archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energiakäänne – Pakko kehittää lähidemokratiaa

Kirjoittaja

Julkaistu

Tämän blogisarjan edellisissä osissa on käsitelty Saksan energiakäänteen tavoitteita ja sen paikallisia vaikutuksia. Ne ovat saaneet tavallisetkin saksalaiset kaduille. Muutosten edetessä sadattuhannet ydinvoiman vastustajat ovat kuitenkin vaihtuneet paikallisiksi protestiliikkeiksi.

Energiakäänteen kannatus ei ole kadonnut minnekään. Kolme neljästä saksalaisesta pitää sitä yhä oikeana, vaikka se sähkön hinnassa ja kuluttajan kukkarolla tuntuukin. Tavoitteen allekirjoittaminen ei silti estä sen toteutustapojen kritisointia: Erityisesti tuulivoimaan ja sähköverkkoihin liittyviä rakennusprojekteja vastaan taistellaan monessa saksalaisessa kunnassa.

Pelkästä nimbyilystä ei paikallisessa vastarinnassa ole kyse. Kansalliset ilmasto- ja energiatavoitteet törmäävät usein paikallisiin luontoarvoihin. Sijaintikysymykset, kustannukset, hyötyjät, häviäjät ja päätöksentekoprosessit herättävät kysymyksiä, joihin ihmisille on tarjottava vastauksia. Ilman paikallisväestön tukea tarvittavien muutosten läpivienti ei ole poliittisesti mahdollista.

Myös kokemukset muualta yhteiskunnasta hankaloittavat laajojen rakennushankkeiden suunnittelua. Erityisesti Stuttgart 21 -asemaprojekti, epäselvyydet päätöksenteossa ja rahoituksessa sekä mellakat mielenosoittajien ja poliisin välillä lisäsivät epäluottamusta suuria infrastruktuuriprojekteja ja tavallisten saksalaisten vaikutusmahdollisuuksia kohtaan.

Näistä lähtökohdista mm. berliiniläinen kansalaisjärjestö BürgerBegehren Klimaschutz (BBK) ajaa kunnallisia kansanäänestyksiä energiakäännettä koskevaan päätöksentekoon. Sen mukaan suora demokratia kasvattaa ihmisten tietoisuutta, oikeuttaa yksittäisiä hankkeita sekä kirittää päätöksentekijöitä kunnissa. Samalla mielipiteenmuodostusta ja päätöksentekoprosesseja on tuettava. Muutoksia on lähtökohtaisesti helppo vastustaa ja moni kansanäänestys onkin päättynyt tuulivoiman kannalta negatiivisesti. Suoran demokratian lisäämisen rinnalla BBK pyrkiikin tarjoamaan paikallisille uusiutuvan energian puolestapuhujille tietoa ja kampanjointitaitoa.

Paraatiesimerkki ihmisten osallistamisesta löytyy eteläsaksalaisesta Gaildorfista, jonne suunnitellaan yhdistettyä tuulipuistoa ja pumppuvoimalaitosta. Energiantuotannon ja -varastoinnin kannalta projekti on lupaava, mutta muuttaa toteutuessaan paikallista ympäristöä voimakkaasti.

Gaildorfissa projektia herättiin nopeasti vastustamaan ja hanketta kannattanut valtuusto näki tarpeelliseksi antaa kaupunkilaisten päättää asiasta. Luonnon kannalta kestävintä toteutustapaa kehitettiin yhdessä BUND-ympäristöjärjestön kanssa ja tilaa debatille annettiin kaupungin perustamalla internet-portaalilla, avoimilla keskustelutilaisuuksilla sekä paikallislehden teemasivuilla. Energiakäänteen kannalta osallistaminen onnistui, sillä kansanäänestyksessään gaildorfilaiset tukivat suunnitelmaa.

Äänestykset eri puolilta Saksaa osoittavat kuitenkin, että tuulipuistojen tai voimalinjojen vastustajien päät eivät helposti käänny. Myös osa gaildorfilaisia vastustaa voimalaansa yhä. Sen sijaan aktiivinen osallistaminen tekee hankkeista, niiden hyödyistä ja riskeistä tuttuja suuremmalle joukolle ihmisiä ja lisää näin paikallisten tukijoiden määrää. Avoin kunnallinen päätöksenteko, ihmisten mahdollisuus osallistua ja todennettavien haittojen kompensointi ovat reilun ja ymmärrettävän energiakäänteen edellytyksiä.

 

Blogisarjan uusimmat kirjoitukset ovat löydettävissä Suosittelemme-otsikon alta sivun oikeasta reunasta. Sarjan kaikki tekstit löytyvät hakemisto-sivulta.

Lähteitä ja lisälukemistoa (saksaksi):

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) & Umweltbundesamt (UBA) (2013): Umweltbewusstsein in Deutschland 2012. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage.

Focus (2012a): Die Deutschen halten Atomausstieg für richtig. 21.10.2012.

Focus (2012b): Protest gegen Stuttgart 21.

Löhle, Claudia (2012): Direkte Demokratie – Motor oder Bremse für Energiewende? Wegweiser Bürgergesellschaft 10/2012.

Naturstromspeicher Gaildorf (2013): Natürliche Energie für uns Menschen

Stadt Gaildorf (2013): E-Bürger-Portal Gaildorf. Projekt Naturstromspeicher.

Mistä on kyse?