archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kylä kehittää johtamista

Julkaistu

Hämeenlinnan kaupungissa on johdettu viimeisen kahden vuoden aikana muutoksia isolla M-kirjaimella. Kuuden kunnan yhdistyminen ja organisaation muuttaminen tilaaja – tuottaja toimintamalliin ja elämänkaarimalliin perustuvaksi on ollut johtamiselle suuri haaste.

Lasten ja nuorten palvelut muodostavat yhden lautakunnan alla toimivan kokonaisuuden. Lautakunta vastaa palvelujen järjestämisestä ikäryhmälle raskauden havaitseminen – 29 vuotta. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet. Haluamme siirtää painopisteen perinteisestä hallintokunta-ajattelusta ja ”siiloista” aitoon elämänkaarimalliin. Elämänkaarimallissa palveluja järjestetään ja kehitetään lapsen, nuoren ja perheiden tarpeista lähtien. Asukkaille on tärkeintä palvelujen sujuvuus, laatu ja saatavuus eikä se, missä hallintokunnassa ne on järjestetty. Olemme jakaneet vastuualueemme 0-3, 4-8, 9-13, 14-18 ja 19-29 vuotiaiden ikäryhmiin. Näissä ikäryhmissä tarkastelemme asukkaiden palvelutarpeita luoden kokonaiskuvaa siitä, millaisia palveluja tarvitaan ja miten ne tulisi järjestää.

Uudenalinen ajattelu auttaa meitä lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuuksien hahmottamisessa ja erilaisten palvelujen järjestämismallien luomisessa. Samalla perinteiset hallintokuntarajat hämärtyvät ja uusia järjestämisen malleja saadaan kehitettyä. Edellä esitetty elämänkaarimalli on palvelujen järjestämisen johtamisen perusta, kun viemme Hämeenlinnan muutosta kohti 2020-lukua.

Onnistuaksemme haasteessamme olemme käynnistäneet Kylä kaupungissa -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on muodostaa parempaa asiakasymmärrystä ja luoda uusia toimintamalleja palvelujen monialaisemmalle ja innovatiivisemmalle järjestämiselle. Tavoitteena on nostaa esiin mahdollisuudet osallistaa asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä tuottamaan ja kehittämään palveluja. Kehittämisen keskiöön on noussut asukkaiden tarpeiden rinnalle alueelliset palvelutarpeet. Asukkaat haluavat vaikuttaa ja olla mukana kehittämässä oman alueensa palveluita, toteutuvat ne sitten lähi- tai keskitettyinä palveluina.

Kylä kaupungissa -hankkeella haetaan keinoja johtaa palvelujen järjestämistä palvelutarvelähtöisesti laajan kaupungin eri alueilla.

Markku Rimpelä, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki