archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kohti uutta johtamista

Julkaistu

Johtaminen ja johtajuus ovat kautta ihmiskunnan historian olleet kiinnostavia aiheita. Yritysmaailmassa johtamiskysymykset ovat nousseet hieman uudella tavalla esiin talous- ja finanssikriisin jälkeen. Sankarillisen leadershipin rinnalle kaivataan jotakin yhteisöllisempää, vaikkapa communityshipiä, mitä Henry Mintzberg ehdotti taannoin. Tärkeän näkökulman ovat nostaneet esiin myös Yves Doz ja Mikko Kosonen Nopeassa strategiassaan korostaessaan johdon yhtenäisyyden sekä ajattelun monimuotoisuuden merkitystä.

Julkisen hallinnon kaikkialla kehittyneissä maissa kohtaamat haasteet – eläköityminen, työvoimapula, velkaantuminen, kansalaisten kasvavat vaateet ja ilmastonmuutos vain muutamia mainitakseni – ovat saaneet huomion kiinnittymään myös johtamiseen ja johtajuuteen. Yleisesti on hyväksytty ajatus, että weberiläinen byrokratiaihanne on tullut tiensä päähän, mutta mitä tulee sen tilalle? Tulosjohtaminen on yksi johtamisoppi, jota New Public Managent -liikkeen hengessä tuotiin yritysmaailmasta julkishallintoon. Tämä on kuitenkin johtanut siiloutuiseen ja osaoptimointiin. Ongelmat ovat samoja yrityksissäkin.

Petri Virtanen ja Jari Stenvall käyttivät tärkeän puheenvuoron aiheesta kirjassaan Julkinen johtaminen. On hyvä, että julkisen sektorin johtotehtävissä työskentelevät löytäisivät vallalla olevan asiantuntijaidentiteetin sijaan voimakkaamman johtajaidentiteetin. Vaikka kukapa meistä johtajista ei haluaisi olla samalla paras asiantuntija?

Keskustelun pirstoutuminen managementiin ja leadershipiin sekä yksityisen ja julkisen sektorin johtamiseen on rajoittavaa ja ongelmallista. London Business Schoolin professori Julian Birkenshaw palauttaa uudessa Reinventing Management -kirjassaan asiat oikeille paikoilleen todetessaan, mistä johtamisessa ja johdon roolissa oikein on kysymys: ”Management is the act of getting people together to accomplish desired goals and objectives”. Niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla tarvitaan sekä asioiden että ihmisten johtamista.

Vuoden 2010 alussa käynnistynyt Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma keskittyy suomalaisen julkishallinnon kehittämiseen kansalaisasiakkaan, henkilökunnan, rakenteiden ja johtamisen näkökulmista. Erilaisissa kokeiluhankkeissa pyrimme johtamiseen kehittämiseen käytännön johtamistilanteissa. Ohjelman neljän toimintavuoden aikana tavoitteemme on synnyttää uutta suomalaista johtamisajattelua; ajattelua, joka ylittäisi edellä kuvatut erottelut.

Ensi vaiheessa yritämme tunnistaa uuden johtamisajattelun tärkeimpiä elementtejä, sitten luoda niihin sisältöä ja lopuksi myös kokeilla sekä kehittää uusia tapoja johdon koulutukseen ja valmennukseen. Tietoa ja näkemyksiä syntyy kokeiluhankkeissa, Uusi johtajuus -työpajoissa, selvityksissä ja erilaisissa keskusteluissa. Tämä Uusi johtajuus -sivusto on keskeisessä roolissa, sen avulla saamme toivottavasti uusia ajatuksia, jaamme toisaalla syntyneitä ideoita ja rakennamme niitä yhdessä eteenpäin seuraavien vuosien aikana.

Johtaja Juha Kostiainen, Julkishallinnon johtamisohjelma, Sitra