archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Keskustelu valtion konserniohjauksesta käynnistyi

Julkaistu

Toimittaja Elina Grundström nosti kolumnissaan HS 21.12.2010 keskusteluun ehdotuksemme valtion konserniohjauksen kehittämiseksi. Mielestäni hän tarttui erittäin ajankohtaiseen ja tärkeään asiaan. Suomalainen yhteiskunta kohtaa lähivuosina useita pirullisia ongelmia. Ongelmia, joiden määrittely ja rajaaminen on jo vaikeaa, puhumattakaan siitä, että ne voitaisiin mukavasti antaa jonkin yksittäisen ministeriön ratkaistavaksi. Mikä tahansa onkaan tuleva hallituspohja, näihin ongelmiin joudutaan tarttumaan: talouden kestävyysvaje, syrjäytymisongelmat sekä hyvinvointipalvelujen kasvavat kustannukset. Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen, samoin kuin talouden ja hallitusohjelman parempi kytkeminen toisiinsa edellyttävät nykyistä paljon monipuolisempaa hallinnon sisäistä yhteistyötä ja keskinäisen synergian hyödyntämistä. Mutta miten tähän päästään?

Me korostamme avointa demokraattista prosessia kaikkine siihen liittyvine kitkoineen. Konserniohjauksen tehtävä onkin toimia demokraattisesti tehtyjen valintojen ja päätösten toimeenpanon apuna ja mahdollistajana. Toimeenpano voi olla tehokasta tai tehotonta, onnistunutta tai epäonnistunutta. Ehdotuksessamme olemme tunnistaneet tärkeimmät konserniohjattavat asiakokonaisuudet (hallitusohjelman toimeenpanon ja valtiokonsernin toiminnan ja talouden ohjaus, henkilöstövoimavarojen kehittäminen, viestintä jne.) sekä esittäneet ohjauksen toimivat käytännöt. Olen samaa mieltä siitä, että ehdotuksemme on vallankumouksellinen: ilman perinteisiä laatikkoleikkejä, uutta lainsäädäntöä tai lisäresursseja toimeenpanokyky voidaan nostaa aivan uudelle tasolle.

Sinänsä konserniohjaus ei ole mikään uusi oppi. Kunnissa ja yrityksissä sitä on sovellettu pitkään, mutta selvitystemme mukaan esimerkiksi eurooppalaisten valtioiden osalta lähinnä vain Tshekissä ja Tanskassa on joitakin asioita viety konserniohjauksen piiriin.

Mikäli Suomen valtio päättää ryhtyä aktiivisesti kehittämään konserniohjausta, tuomme todellakin oman osaamisenne mielellämme siihen mukaan, koska asia on Suomen kannalta erittäin tärkeä. Tämä lupauksemme koskee kaikkia mahdollisia hallituskokoonpanoja.

Juha Kostiainen