archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energiakäänne – Oma energia mahdolliseksi myös suomalaisille

Kirjoittajat

Karoliina Auvinen

Johtava asiantuntija, ekotehokkuus, Avainaluekehitys

Julkaistu

Suomessa on vahva keskitetyn energiantuotannon perinne. Suomen uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmislähtöiseksi palveluyhteiskunnaksi edellyttää kuitenkin energian demokratisointia. Mahdollisuuden päästä mukaan uusiutuvan energian tuotantoon pitäisi olla jokamiehen oikeus. Näin ei kuitenkaan vielä ole.

Saksalaisilla on monta mahdollisuutta osallistua energiatuotantoon ja hyötyä siitä. Saksassa toteutettu uusiutuvan energian suurprojekti ”Energiewende” osoittaa, miten tärkeää ihmisten osallisuus on. Yksittäiset ihmiset ja osuuskunnat tuottavat yli puolet Saksan uusiutuvasta energiasta. Kansalaiset, kunnat ja yritykset voivat tuottaa sähköä tai vuokrata tiloja sähköntuottajille. Varsinkin pientuottajalle on onnistuttu luomaan yksinkertainen ja hallinnollisesti kevyt malli: omakotitalon aurinkopaneelien verkkoon liitäntä on Saksassa ilmoitusasia ja paperityöhön kuluu alle kaksi tuntia. Yksityishenkilöiden osuus kaikista aurinkoenergiainvestoinneista on noin 35 prosenttia.

Myös Saksan tuulivoimaloista noin 35 prosenttia on kansalaisten omistuksessa. Saksalaiset ovat investoineet yli 800 miljoonaa euroa energiaosuuskuntiin. Jo sadan euron investoinnilla voi päästä mukaan osuuskuntaan. Esimerkiksi Reußenkögenin kylän asukkaat omistavat yhdessä kunnan kanssa useamman tuulivoimalan, joiden tuottamilla voitoilla on rahoitettu kaksitoista kilometriä pyöräteitä ja laajakaistayhteydet koko kylälle sekä kunnostettu urheiluhalli ja tulvapatoja.

Varsinkin maaseutu on hyötynyt paikallisten arvoketjujen sekä verojen kautta uusiutuvasta energiasta. Saksassa uusiutuvan energian investointeihin suhtaudutaankin myönteisesti, vaikka tuet ja sähkön hinnat ovatkin korkeat.

Suomessa aurinkopaneelien hankkiminen edellyttää useiden lupien hakemista ja sopimusten laatimista, ja lisäksi lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain. Tämä ei kannusta ihmisiä tuottamaan itse energiaa – vaan päinvastoin. Samalla se estää puhtaan energian työpaikkojen ja yritysten kehittymisen. Saksassa uusiutuva energia työllistää yli 375 000 ihmistä, ja maan globaali kauppakamariverkosto on valjastettu alan osaamisen vientiin.

On kulttuurisesti tärkeää, että myös suomalaiset pääsevät jatkossa mukaan puhtaan energian tuotantoon. Ehkä omaan ikkunaan näkyvä tuulivoimalakin olisi helpompi hyväksyä, jos siitä saa taloudellista hyötyä. Meillä on paljon aurinkoa, tuulta, peltoja ja metsää, joilla voimme tuottaa oman energiamme puhtaasti ja kestävästi.

 

Löydät Energiakäänne-blogisarjan muut kirjoitukset sivun oikeasta reunasta Suosittelemme-osiosta
tai hakemistosta.

Mistä on kyse?