archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hackathon älykkäämpien terveyspalveluiden puolesta – vapise Tohtori Google

Toukokuussa 5. ja 6. päivänä Hämeenlinnassa taotaan tulevaisuuden terveyspalveluita. Keväisenä viikonloppuna järjestettävä hackathon kokoaa joukon innovatiivisia tiimejä Vanajalinnaan ideoimaan ja kehittämään älykkäitä oirearviopalveluita - eli kansankielellä ratkaisuja terveystarkastuksen viemiseksi digiaikaan.

Julkaistu

Hackathoniin osallistuvat tiimit valitaan alkukarsinnan kautta ja valituille sekä siellä ratkaisunsa jättäneille korvataan myös tapahtumaan investoitu työaika. Pääpalkintona on optio yhteistyöstä ja kehitetyn ratkaisun käyttöönotosta kansallisessa ODA-hankkeessa.

Googlailun sijaan räätälöityä hyvinvointitietoa ja -tukea

Kansallinen ODA-hanke (hankkeen blogi täällä) edistää digiajan hyvinvointipalveluja. Kuten ajan henkeen kuuluu, kehittämistä ei tehdä yksin suljetussa huoneessa vaan tekemiseen osallistetaan laajaa kumppaniverkostoa. Uusimpana askeleena ODA-hanke toteuttaa yhteistyössä Sitran kanssa hackathonin, jossa kartoitetaan ja kehitetään innovatiivisia oirearvioratkaisuja.

Toukokuun hackathon keskittyy oirehavaintojen ja muun, esimerkiksi aktiivisuuteen liittyvän, datan perusteella tehtävään koneelliseen päätöksenteon tukeen. Ideana on tarjota kansalaisille oireiden ”googlailun” sijaan älykkäämpiä työkaluja laadukkaan tiedon saamiseksi ja päätöksenteon tueksi. Toisaalta myös ammattilaiset tarvitsevat uusia työkaluja lisääntyvän ja monimuotoistuvan datan hyödyntämiseksi osana päätöksentekoa.

”Ideana on tarjota kansalaisille oireiden ´googlailun´ sijaan älykkäämpiä työkaluja.”

Hackathoniin toivotaan tiimejä, jotka haluavat olla mukana rakentamassa terveydenhuollon edelläkävijäpalveluita ja joilla on ajatus siitä, millaisia oirearviopalveluja ja virtuaalisia terveystarkastuksia lisääntyvä terveys- ja hyvinvointidata mahdollistaa.

Miksi sinun ja kaverisikin kannattaa hakea mukaan?

Hackathonissa kehitettävät ja jalostettavat päätöksenteon tuen sovellukset voivat perustua esimerkiksi tieteelliseen näyttöön, tekoälyyn, ammattilaisen palveluohjaukseen tai muuhun tietotekniseen ratkaisuun. Tarkoituksena on alkukarsinnan kautta tuoda yhteen osaavia, luovia ja ennakkoluulottomastikin haasteeseen suhtautuvia tiimejä. Konseptina hackathon tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää kokeilevalla tavalla, luoda osaajaverkostoja sekä mahdollistaa tehokasta yhdessä oppimista ja rikastaa näkökulmia, joista ratkaistavaa ongelmaa tarkastellaan.

Hackathonissa kehittyvä ratkaisu voi olla esimerkiksi tapa käsitellä oirehavaintojen ja aktiviteettidatan yhdistelmää tai sovellus, joka tuottaa näiden datojen perusteella suosituksen hoidosta. Saadaksemme mukaan parhaimmat tekijät, hackathonissa maksetaan kaikille valituille tiimeille myös kohtuullinen korvaus tapahtumaan investoidusta työajasta.

Tarkoitus on saada näitä innovatiivisia oirearviopalveluita osaksi ODA-hankkeen kansallisia ratkaisuja ja siten viedä niitä kansalaisten sekä ammattilaisten käyttöön. Tekeminen ei siten pysähdy hackathonin loppusummeriin, vaan voittajaksi valitun ratkaisun horisontissa on myös optio yhteistyöstä ja ratkaisun käyttöönotosta osana ODA-hanketta (mahdollinen suorahankinta, jonka suuruus on alle 60 000 euroa).

Ilmoittautuminen on nyt auki – hae mukaan 18.4. mennessä oirearviohack.fi

Yhteyshenkilöt:

Jaakko Korhonen, Espoon kaupunki, 050 328 5285, jaakko.korhonen@espoo.fi

Ville Koiste, Sitra, 0400 974 422, ville.koiste@sitra.fi

Mistä on kyse?