archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Helsinki Region Infoshare – verkkopalvelu tarjoaa avointa tietoa ja mahdollisuuksia

Julkaistu

Pääkaupunkiseudun kaupunkien käynnistämä sekä Sitran ja Valtiovarainministeriön tukema Helsinki Region Infoshare -hanke avaa kaupunkien tietoaineistoja ja muitakin tietoaineistoja kaikkien halukkaiden käyttöön. Osoitteessa www.hri.fi on 18.3.2011 julkaistu verkkopalvelu, jonka avulla avoimet julkiset tietoaineistot löytyvät. Aineistot ovat vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä. Palvelua kehitetään ja tietotarjontaa kasvatetaan jatkuvasti käyttäjien kokemuksia kuunnellen. Tähtäin on vuodessa 2012, jolloin tarkoituksena on tarjota jo runsaasti Helsingin seutua, sen kuntia ja osa-alueita koskevaa tilasto- ja muuta julkista tietoa avoimena datana.

Tilastoaineistoissa on sijaintitieto ja lisäksi tarjotaan Pääkaupunkiseudun kuntien tilasto-aluerajoja, joilla sovelluskehittäjä voi visualisoida tilastoja avoimissa karttasovelluksissa. Hankkeesta on myös tulossa osa World Design Capital Helsinki 2012 –ohjelmaa, jolloin painotetaan tietojen yhdistämistä ja visualisointia uutta teknologiaa hyödyntäen.

Odotamme, että avoin pääsy monipuolisesti kaupunki-ilmiöitä kuvaaviin aineistoihin innostaa käyttämään tätä tietoa. Hyvä esimerkki avoimeen dataan tarttumisesta tutkimusmielessä oli Helsingin Sanomissa 13.4.2011 ”Tutkijat ja nettiaktiivit innostuivat vaalikonetiedoista”. Toivomme, että avoimen tiedon parhaimmillaan aktivoima luovuus ja kekseliäisyys nk. ”mass creativity” lähtisi liikkeelle ja kasvaisi uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, toisi uusia oivalluksia sekä ihmisten arkeen että liike-elämään.

Avoimeen tietoon, avoimeen dataan satsaaminen on investointina kannattavaa, koska se hyödyttää samanaikaisesti kustannuksia lisäämättä monia yrityksiä, kunnan tai valtion organisaatioita, tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia, tutkijoita ja opiskelijoita. Satsaaminen datan avaamiseen mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja tuottavuuden nostamista. Avoin data mahdollistaa kaikille aktiivisen osallistumisen.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten johtavien luottamushenkilöiden koordinaatioryhmä julkisti 14.4. pääkaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet tulevaa nelivuotiskautta varten. He kiinnittävät huomiota julkisten tietojen avaamisen merkitykseen kehitettäessä julkishallintoa ja hyvinvointipalveluja.

Asta Manninen, johtaja, Helsingin kaupungin tietokeskus

Lisätietoja: Ville Meloni, projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki ja Pekka Vuori, projektipäällikkö, Helsingin kaupungin tietokeskus

Ville Meloni: Helsinki Region infoshare jakaa avointa dataa (video)

IBM Smarter Cities Challenge Award

http://www.hel.fi/hki/Helsinki/fi/uutiset/pks+hallitusohjelmatavoitteet

Pääkaupunkiseudun hallitusohjelmatavoitteet 2011 (pdf)