archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ilman mittareita ei tiedä kiertotalouden vauhtia eikä suuntaa

Mistä tiedämme, matkaammeko kohti kiertotaloutta? Miten osaamme asettaa tavoitteet oikein sekä ohjata ja seurata toimenpiteitä?

Julkaistu

Mistä tiedetään, muuttuuko mikään? Miten osaamme asettaa tavoitteet oikein sekä ohjata ja seurata toimenpiteitä? Tuttuja kysymyksiä, joihin pitää saada vastaukset myös siirryttäessä kohti kiertotaloutta – mittaaminen on tärkeää. Pyysimme osana Sitran kiertotaloustyötä Gaia Consultingia  tekemään selvityksen Suomeen sopivista kiertotalouden indikaattoreista. Mittaaminen on kuitenkin myös hankalaa, koska kiertotalous on laaja käsite jonka kaikista osa-alueista ei löydy valmiiksi kerättyä tietoa.

Kiertotalouden mittaamista miettivät myös muut. Suomen hallitus on kiinnostunut sen mittaamisesta, onhan kiertotalous osa hallitusohjelman kärkihankkeita. Oleellisten indikaattorien avulla voitaisiin arvioida strategioiden toteutumista ja päätösten vaikuttavuutta sekä Suomen kehitystä kansainvälisesti. Valtioneuvoston kanslialla ja ympäristöministeriöllä on keväällä 2015 alkanut Vihreän kasvun avainindikaattorit -hanke, jossa tavoitellaan pääosin samoja asioita. Euroopan unionin vuoden lopussa julkistettava kiertotalousohjelma sisältää tavoitteita ja myös niiden mittareita.

Sitran ja Gaian projektissa kyse on esiselvityksestä. Sen tavoitteena on herättää keskustelua ja antaa syötteitä mittareiden kehitykseen. Itse indikaattoreiden lisäksi on mietitty muun muassa mittaamisen tavoitteita, vaihtoehtoisia näkökulmia ja mittariston kriteereitä.

Mitään lopullista mittaristoa ei siis ole vielä tarjolla. Joitain johtopäätöksiä on kuitenkin voitu vetää. Projektissa kerätystä, pitkästä mahdollisten indikaattoreiden listasta siivilöityivät asiantuntijatyön kautta jatkokehitettäviksi erityisesti:

  1. Resurssituottavuus
  2. Materiaalihäviö
  3. Uudenlaisia kuluttamisen tapoja, arvoja ja asenteita kuvaavat mittarit
  4. Kiertotalouden liiketoiminnan mittarit
  5. Materiaalikiertojen kestävyys

Monilta toimijoilta löytyy jo kiertotaloudesta kertovaa tietoa, jota voitaisiin jalostaa mittaamisen tarpeisiin. Yhteisen barometrin kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä tietoa keräävien tahojen kesken, sillä yhtä ainoaa selkeää tahoa, joka vastaisi koordinoinnista, ei ole. Tiedolle on kuitenkin selkeä tarve: kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistaminen ja kehityksen seuraaminen on tärkeää kuluttajista ja yrityksistä poliittisiin päättäjiin.

Lisätietoja esiselvityksestä löytyy sen loppuraportista ja yhteenvetoesityksestä.