijät esittelimme Pyhtään ryhmätöiden aikaansaannokset. Kuten arvattiin, esitykset herättivät hyvää keskustelua ja ehkä hieman tunnelman kiristymistä, olihan paikalla monen sellaisen alan/tahon asiantuntijoita, joiden toimintaan Edelläkävijöiden innovoinnit liittyvät.

Aika rientää nopeasti, kaikilla Edelläkävijöillä on omatkin työnsä ja Energiasota-idea onkin jäänyt hautumaan ryhmäläisten mieliin. Nyt tarvittava aika otetaan ja käydään esittelemässä tv-formaatti-ideaa innovatiivisille tuotantoyhtiöille. Se tiedetään, että Ruotsissa tämän kaltainen idea olisi paljon helpompi myydä, mutta me uskomme, että Suomesta löytyy jo uskallusta luoda uutta!

Tarkoitus olisi syyskuussa 2012 pitää virallinen ”Energiasotakierros”. Toivottavasta saamme median mukaan kierrokselle ja alle sopisi erittäin hienosti sähköauto! Toisin kuin Vaasan Energialähettilään Hybrid, sähköauto on enemmän Edelläkävijöiden mieleen. Vaikka tietysti Pyhtäällä oli mukana Fredrik Ekin hieno puukaasuauto, mutta siihen emme valitettavasti kaikki mahdu.

Ideaa lähdetään nyt siis kokeilemaan. Seuraavassa blogissa kerrotaan, miten hommassa kävi.

Mistä on kyse?