archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kolmas, mutta toivottavasti ei viimeinen Datademokierros käynnissä

Julkaistu

Kolmas datademokierros starttasi reilu viikko sitten Avoin Suomi -messujen jälkimainingeissa. Jälleen on siis mahdollisuus hakea 2000€:n rahoitusta avointa yhteiskuntaa tukeviin ja kansalaisia hyödyttäviin projekteihin. Rahaa yhteiskunnan kehittämiseen on jaettu edellisillä kierroksella 32 000€ yhteensä 15:lle eri projektille. Nyt rahoitusta on jaettavissa vielä kahdeksalle demoprojektille.

Demoraha kiinnostaa sovelluskehittäjiä ja startup-yrityksiä. Ehdotuksia edellisiin kierroksiin tuli yli 70 kappaletta. Ehdotusten taso on ollut erinomainen. Hyvistä ideoista on ollut jopa vaikea valita omia suosikkeja äänestysvaiheessa.

Datademoilijat ovat auttaneet suomalaisia tiedon äärelle rakentamalla rajapintoja olemassa oleviin julkisiin tietokantoihin, luomalla helppoja työkaluja tiedon muokkaamiseksi käytettävään muotoon, kokoamalla tietoa eri lähteistä ja parantamalla tiedon saantia eri sovelluksin.  Demoajaksi on määritelty kolme kuukautta, ja tuloksia saadaan nopeasti aikaan.

Rahoituksen hakijoita on laidasta laitaan, kuten ehdotuksiakin. Usein rahoitusta on haettu jonkun isomman sovelluksen parantamiseksi, kuten esimerkiksi Kansan muisti -sivuston kehittämiseen. Usein taas rahoituksen hakijana on ollut kehittäjä tai kehittäjäyhteisö, joka on hakenut rahaa useammankin kehitysvaiheessa olevan projektin jatkamiseen. Muun muassa Louhos-yhteisö on pitkäjänteisesti kehittänyt r-ohjelmointikieltä lisäämällä ohjelmointikoodin kirjastoon uusia koodipaketteja, jotka helpottavat suomalaisen avoimen datan hyödyntämistä. ”Omalta osaltamme Datademo on tarjonnut sopivia resursseja kehitystyön ylläpitämiseen ja kokemuksemme molemmista kierroksista ovat olleet erittäin positiivisia”, kirjoittaa Louhos blogissaan.

Datademon jatkuminen tämän rahoituskierroksen jälkeen on epävarmaa, sillä demorahalle tulisi löytää pysyvä rahoitusmalli. Demorahasta on hirveän hyviä pitkän aikavälin kokemuksia, erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimissa DigiDemo- ja CreaDemo-tukirahoituksissa. Olisi tietenkin harmi, jos Datademo ei jatkuisi pilottivuoden jälkeen. Laadukas tieto, hyvä tiedon hallinta ja tiedon monipuolinen hyödyntäminen tekee yhteiskunnalle hyvää.

Datademon kolmannen rahoituskierroksen ideahaku päättyy 6.10. Ideat jätetään sähköisesti osoitteessa www.datademo.fi.

Sitran Datademo-rahoituksen tähän mennessä saaneet:

ReplicaX  – r-koodi datan replikoimiseen tietoturvallisesti
Gisfin
– Avoimen suomalaisen paikkatiedon työkalupakki R-kielelle
Kansanedustajien sidonnaisuuksien visualisointi
Hankeaike – tilannekuva EU-hankerahoituksista
Kansan muisti
: Rajapinta kansanedustajadataan
Valtioneuvoston hankerekisterin HARE:n avaaminen

HRI-pääkaupunkiseutudatademo-rahoituksen tähän mennessä saaneet:

Avoin osoitetietopalvelu, jalostusalgoritmit ja jalostettu avoin data
Helsingin kaupungin päätöksenteon yksinkertaisempi visualisointi

Harrastushuone
– harrastemahdollisuuksista kertova palvelu
helsinki
– Pääkaupunkiseudun avoimen datan työkalupakki R-kielelle
Urban filler
– täydennysrakentamisen vaihtoehtojen visualisointityökalu
“Minne meidän rahat katoavat” – Helsingin verovarojen käytön havainnollistaminen
“Kenen kaupunki”
– Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Yleiskaava 2050 -karttakyselyn tulosten visualisointi
Kansalaisen tiedonvisualisoinnin tyokalupakki

Helsinkikanavan mobiilisovellus