archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ennakoivalla laadunohjauksella energiatehokkuutta

Kirjoittaja

Arto Varis

Projektipäällikkö, Posintra Oy

Julkaistu

Omakotirakentajien laadunohjauskoulutukseen Porvoossa osallistuneet kotitaloudet asettavat tulevan kotinsa energiankulutukselle tiukat tavoitteet.

Porvoon rakennusvalvonta kehittää toimintaansa yhdessä vaasalaisten kollegoidensa kanssa ennakoivan laadunohjauksen suuntaan. Oulussa hyväksi havaittua toimintamallia on haluttu tuoda soveltuvin osin osaksi molempien kaupunkien rakennusvalvontaa. Skaftkärrin energiatehokkaan alueen omakotitontit tulevat jakoon syksyllä 2013 ja rakentamisen osaamista pyritään Porvoossa tämänkin vuoksi kehittämään.

Sitran ja Tekesin tukemassa hankkeessa on muun muassa kehitetty koulutuspakettia kertarakentajille. Rakennuslupaan liittyviä koulutusiltoja järjestetään kaupungin tonttien jakopäätöksen jälkeen ja ne ovat avoimia kaikille omakotitalon rakentamista suunnitteleville. Seurasin mielenkiinnolla ensimmäisiä luentokertoja itsekin uutta oppiakseni.

Energiatehokkuus on yksi koulutusiltojen keskeinen aihe. Kotitalouksia hoksautetaan tekemään energia­viisaita valintoja ja tietoisia päätöksiä laatutasosta rakennushankkeen alussa, jollointoimintavapautta on eniten. Luennoilla oli erinomaisia esimerkkejä hyvästä ja huonosta tilasuunnittelusta: minimoimalla hukkaneliöt säästetään paitsi rakentamisen kuluja, myös melkoisesti energiaa rakennuksen elinkaaren aikana. E-lukulaskennan perusteet on myös hyvä tuntea, vaikkei rakentamiseen ryhtyvän lukua itse tarvitsekaan laskea.

Laadunohjaus on myös paljon muuta. Ennen kuin unelmakoti valitaan talotehtaiden katalogeista, tontinsaajan tulisi sisäistää kohteensa perusasiat, esimerkiksi rakennuspaikka, näkymät ja alueen rakennusmääräykset. Tärkeintä on kiinnittää hankkeeseen pääsuunnittelija heti alkumetreillä. Joku sen määrittelee laadun aina: ellet itse (tai siis palkkaamasi ammattilainen), niin joku toinen – saat esimerkiksi perustushiekaksi sitä, mitä maansiirtourakoitsijalla sattuu olemaan.

Tällä hetkellä kolme iltaa käsittävää rakennusvalvonnan neuvontaa on Porvoossa järjestetty kahteen otteeseen, keväällä 2012 ja marraskuussa 2012. Toista kierrosta täydennetään vielä tämän vuoden alussa tontinsaajien henkilökohtaisella opastuksella ns. kortteliohjauksen muodossa. Kertarakentajien koulutuksen lisäksi on järjestetty ammattilaisiltoja pääsuunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille.

Keväällä laadunohjauksen jälkeen kerätyssä asiakaspalautteessa kukaan ei ilmoittanut tyytyvänsä energiatehokkuudessa rakennusmääräysten mukaiseen vähimmäistasoon. Lähes 40 prosenttia vastaajista ilmoitti tavoittelevansa matalaenergiatasoakin parempaa tehokkuutta. Nähtäväksi jää, mihin lukemiin toteutuksessa lopulta päädytään, kun kaikki rakennuslupahakemukset E-lukuineen rakennusvalvontaan saadaan.