archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energiakäänne – miten jatketaan liittopäivävaalien jälkeen? Osa II

Julkaistu

Saksassa on yksimielisesti päätetty luopua ydinvoimasta vaiheittain vuoteen 2022 mennessä ja lisätä uusiutuvien energianlähteiden osuus 80 prosenttiin sähkönkulutuksesta vuoteen 2050 mennessä. Tämä on niin sanottu energiakäänne eli Energiewende. Syyskuun 22. päivänä pidettävien liittopäivävaalien alla poliitikot tekevät kaikkensa saadakseen äänestäjät vakuuttuneiksi siitä, kenen menettelytavalla energiakäänne voidaan toteuttaa onnistuneesti ja äänestäjien kannalta parhaiten toimivalla tavalla.

Tämän blogikirjoituksen ensimmäisessä osassa selvitin energiakäänteen taustaa ja tutkin, miten sähkön hinta saattaisi laskea huomattavasti uusiutuvan energiatuotannon ollessa suurimmillaan. Tässä tilanteessa fossiilisia polttoaineita käyttävät laitokset saattaisivat menettää kilpailukykynsä, vaikka niitä edelleen tarvittaisiin varavoiman tuotannossa.

Jotkut liberaali- ja kristillisdemokraattiset poliitikot ehdottavat ratkaisuksi syöttötariffijärjestelmän korvaamista kiinteillä hinnoilla, samallakun tuuli- ja aurinkovoimaloiden omistajia kehotetaan sopeutumaan ”markkinoiden signaaleihin”. Näin ympäristöystävällistä sähköä saattaisi kuitenkin joutua hukkaan ylituotantotilanteissa ja sijoittaminen uusiutuvaan energiaan ei enää olisi houkuttelevaa.

Tässä blogikirjoitukseni toisessa osassa ehdotan toimintasuosituksia tulevaisuuden varalle. Monet eri puolueiden ”vihreät” poliitikot esittävät, että syöttötariffijärjestelmä voisi toimia hyvin, vaikka uusiutuvan energian osuus sähkömarkkinoista olisi yli 30, 40 tai 50 prosenttia. He vaativat korvaavalle kapasiteetille, joustaville voimalaitoksille ja energian varastoinnille erityisiä kannustimia, jotta tuotanto pystytään turvaamaan tuuli- ja aurinkovoiman ollessa vähäistä.

Sekä syöttötariffien jatkaminen että nk. korvaavan kapasiteetin mekanismien käyttöönotto jouduttaisiin rahoittamaan lisäämällä sähkön hinnasta perittävää veroa. Eritoten sosiaalidemokraattien olisi vaikea jakaa nämä lisäkustannukset pienituloisten kotitalouksien, keskiluokan, pienten ja keskisuurten yritysten ja energiaintensiivisen teollisuuden kesken. Riskinä on, että Euroopan yhteisillä markkinoilla ja globalisoituneessa taloudessa syntyy sosiaalisia ja taloudellisia vääristymiä.

Siksi seuraavat asiat täytyisi hoitaa heti vaalien jälkeen, riippumatta siitä, mitkä puolueet muodostavat uuden hallituksen:

  • Parannetaan energiauudistuksen kokonaishallintaa: varmistetaan, että alueelliset energiakonseptit integroidaan paremmin sähköjärjestelmään ja sähköverkon modernisointisuunnitelmiin. Tämä edellyttää myös sitä, että eri markkinatoimijoiden lakiin perustuvat velvoitteet (uudelleen)määritellään, jotta järjestelmä olisi toimiva.
  • Nostetaan fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön päästöoikeuksien hintaa, jotta voidaan minimoida fossiilisten polttoaineiden käyttö silloin, kun uusiutuvaa energiaa on käytettävissä.
  • Pienennetään ja kohdennetaan uusiutuvien energianlähteiden syöttötariffeja ansiottomien windfall-voittojen välttämiseksi: tariffien tulisi palkita energian joustavaa tuotantoa ja kulutusta, mutta ne pitäisi myös eriyttää oikeudenmukaisesti tuuli- ja aurinkoenergian alueellisen tuoton perusteella.
  • Otetaan käyttöön vaihtoehtoisia keinoja, joilla biomassan ja merellä tuotetun tuulivoiman lisäämisen tahtia ja jakaumaa pystytään ohjaamaan paremmin. Näin näiden melko kalliiden teknologioiden kokonaiskustannuksia ja ympäristövaikutuksia meri- ja maaekosysteemeihin pystytään vähentämään.
  • Päätetään uusien joustavaa varavoima- ja varastointikapasiteettia palkitsevien ja kysynnän ohjaamista edistävien mekanismien käyttöönotosta.
  • Perustetaan kansallinen siirrosta ja clearingista vastaava elin alueellisten konfliktien hoitamista varten, kun uusia laitoksia ja infrastruktuuria suunnitellaan ja rakennetaan energiauudistusta varten.
  • Varmistetaan, että asiakkaat hyötyvät sähköpörssin alemmista hinnoista ja / tai hajautetusta uusiutuvasta energiasta määrittelemällä ja ottamalla käyttöön sähkötuotteiden myyntiehdot.

Lisätietoja ja tutkimuksia on saatavana englanniksi Agora Energiewendeltä, esimerkiksi:

Kaksitoista näkemystä Saksan energiakäänteestä – 12 Insights on Germany’s Energiewende

Kustannukset optimoiva uusiutuvien käytön lisääminen säästäisi Saksalle jopa kaksi miljoonaa euroa vuodessa – Cost-optimal expansion of renewables would save Germany up to two billion euros a year

Usein kysytyt kysymykset Agora Energiewendestä

Lue blogin ensimmäinen osa täältä.

Löydät Energiakäänne-blogisarjan muut kirjoitukset sivun oikeasta reunasta Suosittelemme-osiosta
tai hakemistosta.

Mistä on kyse?