archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kestävä innovointi haasteenamme

Julkaistu

Innovaatiopolitiikka on viritetty talouskasvun näkökulmasta. Ilmastonmuutos ja muut globaalit ilmiöt, kuten väestön polarisaatio rikkaisiin ja köyhiin, jäävät taka-alalle. Voisiko ajatella, että innovaatiopolitiikan perustavoitteena olisikin hyvinvoinnin edistäminen, johon kuuluu sosiaalinen, taloudellinen ja luontoon liittyvä kestävä kehitys. Uudessa kirjassani Kestävä Innovointi, Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä (Sitran raportteja 76) lanseeraan käsitteen kestävä innovointi. Sen perusidea on valjastaa ihmisten luovuus, osaaminen ja innovaatiot ratkomaan isoja haastavia ongelmia. Tästä hyvä esimerkki olisi vahva panostaminen ympäristöteknologian kehittämiseen, kaupallistamiseen ja käyttöönottoon.  

Kaavailtu Energia ja ympäristö – SHOK (strategisen huippuosaamisen keskittymä) voisi toimia tässä innovaatioiden lähteenä. Tämä kuitenkin edellyttää, että energia-SHOK olisi vahvasti resurssoitu, monitieteellinen ja lujasti sekä yliopistoihin että teollisuuteen ankkuroitunut. Sen skaalan tulisi kattaa laajasti ympäristöteknologian koko kenttä.  

Kestävä innovointi merkitsee myös uuden tyyppistä innovointia. Se olisi osallistuvaa, jatkuvaa ja globaalia. Nythän innovaatiotoiminta on tyypillisesti yrityksen sisällä tapahtuvaa, tarkoin varjeltua toimintaa. Edistyneimmät yritykset toimivat kuitenkin yhteistyössä asiakkaiden, alihankkijoiden, tutkimuslaitosten ja jopa ”kilpailijoiden” kanssa. Päivän sanoja ovat asiakaskeskeisyys ja avoin, hajautettu innovaatio. Osaajia löytyy kaikkialta, siksi innovaatiotoiminnankin tulisi olla verkostomaista yhteistyötä parhaiden osaajien kanssa.  

Kyllä, kyllä… tämä tiedetään! Mutta ongelma onkin usein johtamisen puutteet: yritys ei kykene muuttamaan toimintatapaansa ja kulttuuriaan. Nyt on kova kysyntä innovatiiviselle johtamiselle, joka voimistaa yrityksen kykyä jatkuvaan innovointiin ja uudistumiseen.  

Kun näistä lähtökohdista lähdetään kehittämään uutta innovaatiopolitiikkaa, sen agenda saattaa olla aika erinäköinen kuin tähänastinen. Olen avannut tätä agendaa eri näkökulmista Kestävä innovointi -kirjassa.

Kommentit:

Siirretty palvelu-uudistuksen yhteydessä vanhasta blogista:

# Puolueet ja innovaatiokriisi « politiikan arviointi

12. toukokuuta 2008 9:07 by Puolueet ja innovaatiokriisi « politiikan arviointi *2