archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Eeva Luhtakallio: Demokratia voi ja ei voi hyvin

Julkaistu

Olen Eeva Luhtakallio, 37, ja työskentelen tutkijana Helsinki Research Group for Political Sociologyssa. Se on Sosiaalitieteiden laitoksella Helsingin yliopistossa toimivassa tutkijaryhmässä, jonka työ kohdistuu politiikkaan, demokratiaan ja kansalaisuuteen keskittyviin tutkimusteemoihin. Olen väitellyt (2010) sosiologiasta tutkimuksella, joka käsitteli demokratian käytäntöjä ja kansalaisyhteiskuntaa paikallistasolla Suomessa ja Ranskassa.

 Väitöstutkimuksessani kiinnitin huomiota erityisesti siihen, millaisia politisoimisen prosesseja tutkimissani kaupungeissa, Helsingissä ja Lyonissa, oli käynnissä. Poliittisen tilan avaukset ja sitä kautta uusien asioiden tai näkökulmien nostaminen agendalle ovat mielestäni demokratian elinehto ja se, miten nämä prosessit onnistuvat ja miten laajan ihmisjoukon ulottuvilla niihin osallistuminen on, ovat keskeisiä kysymyksiä demokratian kehittämisessä. Tutustuin tutkimuksessani hyvin erilaisiin demokratian harjoittamisen muotoihin ja tarkastelin muun muassa kansalaisaktiivien ja paikallispoliitikkojen näkemyksiä demokratian toimivuudesta ja uusista haasteista sekä paikallisdemokratian visuaalisia ulottuvuuksia esimerkiksi aktivistien Internet-sivujen kuvamateriaaleissa. Tutkin myös paikallisia kiistatilanteita ja niiden ratkaisuprosesseissa käytettyjä moraalisia oikeutuksia. Kaikissa mainituissa näkövinkkeleissä demokratian nykytila esittäytyi Suomessa ja Ranskassa monin tavoin haasteellisena, joskin varsin eri tavoin.

 Demokratia voi ja ei voi hyvin – se on maailman laajimmalle levinnyt hallintojärjestelmä, mutta samalla se on ollut viime vuosikymmenet toistuvasti kansalaisille pettymysten lähde. Tämä tuottaa kyynisyyttä ja epäluuloa, joka nakertaa hallintojärjestelmän legitimiteettiä. Se on vaarallista. Sille pitää tehdä jotain.

 Olen tutustunut demokratian uudistamista käsittelevään julkiseen ja akateemiseen keskusteluun Suomessa ja kansainvälisesti ja myös osallistunut siihen erilaisilla foorumeilla useiden vuosien ajan. Olen myös osallistunut erilaisiin käytännön hankkeisiin, joissa demokratian uudistamiseen liittyviä kysymyksiä on pohdittu ja käytäntöjä pyritty kehittämään sekä teoreettisen tiedon että käytännön tutkimuskokemusten pohjalta. Demokratia on sekä yhteiskuntateoreettisena että käytäntöjen ja arkielämän kysymyksenä itselleni suuren intohimon kohde, pitkäaikainen lempiaiheeni.

--